sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Bibliografi ~ Bibliography

Dette er en bibliografi som omfatter mesteparten av det jeg har fått publisert siden 1980. Unntakene er få og uvesentlige. Lista er delt i ei faglitterær og ei skjønnlitterær avdeling.

[This is a bibliography covering most of my published writings since 1980. The missing texts are few and insignificant. The list is divided into a non-fiction part and a part containing fiction and poems/songs.]

Faglitteratur [non-fiction]

Denne lista omfatter med få unntak artikler og bøker med lokalhistorie og samisk historie som tema, og står kronologisk etter trykkeår. De fleste artiklene er trykt i årbøker fra Vesterålen, bygdebøkene er utgitt av kommuner der.

[This list with few exceptions includes papers and books with local history and Sami history as their theme. They are listed in chronological order after year of publishing.]

Tittel/title Utgiver/publisher År/Yr ISBN/ISSN Vol. Kategori Type Publikasjon
"Skogsøens skytterlag" Øksnes historielag, 8430 Myre 1981   2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 2. årgang
Kjære Markor! Øksnes historielag, 8430 Myre 1982 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 3. årgang
Samene i Øksnes Øksnes historielag, 8430 Myre 1982 0333-2977 3 Samisk historie Artikkel "Leddiken" 3. årgang
Omkomne på sjøen Øksnes historielag, 8430 Myre 1983 0333-2977 6 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 4. årgang
Prestenes Manntall 1666 Øksnes historielag, 8430 Myre 1983 0333-2977 10 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 4. årgang
Barkestad fjærding Øksnes historielag, 8430 Myre 1984 0333-2977 2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 5. årgang
Fogdenes Manntall 1701 Øksnes historielag, 8430 Myre 1984 0333-2977 10 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 5. årgang
Omkomne på sjøen Øksnes historielag, 8430 Myre 1984 0333-2977 10 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 5. årgang
Samer i Øksnes ca. 1600-1800 Vesterålsmuseet, 8445 Melbu 1984   30 Samisk historie Foredrag "Viester-álas", seminarrapp.
Bortkomne på sjøen Øksnes historielag, 8430 Myre 1985 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 6. årgang
Kvinneroller i det gamle fiskerbondesamfunnet Vesterålsmuseet, 8445 Melbu 1986   38 Kvinnehistorie Foredrag "Kvinnekår før og nå", seminarrapp.
Slektsforskning, en hobby for livet Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 1987   3 Lokalhistorie Artikkel Historisk årbok for Sortland
Skole og museum sett fra skolen NKKM/NNML, 0165 Oslo 1987 0027-4186 6 Pedagogikk Artikkel Museumsnytt nr. 3-4 1987
Jordens ufructbarhed och Hafsens Fischerie Sami Instituhtta, 9520 Guovdageaidnu 1988 0332-7779 266 Hovedoppgave Uib. bok Diedut 3/1988
Lokalt utviklingsarbeid i utkantstrøk (sammen med Dag Arntzen)) NIBR, Oslo 1988   114 Planarbeid Uib. bok Rapport fra Statens nærmiljøutvalg
Omkomne på havet Øksnes historielag, 8430 Myre 0333-2977 7 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 9. årgang
Samar i Bø Bø bygdelag, 8476 Eidet 1988 8290412592 10 Samisk historie Artikkel Bøfjerding -88
Gård og slekt i Øksnes, bind I Øksnes historielag, 8430 Myre 1990 8299225914 579 Bygdebok Ib. bok Øksnes bygdebok
Forliset til "Jomfru Magdalena Hellegunda" Øksnes historielag, 8430 Myre 1992 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 13. årgang
Gård og slekt i Øksnes, bind II Øksnes historielag, 8430 Myre 1992 8299225922 526 Bygdebok Ib. bok Øksnes bygdebok
Karen og skatten Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 1992 0803-0677 3 Samisk historie Artikkel Historisk årbok for Sortland
Samisk historieforskning Sami Instituhtta, 9520 Guovdageaidnu 1992 0332-7779 22 Samisk historie Artikkel Diedut 3/1992
Urbefolkningen i Barentsregionen Sami Instituhtta, 9520 Guovdageaidnu 1992   29 Samisk historie Artikkel SAMALL
To skifter Øksnes historielag, 8430 Myre 1993 0333-2977 6 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 14. årgang
