sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos:

Ambrose Bierce: The Devils Dictionary (Djevelens ordbok)

[This page contains quotations fra "The Devils Dictionary", written by Ambrose Bierce, translated into Norwegian by me.]

Ambrose Bierce var en amerikansk journalist, skribent og eventyrer. Han blei født i 1842, deltok i borgerkrigen, der han vel tjue år gammel blei forfremma til offiser på grunn av tapperhet. Etterpå arbeidde han som journalist i San Francisco, og skreiv flere bøker. I 1912 dro han til Mexico. Der forsvant han.

The Devils Dictionary blei til som en serie småstykker fra 1881 til 1906 i det satiriske bladet "Wasp" (Veps), som han sjøl redigerte. Seinere blei de samla i boka The Devils Dictionary.

Mi oversetting av tittelen – Djevelens ordbok – har ikke det samme saftige bokstavrimet som originalen. Jeg kunne brukt "Den ondes ordbok", men da forskyves meininga en smule. Ei stund vurderte jeg også "Gammel-Eriks Glossar", det blir imidlertid for folkloristisk. Bierce trodde neppe på djevelen, boktittelen må heller tolkes som et signal om at innholdet ikke er meint som en spøk.

Boka er ujamn, naturlig nok når den blei til gjennom 25 år i rykk og napp. På sitt beste er Bierce både morsom og allmenngyldig. Da blir resultatet ypperlige aforismer, det er slike sitater jeg har valgt å oversette.

Ofte utvider han forklaringene med små vers. Han oppgir navnet til forfatterne, men de lar seg ikke oppspore, og diktene er trolig skrevet av Bierce sjøl. De er imidlertid vanskelig å oversette uten at poenget går tapt.

Mange ordforklaringer er både morsomme og treffende, men poenget kan bli for spesifikt amerikansk. Et eksempel: Han forklarer ordet "rear" (baktropp) som "In American military matters, that exposed part of the army that is nearest to Congress".

Bierce blei kalt "Bitre Bierce", og ordforklaringene hans er mange ganger mer bitre enn morsomme. Han var nok også en kyniker – se hans forklaring på det ordet. Kanskje var han en misantrop, mange av sitatene tyder på det.


Nedenfor følger utvalgte og oversatte sitater fra The Devils Dictionary. I mange tilfeller har jeg oversatt bare den første setninga av ordforklaringa. Lista er ordna alfabetisk etter den norske utgaven av oppslagsordet (det engelske står i hakeparentes). Jeg har gått gjennom heile boka, men tar nok ei ny gjennomlesning seinere for å finne flere oversettbare gullkorn. Send kommentarer og/eller feilretting til meg, og oppgi gjerne oversetter dersom du bruker noe fra denne sida.

