sitemap

Anders Johannessen og Marta Nilsdtr

Dette er foreldrene til 'Kari med kjeften'. Vi veit at de bodde i Fron noen år, og der blei Kari født. Seinere flytta de til Lesja, og kort etter døde Anders. Marta gifta seg visstnok på nytt, men mer veit vi ikke. Dersom noen kan gi oss flere og sikrere opplysninger om denne familien, blir vi veldig takknemlige!


[return arrow] til romani-sida ~ to the Romany page
[backarrow]
:tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]