Tradisjonell samisk kunnskap og forskning Sami Instituhtta, 9520 Guovdageaidnu 1993 0332-7779 16 Samisk historie Artikkel Diedut 5/1993
Samer i Sortland Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 1994 8299329507 5 Samisk historie Artikkel Historisk årbok for Sortland
Øksnes anno 1879 Øksnes historielag, 8430 Myre 1994 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 15. årgang
Et slagsmål i 1723 Øksnes historielag, 8430 Myre 1995 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 16. årgang
Den aller eldste jordeboka Øksnes historielag, 8430 Myre 1996 0333-2977 1 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 17. årgang
Hvem var de? Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 1996 8299329523 9 Lokalhistorie Artikkel Historisk årbok for Sortland
Kommentarer til O. Nicolaissens historier Øksnes historielag, 8430 Myre 1996 0333-2977 2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 17. årgang
Litt om Gåsøyas historie Øksnes historielag 8430 Myre 1996 0333-2977 1 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 17. årgang
Gård og slekt i Øksnes, bind III Øksnes historielag, 8430 Myre 1997 8299225930 515 Bygdebok Ib. bok Øksnes bygdebok
Tragedien på Hjellsand Øksnes historielag, 8430 Myre 1997 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 18. årgang
Aslak Bolts jordebok Øksnes historielag, 8430 Myre 1998 0333-2977 2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 19. årgang
Naversbora - en samisk kjernegård Øksnes historielag, 8430 Myre 1998 0333-2977 1 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 19. årgang
Samiske båtbyggere i Vesterålen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 1998 0349-019X 5 Samisk historie Artikkel Sjöhistorisk årsbok 1998-1999
De er her ennå Vesterålen Regionråd, 8400 Sortland 1999 8277370148 33 Samisk historie Hefte Møte med Vesterålen
Gammel i gamle dager Øksnes historielag, 8430 Myre 1999 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 20. årgang
Gård og slekt i Øksnes, bind IV Øksnes historielag, 8430 Myre 1999 8299225949 536 Bygdebok Ib. bok Øksnes bygdebok
Hva skal barnet hete? Øksnes historielag, 8430 Myre 1999 0333-2977 2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 20. årgang
Klagebrevet fra 1695 Øksnes historielag, 8430 Myre 2000 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 21. årgang
Alle skal være med! Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 2001 8290176929 15 Historiemetode Artikkel Skrifter fra NLI, nr. 36
Et opprør i Vestbygda år 1610 Øksnes historielag, 8430 Myre 2001 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 22. årgang
Sortland bygdebok. Gård og slekt, del I Sortland kommune, 8400 Sortland 2001 8299188946 460 Bygdebok Ib. bok Sortland bygdebok
Skolen i Øksnes før 1860-årene Øksnes historielag, 8430 Myre 2002 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 23. årgang
Andøy bygdebok. Gård og slekt, del I Andøy kommune, 8480 Andenes 2003 8299322421 548 Bygdebok Ib. bok Andøy bygdebok
Vår medisinske kulturarv Øksnes historielag, 8430 Myre 2003 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 24. årgang
Andøy bygdebok. Gård og slekt, del II Andøy kommune, 8480 Andenes 2004 8299322448 472 Bygdebok Ib. bok Andøy bygdebok
Tråder i Vesterålens kulturarv Øksnes historielag, 8430 Myre 2004 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 25. årgang
Etnisitet og personvern i bygdebøkene Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 2004 8290176988 15 Historiemetode Artikkel Skrifter fra NLI, nr. 40
Sortland bygdebok. Gård og slekt, del II Sortland kommune, 8400 Sortland 2005 8299188954 580 Bygdebok Ib. bok Sortland bygdebok
To hundre års tamreindrift i Vesterålen Árran lulesamisk senter, 8270 Ájluokta 2005 8279430202 9 Samisk historie Hefte Fra villreinjakt til reindrift
Den sprukne klokka Øksnes historielag, 8430 Myre 2005 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 26. årgang