 • -A-
 • Aksjeselskap [corporation], subst.: Ei smart innretning for å oppnå individuelt utbytte uten individuelt ansvar,
 • Alder [age], subst.: Den delen av livet da vi plages av de lastene vi enda har, men gjør narr av dem vi ikke lenger evner å ha.
 • Allianse [alliance], subst.: I internasjonal politikk, unionen av to tyver med hendene så dypt i hverandres lommer at de ikke kan plyndre en tredje på egen hand.
 • Alligator [alligator], subst.: Amerikansk krokodille, overlegen på alle måter i forhold til krokodillene i den gamle verdens dekadente monarkier.
 • Amnesti [amnesty], subst.: Statens storsinn overfor lovbrytere det vil bli for kostbart å straffe.
 • Aper [monkeys], subst.: Tropiske dyr som hører heime i slektstrær.
 • Applaus [applause], subst.: Ekkoet av en flause.
 • Arbeid [labor], subst.: En av prosessene der A skaper verdier for B.
 • Auksjonarius [auctioneer], subst.: En som markerer med en hammer at han har tømt lommene dine med tunga.
 • Avholdsmann [abstainer], subst.: En veik person som gir etter for fistelsen til nekte seg sjøl en nytelse.
 • -B-
 • Bacchus [Bacchus], subst.: En praktisk guddom oppfunnet av de gamle grekerne som et påskudd for å drikke seg full.
 • Barndom [childhood], subst.: Periode i livet, mellom spebarnets idioti og ungdommens dumhet, to etapper fra syndene som voksen, og tre fra angeren som gammel.
 • Barometer [barometer], subst.: Et sinnrikt instrument som viser hvilket vær vi har.
 • Be [pray], verb: Å anmode om at universets lover blir annullert på vegne av en uverdig trengende.
 • Bedrager [impostor], subst.: En konkurrerende aspirant til offentlig ære.
 • Berømt [illustrious], adj.: Hensiktsmessig plassert for piler av ondskap, misunnelse og bakvasking.
 • Besluttsom [resolute], adj.: Sta på en måte som vi kan akseptere.
 • Beundring [admiration], subst.: Kultivert gjenkjenning av andres likhet med oss sjøl.
 • Bortreist [absentee], subst.: En rik person som har vært forutseende nok til å fjerne seg fra likningsvesenets rekkevidde.
 • Bryllup [wedding], subst.: En seremoni der to personer forplikter seg til å bli en, der en forplikter seg til å bli ingenting, og ingen forplikter seg til å holde ut.
 • -D-
 • Degenerert [degenerate], adj.: Mindre synlig beundringsverdig enn sine forfedre.
 • Dejeuner [dejeuner], subst.: Frokosten til en nordmann som har vært i Paris.
 • Diagnose [diagnosis], subst.: En leges spådom om en sykdom ut fra pasientens puls og bankkonto.
 • Diplomati [diplomacy], subst.: Den patriotiske kunsten å lyge for sitt fedreland.
 • Diskusjon [discussion], subst.: En metode til å styrke andre i deres feil.
 • Dronning [queen], subst.: En kvinne som styrer et monarki med eller uten konge.
 • -E-
 • Egoist [egoist], subst.: En person med dårlig smak, mer interessert i seg sjøl enn i meg.
 • Ekteskap [marriage], subst.: Organiseringa av ei gruppe som består av en mann, en kvinne og to slaver, tilsammen to.
 • Eremitt [hermit], subst.: En person med synder og dumheter som ikke er sosiale.
 • Erfaring [experience], subst.: Visdom som gjør at vi gjenkjenner som en uønsket gammel venn de dumhetene vi allerede har omfavna.
 • Erindre [recollect], verb: Å minnes med tillegg noe som ikke tidligere har vært kjent.
 • Etnologi [ethnology], subst.: Vitenskap som omhandler ulike typer mennesker – røvere, tyver, svindlere, dumrianer, idioter og etnologer.
 • -F-
 • Fantasi [imagination], subst.: Et lager av fakta, eid i fellesskap av poeter og løgnere.
 • Feiging [coward], subst.: En som i stor fare tenker med føttene.
 • Fele [fiddle], subst.: Et instrument til å plage ørene til folk med friksjonen mellom hestehår og kattetarmer.
