sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Når sjøen bryt


Æ lika å ta bilda. Her har æ samla en liten bunke som æ tok på veien utover tel Nyksund en dag det bløste skikkelig.

Her ser vi vestover, og tel venstre skimta vi Vågsberget på Skogsøya. Vindretninga e nordvestlig.

Nu har æ dreid kameraet tel høyre. Det e litt av et syn når sjøen bryt innover mot land.

Her kjem en bårerygg veltanes innover. En måse klar å hold sæ på vengan, så vidt det e.

Nu ser vi bakover mot Skogsøya. Ureint farvann, det bryt overalt. Mange har førlist her.

Vi nærma oss Nyksund. Innseilinga tel havna e rett bakom de to kvite husan i bakgrunnen.

Sånn ser det ut der vi har kjørt. Du kan skimte veien under flågan i bakgrunnen. Og sjøen bryt.

Siste bilde. Vess du ser godt ætte, står det en lavvo på den svarte knausen medt i bildet.


[return arrow] til Fredmund
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]