Teknologi og sårbarhet Øksnes historielag, 8430 Myre 2005 0333-2977 4 Kulturhist. Artikkel "Leddiken" 26. årgang
En kommune blir til Øksnes historielag, 8430 Myre 2005 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 26. årgang
Folket på Guvåg Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 2 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
Den første oksnesværing Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 3 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
De tre stammers møte Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 6 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
Bjørn og bjørnejegere Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 4 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
Trollfjord-slaget Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 4 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
Tamreindrifta på vestre Hinnøya Vesterålen Turlag, 8400 Sortl. 2006 8299523615 6 Lokalhistorie Artikkel På hyttetur i Vesterålen
Petter Dass og 1600-tallskrisa Tidsskr. "Historie", 5004 Bergen 2006 0803-401X 8 Klimahistorie Artikkel "Historie" nr. 1/2006
Veier og leier på vestsida av Eidsfjorden Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 2006   5 Lokalhistorie Artikkel Historisk årbok for Sortland
Prestene i Øksnes Øksnes historielag, 8430 Myre 2006 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 27. årgang
Fra fjord og fjære Øksnes historielag, 8430 Myre 2006 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 27. årgang
Sortland bygdebok. Gård og slekt, del III Sortland kommune, 8400 Sortland 2007 8299188958 672 Bygdebok Ib. bok Sortland bygdebok
Fra bondelensmann til moderne politi Øksnes historielag, 8430 Myre 2007 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 28. årgang
Andøy bygdebok. Gård og slekt, del III Andøy kommune, 8480 Andenes 2008 8299322454 530 Bygdebok Ib. bok Andøy bygdebok
Handel i tidligere tider Øksnes historielag, 8430 Myre 2008 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 29. årgang
Kulturliv på et handelssted Øksnes historielag, 8430 Myre 2008 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 29. årgang
Sortland: Et 350-årsjubileum Sortland Hist.lag, 8400 Sortland 2008 0803-0677 4 Lokalhistorie Artikkel Historisk årbok for Sortland
De samiske smedene Árran lulesamisk senter, 8270 Ájluokta 2008 8279430346 7 Samisk historie Artikkel "Bårjås" 2008
Andøy bygdebok. Gård og slekt, del IV Andøy kommune, 8480 Andenes 2009 8299322430 497 Bygdebok Ib. bok Andøy bygdebok
Da det raste overalt i Øksnes Øksnes historielag, 8430 Myre 2009 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 30. årgang
Presten og samen Øksnes historielag, 8430 Myre 2009 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 30. Årgang
Gammel overtru – og ny Øksnes historielag, 8430 Myre 2009 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 30. årgang
Andøy bygdebok. Gård og slekt, del V Andøy kommune, 8480 Andenes 2010 8299322461 590 Bygdebok Ib. bok Andøy bygdebok
Hvorfor Petter Dass frøs på beina Tromsø Museum, 8037 Tromsø 2010 0030-6703 6 Klimahistorie Artikkel Ottar nr. 1/2010
Min metode: Fingertupper og grafer NFF, 0258 Oslo 2010 0805-276X 5 Metodelære Essay Prosa nr. 03/2010
Gravminner på Øksnes kirkegård Øksnes historielag, 8430 Myre 2010 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 31. årgang
Øksnes for to hundre år siden Øksnes historielag, 8430 Myre 2010 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 31. årgang
Flytting til Vesterålen DIS-Norge, Oslo 2010 0803-0510 4 Migrasjonshist. Artikkel "Slekt og data" nr. 3/2010
Sortland bygdebok. Gård og slekt, del IV Sortland kommune, 8400 Sortland 2011 8299188975 768 Bygdebok Ib. bok Sortland bygdebok
Kulturskatten som blei solgt Øksnes historielag, 8430 Myre 2011 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 32. årgang
Om kultur i ei randsone Margbok, 9006 Tromsø 2011 1504-6427 4 Kulturhistorie Essay "Marg" nr. 3/4-2011