 • Filosofi [philosophy], subst.: Ei rute blant mange veier som fører fra ingen steder til ingenting.
 • Forakt [contempt], subst.: Følelsen hos en klok mann overfor en fiende som er for mektig til å bli motsagt uten risiko.
 • Fordom [prejudice], subst.: Ei overbevisning uten påviselig grunnlag.
 • Forhistorisk [prehistoric], adj.: Noe som tilhører fortida eller et museum.
 • Forkjærlighet [predilection], subst.: Det forberedende stadiet til en skuffelse.
 • Forsvarsløs [defenceless], adj.: Ute av stand til å angripe.
 • Fortrinnsrett [prerogative], subst.: En herskers rett til å handle galt.
 • Fortrolighet [intimacy], subst.: Et forhold som dumrianer beleilig trekkes inn i til gjensidig undergang.
 • Forvarsel [omen], subst.: Et tegn på at noe vil skje dersom ingenting hender.
 • Framtid [future], subst.: Den tidsperioden da våre næringer blomstrer, våre venner er trofaste og lykken er sikra.
 • Fred [peace], subst.: I internasjonale affærer en periode med lureri mellom to perioder med kamp.
 • -G-
 • Gaffel [fork], subst.: En redskap med viktigste formål å putte døde dyr i munnen.
 • Geograf [geographer], subst.: En fyr som på strak arm kan gi deg forskjellen på utsida og innsida av Jorda.
 • Gjeld [debt], subst.: En smart erstatning for pisken og lenkene til en slavedriver.
 • Gjenreising [redress], subst.: Erstatning uten tilfredsstillelse
 • Gjestfrihet [hospitality], subst.: En dyd som får oss til å gi mat og losje til personer som ikke trenger mat og losji.
 • -H-
 • Hedning [heathen], subst.: En uopplyst person som er dum nok til å tilbe noe han kan se og føle.
 • Helgen [saint], subst.: En avdød synder som er revidert og redigert.
 • Historie [history], subst.: Ei beretning – for det meste usann – om hendinger – for det meste uviktige, som er satt i gang av herskere – for det meste skurker – og deres soldater – for det meste idioter.
 • Hjerne [brain], subst.: Et organ som vi tenker vi kan tenke med.
 • Håp [hope], subst.: Begjær og forventning i forening.
 • -I-
 • Idiot [idiot], subst.: Medlem av en stor og mektig stamme som alltid har hatt en dominerende og kontrollerende innflyttelse i menneskelige saker.
 • Iherdighet [perseverance], subst.: En mindre dyd som setter middelmådigheter i stand til å oppnå en tvilsom suksess.
 • -K-
 • Kanon [cannon], subst.: Et instrument som anvendes i reguleringa av landegrenser.
 • Kilt [kilt], subst.: En kostyme brukt av skotter i Amerika og amerikanere i Skottland.
 • Kjenning [aquaintance], subst.: En person vi kjenner godt nok til å låne av, men ikke godt nok for å låne til.
 • Kjærlighet [love], subst.: En midlertidig sinnsykdom som kan helbredes med ekteskap, eller ved at pasienten fjernes fra den som har forårsaka tilstanden.
 • Kleptoman [kleptomaniac], subst.: En rik tyv.
 • Konservativ [conservative], subst.: En politiker som er utrusta med alle rådende onder, til forskjell fra en radikaler, som vil erstatte dem med nye.
 • Kyniker [cynic], subst.: En bølle som med sitt defekte syn ser tingene slik de er og ikke som de burde vært.
 • Kålhode [cabbage], subst.: En velkjent grønnsak, omtrent så stor og så klok som et mannshode.
 • -L-
 • Latter [laughter], subst.: Indre krampetrekninger som skaper en serie grimaser akkompagnert av uforståelige lyder.
 • Lediggang [idleness], subst.: En modellhage der djevelen sår frøet til nye synder og fremmer veksten av gamle laster.
 • Legat [legacy], subst.: Gave fra en som stikker av fra denne verdens jammerdal.
 • Logikk [logic], subst.: Kunsten å tenke og resonnere i nøye samsvar med manglene og evneløsheta til menneskelige misforståelser.
