sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Øksnes kirke

The Øksnes Church

linje

Øksnes kirke er gammel, men alderen er umulig å oppgi. Det er ei tømmerkirke som har vært ombygd mange ganger, og hver gang gjort større og fått nytt utseende. Det eldste tømmeret er minst fem hundre år gammelt, det yngste er fra 1900-tallet. Vi veit det sto ei kirke på stedet allerede for over åtte hundre år siden, og kanskje finnes det fortsatt tømmer eller murer fra den tida.

Kirka står på sørøstspissen av Skogsøya. Gården heter Øksnes, det ga navn til både kirka og soknet. Kommunen fikk samme navnet, og førte dessuten videre den virksomheta som starta i kirka, i første omgang skolehold og fattigvesen.

Nedenfor finner du noen bilder fra interiøret i kirka. Hvis du vil se den fra utsida, kan du leite opp det sjuende bildet på denne sida.

[Øksnes church on the island Skogsøya is at least five hundred years old, and has changed very much during these centuries. It is made of timber, and every time the church needed reparations, the building was made bigger and taller. Some timber logs from the 1500s have survived and can still be seen. Below you'll find some photos showing the inside of the church. If you wish to see it from the outside, you can look at the seventh photo from top on this page.]linje

Breistrandstolen

Det er nokså vanlig med en båt som pynt i nordnorske kirker. I Øksnes-kirka henger en praktfull modell av en fembøring, laga av Ole Søberg fra Bø. Båten minner om hva som har vært den viktigste næringa i området, ikke bare for folket, men også for kirka. Fangstene som nordlandsbåtene frakta til lands, var det økonomiske fundamentet for både kirke, prest og menighet i gammel tid.

Bak båten ser vi en av de tre høystolene i kirka, plassert over hodene på allmuen, som det het. Dette er den største, Breistrand-stolen. Der satt de som eide handelsstedet Breistrand. Antakelig var det Tarald Giæver som fikk bygd denne stolen på andre halvdel av 1700-tallet.

    [In the foreground hangs an excellent replica of a "fembøring", the largest of the boats used as fishing wessels in older times. Behind it you can see one of the three elevated sitting places in the church, build for the most prominent families in the community.]linje

Altertavla er en kopi av den tavla som Gottfried Ezekiel laga i 1759. Originalen står på et museum i Bergen. Den blei solgt på auksjon i 1901 for å skaffe penger til ei ny altertavle, som forlengst er fjerna fra alteret. Den som fikk tilslaget på auksjonen, var født i Bergen, og ga klenodiet til museet i heimbyen. Da Øksnes-kirka blei restaurert på 1930-tallet, fikk man laga en kopi av Esekiel-tavla, men noen tro-kopi er det visstnok ikke.

Den tyske tavlemaleren Gottfried Ezekiel (ca. 1719 - 1798) kom fra Kønigsberg, som nå er russisk og heter Kaliningrad. Han fikk borgerbrev i Bergen som malermester i 1744, og i 1751 kom han til Nord-Norge, der han de neste årene malte en rekke altertavler. Et typisk trekk ved tavlene hans er marmoreringene - se for eksempel søylene som er delvis skjult bak alterlysene.

[This altarpiece is a copy of the original one that Gottfried Ezekiel made in 1759. Ezekiel was a German who painted several altarpieces i Northern Norway after 1751. Typical for his works are the marbling effect, which can be seen on the coloumns behind the altar candles.]


Altertavla

linje

Lysestaken

De to store lysestakene på alteret er laga av massiv messing. De blei gitt til kirka av presten som fikk Ezekiel til å male altertavla. På fotstykket står navnene til presteparet, Mathias Bruun og Inger Evina Lund, samt årstallet 1761.

[The two big candlestics in solid brass was given to the church by the priest Mathias Bruun and his wife, Inger Evina Lund, in 1761.]linje

Det neste presteparet på Øksnes var Christen Jenssen Flye og Anne Bergitha Falk. De ga denne oblateska i sølv til kirka, med inskripsjon på lokket, blant annet årstallet 1767. Året etter strauk Christen Flye mange fattige familier fra manntallet for å hindre at de blei skattlagt. Han blei ikke oppdaga, til tross for at han fjerna hver tredje familie.

[This silver box for storing wafers was given to the church by Christen Jenssen Flye and Anne Bergitha Falk in 1767. Flye was Bruuns successor as priest in Øksnes.]


Oblateske

linje

Erik Eriksen Blix

Dette er Erik Eriksen Blix (1651-1711) og hans kone, Dortea Pedersdtr Darre. Maleriet av Erik Blix henger ved trappa til preikestolen, og er sterkt slitt av prestekjoler som har subba borti det. Men det er kanskje for lite verdifullt til å bli restaurert?

[Erik Eriksen Blix, priest in Øksnes from 1690 till he died in 1711, and his wife, Dortea Pedersdtr Darre.]


Dortea Pedersdtr Darre
linje

Denne sprukne klokka blei laga i Bremen, Tyskland, i 1592 av klokkestøperen Samuel Lechtenow. Det finnes et sagn som forteller om hvordan sprekken oppsto: Under den engelske fastlandsblokaden først på 1800-tallet gikk folk og venta på at jektene skulle komme fra Bergen med korn og mel, for nøda var stor. Man oppdaga seil i vest, men visste ikke om det var fiende eller venn som kom. Da en utkikk meldte fra at det var jektene som endelig nådde heim, ringte klokkeren så hardt at klokka sprakk.

Historia er god, men dessverre kan ingen samtidig kilde bekrefte at slik gikk det til. Sagnet dukker ikke opp før på 1900-tallet, og kan være oppdikta.


Klokka

[This cracked bell was made in Bremen, Germany, in 1592. A legend tells how the bell was damaged: When English war-ships blockaded the Norwegian coast during the Napoleonic Wars people were watching the horizon for sails. One day big ships were arriving, but was it friend or foe? When a lookout recognized the local ships, carrying vital goods from Bergen, the sexton rang so hard that the bell cracked.]linje

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]