Sortland bygdebok. Gård og slekt, del V Sortland kommune, 8400 Sortland 2012 8299188982 544 Bygdebok Ib. bok Sortland bygdebok
Evakuerte til Øksnes og Langenes våren 1940 Øksnes historielag, 8430 Myre 2012 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 33. årgang
En tom plass i ordførergalleriet Øksnes historielag, 8430 Myre 2012 0333-2977 4 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 33. årgang
De første offentlige veiene i Øksnes Øksnes historielag, 8430 Myre 2012 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 33. årgang
Løytnant, lærer og dikter Nordnorsk magasin 2012 0332-6004 3 Biografi Artikkel Nordnorsk magasin 4/2012
Innflyttere fra Vestoppland til Vesterålen Vestoppland slektshistorielag 2013 0802-8605 16 Historie Artikkel Vestoppland slektshistorielags tidsskrift
Bjørnejegeren Åne Ånesen Nordnorsk magasin 2013 0332-6004 3 Lokalhistorie Artikkel Nordnorsk magasin 3/2013
Fra storvandringer til bofaste Nordnorsk magasin 2013 0332-6004 4 Lokalhistorie Artikkel Nordnorsk magasin 4/2013
Tjenerliv på Breistrand Øksnes historielag, 8430 Myre 2013 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 34. årgang
Veien på Skogsøya – et kvinnetiltak Øksnes historielag, 8430 Myre 2013 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 34. årgang
Langenesværet for fire hundre år siden Øksnes historielag, 8430 Myre 2013 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 34. årgang
Husmenn i Vesterålen på første halvdel av 1600-tallet Landslaget for lokalhistorie 2013 0017-9841 15 Historie Artikkel "Heimen" nr. 4-2013
Andøy i 1814 Andøyposten 2014 3 Historie Artikkel Andøyposten
Øksnes i 1814 Øksnesavisa 2014 3 Historie Artikkel Øksnesavisa nr. 13/2014
Husmenn i Øksnes for 400 år siden Øksnesavisa 2014 2 Historie Artikkel Øksnesavisa nr. 15/2014
Heksa på Sørsand Øksnesavisa 2014 1 Historie Artikkel Øksnesavisa nr. 18/2014
En tom plass i ordførergalleriet Nordnorsk magasin 2014 0332-6004 2 Biografi Artikkel Nordnorsk Magasin nr. 3/2014
"då de kom evakueranes" Nordnorsk magasin 2014 0332-6004 3 Biografi Artikkel Nordnorsk Magasin nr. 4/2014
Øksnes kommune blir til Øksnes historielag, 8430 Myre 2014 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 35. årgang
Øksnes på gamle kart Øksnes historielag, 8430 Myre 2014 0333-2977 6 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 35. årgang
Historia om ho Poll-Berit Øksnes historielag, 8430 Myre 2014 0333-2977 2 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 35. årgang
En tom plass i ordførergalleriet Gildeskålboka 2014 8293398004 4 Biografi Artikkel Gildeskålboka 34
To gildeskåljenter til Øksnes Gildeskålboka 2014 8293398004 3 Lokalhistorie Artikkel Gildeskålboka 34
Bø i 1814 Bø bygdelag 2014 8299742092 10 Lokalhistorie Artikkel Bøfjerding-14
Hadsel på gamle kart Hadsel Historielag 2015 0333-0923 15 Karthistorie Artikkel Hofdasegl nr. 60
De lumske stormene Øksnes historielag 2015 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 36. årgang
Fra Sunndal til Sørsand Øksnes historielag 2015 0333-2977 5 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 36. årgang
Tokirker i ei vanskelig tid Øksnes historielag 2015 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 36. årgang
Flyttinger til Vesterålen Balsfjord Historielag 2016 0802-6521 3 Lokalhistorie Artikkel Årbok 2016 for Mal. og Balsfj.
Bårbyggerslekta i Jørnfjorden Bø bygdelag 2016 8293469018 3 Lokalhistori Artikkel Bøfjerding 2016
Tvende Rensdyr Simel kaldet Bø bygdelag 2016 8293469018 3 Lokalhistori Artikkel Bøfjerding 2016
Hans Emil Diesens berretning Øksnes historielag 2016 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 37. årgang
Husmenn i Øksnes på 1600-tallet Øksnes historielag 2016 0333-2977 3 Lokalhistorie Artikkel "Leddiken" 37. årgang
Folket på fjellgårdene Andøy Historielag 2016   3 Lokalhistorie Artikkel Årbok for Andøy 2016
Mørkere enn torden Bladet Vesterålen 2016   3 Lokalhistorie Artikkel Bl. Vesterålens julenummer