 • Lykke [happiness], subst.: En behagelig følelse som oppstår når man betrakter andres ulykke.
 • Lærdom [erudition], subst.: Støv rista ut av ei bok og inn i en tom hjerne.
 • -M-
 • Magi [magic], subst.: Kunsten å forvandle overtru til inntekter.
 • Mammon [mammon], subst.: Guden til den ledende religionen i verden.
 • Malerkunst [painting], subst.: Kunsten å beskytte et lerret mot vær og vind, og utsette det for kritikk.
 • Mandag [monday], subst.: I vestlige land dagen etter en fotballkamp.
 • Mote [fashion], subst.: En tyrann som den vise latterliggjør og adlyder..
 • Mulighet [opportunity], subst.: Ei gunstig anledning for å slå kloa i en skuffelse.
 • Myrde [kill], verb: Å skape et ledig embete uten å nominere en etterfølger.
 • Mytologi [mythology], subst.: Samlinga av et primitivt folks oppfatninger av sitt opphav, tidlig historie, helter, guder og lignende, til forskjell fra de sanne beretningene det dikter opp seinere.
 • -N-
 • Nåtid [present], subst.: Det punktet på tidsaksen som skiller et landskap av skuffelser fra et rike av håp.
 • -O-
 • Oppfinner [inventor], subst.: En persom som lager en genial innretning av hjul, spaker og fjærer, og tror det er sivilisasjon.
 • Opponere [oppose], verb: Å hjelpe til med hindringer og protester.
 • Opprør [insurrection], subst.: En mislykka revolusjon. Misnøyens fiasko med å erstatte ei dårlig regjering med vanstyre.
 • Opptøyer [riot], subst.: Underholdning for soldater fra uskyldige tilskuere.
 • Optimisme [optimism], subst.: Læra eller trua på at alt er vakkert, medregna alt stygt, at alle er gode, særlig de onde, og at alt er rett som er galt.
 • Osean [ocean], subst.: Havet som omfatter to tredeler av kloden til menneskene, som ikke har gjeller.
 • Overveiing [deliberation], subst.: Ei handling der man studerer brødskiva for å se hvilken side som er smurt.
 • -P-
 • Panteisme [pantheism], subst.: Trua på at alt er gud, i motsetning til dogmet om at gud er alt.
 • Pantomime [pantomime], subst.: Skuespill uten voldtekt mot språket.
 • Part (i rettsak) [litigant], subst.: En person som skal til å gi opp hud og hår for å redde sitt skjelett.
 • Plageånd [bore], subst.: En person som snakker når du ønsker han skal lytte.
 • Planlegge [plan], verb: Å leite opp den beste metoden for å oppnå et tilfeldig utfall.
 • Platthet [platitude], subst.: En manet som tørker inn på stranden av tankenes hav.
 • Plikt [duty], subst.: Det som driver oss i retning av fortjeneste langs veier av begjær.
 • Plyndre [plunder], verb: Å ta andres eiendeler uten å bruke den anstendige diskresjonen til en tyv.
 • Politiker [politician], subst.: En ål i slammet under samfunnets grunnvoller.
 • Pratsomhet [loquacity], subst.: En sykdom som gjør pasienten ute av stand til å styre si tunge når du ønsker å snakke.
 • Preferanse [preference], subst.: En følelse eller sinnstilstand, framkalt av den feilaktige oppfatninga av at en ting er bedre enn en annen.
 • Pris [price], subst.: Verdien av noe pluss et passende beløp i tort og svie til samvittigheta hos den som forlanger den.
 • Profeti [prophecy], subst.: Kunsten og praksisen å selge sin troverdighet for framtidig avliving.
 • Prosjektil [projektile], subst.: Den øverste dommeren i internasjonale konflikter.
 • -R-
 • Radikalisme [radicalism], subst.: Morgendagens konservatisme anvendt på dagens problemer.
 • Reporter [reporter], subst.: En skribent som gjetter seg fram til sannheta og fordriver den med en storm av ord.
 • Resept [prescription], subst.: En leges gjetning av hva som best vil forlenge sykdommen med minst skade for pasienten.
 • Resonnere [reason], verb: Å veie mulighetene på begjærets vekt.
 • Rettsak [trial], subst.: Ei foralisert undersøking laga for å bevise den uklanderlige anseelsen til dommere, advokater og juryer.
 • Revolusjon [revolution], subst.: I politikken en brå overgang fra et vanstyre til et annet.
 • Rim [rime], subst.: Sammenfallende lyder på slutten av verselinjer, de fleste dårlige.
 • Rum [rum], subst.: Ildfull drikkevare som gjør avholdsfolk gale.
 • Rustning [armor], subst.: Klærne til en som har smeden til skredder.
 • Rykte [rumor], subst.: Favorittvåpnet til dem som ødelegger omdømme.
 • Rødhud [red-skin], subst.: Nordamerikansk indianer, som ikke har rødt skinn – i hvert fall ikke på utsida.
 • Rådspørre [consult], verb: Å søke andres godkjenning av en utvei man allerede har valgt.
 • -S-
 • Sakfører [lawyer], subst.: En som er dyktig til å omgå lovene.
 • Savn [loss], subst.: Forsakelsen av ting som vi hadde – eller ikke hadde.
 • Sirkus [circus], subst.: Et sted hvor hester, ponnier og elefanter får lov å se menn, kvinner og barn oppføre seg dumt.
 • Sitat [quotation], subst.: Ei handling der man feilaktig gjentar andres ord.
 • Sjølsagt [self-evident], subst.: Opplagt for en sjøl og ingen andre.
 • Skjebne [predestination], subst.: En doktrine om at alt skjer i henhold til et program.
 • Sladre [talk], verb: Å være løsmunnet uten fristelse etter en innskytelse uten formål.
 • Sløseri [improvidence], subst.: Forsyninger til dagens behov av morgendagens avkastning.
 • Spyttslikker [lickspittle], subst.: En nyttig funksjonær, ikke sjelden ansatt som avisredaktør.
 • Spøkelse [ghost], subst.: Det ytre og synlige tegn på en innvendig angst.
 • Stamtavle [pedigree], subst.: Den kjente delen av linja fra et sjødyr med gjeller til et bymenneske med sigarett.
 • Suksess [success], subst.: Den eneste utilgivelige synda mot andre.
 • -T-
 • Teosofi [theosophy], subst.: Ei gammel tru som har all vissheta til religionen og all mystikken til vitenskapen.
 • Trolldom [sorcery], subst.: Det gamle forbildet og forgjengeren for politisk innflytelse.
 • Trøst [consolation], subst.: Vissheta om at andre er mer uheldige enn du sjøl.
 • Tyvlytte [eavesdrop], verb: Å overhøre i hemmelighet ei liste over synder og ugjerninger hos andre eller hos seg sjøl.
 • Tålmodighet [longanimity], subst.: Tilbøyeligheta til å holde ut en skade mens man planlegger hevn.
 • -U-
 • Ugudelighet [impiety], subst.: Din respektløshet overfor min gud.
 • Unnskylde [apologize], verb: Å legge grunnlaget for neste fornærmelse.
 • Upartisk [impartial], adj.: Ute av stand til å se noen personlig fordel ved å støtte noen av partene i en konflikt, eller til å kjøpe noen av de stridende standpunktene.
 • Utdanning [education], subst.: Det som åpenbarer for den kloke og skjuler for den dumme deres mangel på forståing.
 • Utgi [publish], verb: I den litterære verden å bli en grunnleggende brikke i et tårn av kritikk.
 • -V-
 • Vantro [infidel], subst.: I New York en som ikke tror på kristendommen, i Istanbul en som gjør det.
 • Vei [road], subst.: Ei stripe gjennom terrenget der man kan dra fra steder det er for kjedelig å være til steder det er bortkasta å dra.
 • Velger [elector], subst.: En som nyter det hellige privilegiet å stemme på en person som en annen har nominert.
 • Virkelighet [reality], subst.: Drømmen til en gal filosof.
 • -Æ-Ø-Å-
 • Økonomi [economy], subst.: Kjøpet av ei tønne whisky du ikke trenger for prisen til ei ku du ikke har råd til.
 • Åpenbaring [revelation], subst.: Ei berømt bok der apostelen Johannes skjulte alt han visste. Åpenbaringene er gjort av kommentatorer som ikke vet noe.
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]