Skjønnlitteratur ~ Fiction

Denne lista er delt i fire. Først kommer mine publiserte romaner og noveller, deretter dikt som er blitt trykt, og til slutt noen publiserte viser. Bortsett fra romanene er titlene ordna alfabetisk.

This list has four parts – my published novels, short stories, some poems, and the last one a few songs. The lists are sorted alfabetically, except for the novels.

Romaner ~ novels (ebøker ~ ebooks)
Tittel/title Utgiver/publisher År/Yr ISBN Nettsted/Website
Røsslyngtid Johan I. Borgos, 8406 Sortland 2015 978-82-690196-0-5 www.ebok.no
Energia Borealis Johan I. Borgos, 8406 Sortland 2016 978-82-690196-1-2 www.ebok.no
 
Noveller ~ Short stories (* revidert utgave/revised version)
Tittel/title Utgiver/publisher År/Yr ISBN/ISSN Publikasjon
Avslaget Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 2008 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 1/2008
Bagateller Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2007   Bladet Vesterålens julenummer
Befaringa Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2015   Bladet Vesterålens julenummer
Bytur Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2004   Bladet Vesterålens julenummer
Bytur Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 2005 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 2/2005
Dei namnlause Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1983   Bladet Vesterålens julenummer
Fralandsvind Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1981 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 3/1981
Haikeren Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Haikeren Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1998   Bladet Vesterålens julenummer
Heimtur Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2006   Bladet Vesterålens julenummer
Høljeregn Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2003   Bladet Vesterålens julenummer
Isbjørnen Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2014   Bladet Vesterålens julenummer
Isfjell Tiden Norsk Forlag, Oslo 1984 8210025120 Antologien "Isfjell"
Julebord Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2001   Bladet Vesterålens julenummer
Juletrefest Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1989   Bladet Vesterålens julenummer
Klassetreff Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1997   Bladet Vesterålens julenummer
Klassetreff* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Kontakt Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2000   Bladet Vesterålens julenummer
Murane Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1984   Bladet Vesterålens julenummer
Murane Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1985 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 7-8/1985
Møtet Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2008   Bladet Vesterålens julenummer
Nettkjenning Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2009   Bladet Vesterålens julenummer
Omflødd Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2013   Bladet Vesterålens julenummer
Oppklarning Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1993   Bladet Vesterålens julenummer
Oppklarning Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1994 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 6-7/1994
Oppklarning* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Overfarta Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1992   Bladet Vesterålens julenummer
Overfarta Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1993 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 6-7/1993
Overfarta* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Prinsessa Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1995   Bladet Vesterålens julenummer
Prinsessa* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Prøva Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1988   Bladet Vesterålens julenummer
Prøva* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Rasnatt Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1996   Bladet Vesterålens julenummer
Rasnatt* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Ringen Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1991   Bladet Vesterålens julenummer
Ringen* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Sarahuset Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2010   Bladet Vesterålens julenummer
Sauesankinga Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1990   Bladet Vesterålens julenummer
Signaturen Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1999   Bladet Vesterålens julenummer
Skiftet Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1985   Bladet Vesterålens julenummer
Stevnemøte Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1986   Bladet Vesterålens julenummer
Stevnemøte* Vesterålen Litteraturlag, 8400 Sortland 1995 8299366607 Antologien "Øyblikk"
Stormkast Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Svingen Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2012   Bladet Vesterålens julenummer
Tunnelen Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1987 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 7-8/1987
Tunnelen Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1987   Bladet Vesterålens julenummer
Tåkenatt Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2002   Bladet Vesterålens julenummer
Vei-ende Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
Vendereis Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 2014 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 4/2014
Villniss Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2005   Bladet Vesterålens julenummer
Visitten Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 2011   Bladet Vesterålens julenummer
Wonderful Life Bladet Vesterålen, 8400 Sortland 1994   Bladet Vesterålens julenummer
Wonderful Life Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1995 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 6-7/1995
Wonderful Life* Orkana Forlag, Stamsund 1998 8291233330 Novellesamlinga "Vendemøter"
 
Dikt ~ Poems
Tittel/title Utgiver/publisher År/Yr ISBN/ISSN Publikasjon
Tre limericks Nordisk Forlag AS, Oslo 1978 8253503148 "En durkdreven drømmer fra Drammen"
Kem sørga over Sørsand? Dikt Øksnes historielag, 8430 Myre 1981   "Leddiken" 2. Årgang
Kem sørga over Sørsand? Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1981   Nordnorsk Magasin nr. 2/1981
Den dagen Vesterålen Litteraturlag, 8400 Sortland 1995 8299366607 Antologien "Øyblikk"
Beskjed Vesterålen Litteraturlag, 8400 Sortland 1995 8299366607 Antologien "Øyblikk"
I Ariblå - Havet kan glitre Veanova, 2821 Gjøvik 2005   Tekst til en komposisjon av Ketil Vea
 
Viser ~ Songs
Tittel/title Utgiver/publisher År/Yr ISBN/ISSN Publikasjon
Voggevise i november Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1978 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 5/1978
Voggevise i november Lofotboka, Værøy 1981 8299079101 "Her nord i Vågan ..."
Voggevise i november Nordnorsk dikting, 8000 Bodø 1983 8290342500 Nordnorsk leseverk 1
Voggevise i november Nordnorsk Magasin, 9392 Stonglandseidet 1996 0332-6004 Nordnorsk Magasin nr. 1/1996
Voggevise i november Øksnes Historielag, 8430 Myre 2015 0333-2977 "Leddiken" 36. årgang
Ætte en storm Lofoten Fartøyass.forening, Værøy 1985 8290412398 "Fra årer og segl til motor"
God tur gjønna livet Det Norske Samlaget, Oslo 1995 8252144691 "Sanga i søkk og kav"
Høstvise Experience, 8650 Mosjøen 1970   Plate (singel)
Buck Owens Experience, 8650 Mosjøen 1970   Plate (singel)
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]