sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Norges geografiske midtpunkt - hvor er det?

Spørsmålet ser enkelt ut, men tydeligvis finnes det mange svar. Det er nemlig flere steder i landet som smykker seg med tittelen "Norges midtpunkt". Hvem har rett?Enkleste metode: Ta et Norges-kart, trekk ei linje mellom sørligste og nordligste punkt, og finn midtpunktet på denne linje. Men det blir for enkelt - se her:

Nordkapp (egentlig den lave Knivskjellodden litt lenger vest) og Lindesnes er nok det nordligste og det sørligste punktet i Norge. På kartet til høyre er det trukket en sirkel som går gjennom de to stedene, slik at begge ligger der diagonalen treffer sirkellinja. Som vi ser, da blir store deler av Øst-Finnmark liggende utafor. Det er vanskeligere å se at også i sør ligger noe utafor, nemlig Lista. Kort fortalt: De to stedene i "fastlands-Norge" (de 19 fylkene) som ligger lengst fra hverandre, er Borhaug sørvest på Lista (58° 06’ N, 6° 34’ Ø) og Reinøya ved Vardø (70° 24’ N, 31° 09’ Ø). For enkelhets skyld sier vi Lista og Vardø.

Neste problem: Kartet er flatt, mens jorda har ei tilnærma kuleforma overflate. Derfor må vi måle avstander med en annen metode, nemlig langs storsirkelen. Det er alle sirkler vi kan trekke med samme omkrets som jorda. Lengdegradene - de som går gjennom polene - er storsirkler, det samme er ekvator. Breddegradene på hver side av ekvator er kortere, og derfor ikke storsirkler.

Her er en enkel metode å finne en storsirkel i praksis: Plukk ut to steder på en globus og stram en tråd mellom dem. Tråden vil da ligge langs korteste luftvei mellom de to stedene - storsirkelen.

Formelen for å regne ut distanser langs storsirkelen ser slik ut: . Heldigvis finnes det mange dataprogrammer som lett beregner avstanden mellom to oppgitte posisjoner!


Avstandene fra Lindesnes og Lista til Nordkapp og Vardø står i tabellen til høyre. Norge blir altså 85 km "lengre" når vi flytter det nordligste ytterpunktet til Vardø. Nå veit vi at "Norges midtpunkt" er det stedet som ligger 1784 km/2 = 892 km fra både Lista og Vardø. Men vent litt: Det finnes opplagt flere steder som ligger like langt fra de to stedene, men noe lenger unna - 900 km, 1000 km osv. Alle disse stedene ligger ikke overraskende langs en annen storsirkel, ei "midtlinje", som kryser sirkelen gjennom Lista og Vardø i 90º vinkel ett eller annet sted. Og dette stedet er altså en sterk kandidat til tittelen "Norges midtpunkt". Hvor ligger det?


Nordkapp Vardø
Lindesnes 1699
km
1777
km
Lista 1699
km
1784
km

Kan det være Harran ved E6 gjennom Grong kommune? Det påstås i hvert fall at stedet er Norges midtpunkt. Man har tydeligvis tatt gjennomsnittet av breddegradene til Lindesnes og Nordkapp. Godt tenkt, for avstanden mellom breddegradene er konstant. Men lengdegradene løper stadig nærmere hverandre jo lenger nord man kommer, og da blir regnestykket galt. Målt langs storsirkelen ligger Harran i luftlinje 785 km nord for Lindenes og Lista, 917 km sør for Nordkapp og 1018 km sør for Vardø.

Det er imidlertid gode grunner til å stanse på Harran likevel. Ta en tur innom lakseakvariet på Fiskumfossen. Mye interessant å se der!


Storsirkel-formelen forteller oss at stedet som ligger 792 km fra både Lista og Vardø, har posisjonen 64° 30’ N, 16° 44’ Ø. Akkurat der bor det ikke så mange, men bare noen få kilometer lenger nord ligger en by med det byvåpenet som står til høyre. Det nytter ikke å leite blant norske byer - Norges midtpunkt er nemlig Vilhelmina i Sverige!

Forklaringa på fenomenet er sjølsagt at Norge krummer en del. Dermed blir midtpunktet liggende utafor sjølve landområdet, akkurat som midtpunktet til smultringen ligger midt i hullet.

Det er ingen katastrofe at Vilhelmina får tittelen "Norges midtpunkt". Byen ligger ved Sagaveien (svensk Sagavägen), som går fra Vega på Helgeland til Höga Kusten ved Botniska Viken, og som underveis passerer Tosbotn, et annet sted som vil være midtpunktet i landet. Gjør et besøk på www.vilhelmina.se - og ta gjerne turen dit. Det er en interessant by!

Det er sjølsagt en lang rekke steder på Helgeland, fra riksgrensa og ut til fiskerigrensa, som ligger like langt fra Lista som fra Vardø. Like nord for Grane kirke (til høyre), kloss ved E6, er distansen begge veier 905 km i luftlinje. Merkelig nok står enda ei kirke på den samme linja, og det er Alstahaug kirke (til venstre) ute på Helgelandskysten. Petter Dass visste neppe at kirka hans lå nøyaktig 917 km både fra Lista og Vardø.

Er det så viktig å være Norges midtpunkt? Neida, tittelen blir bare et resultat av historiske tilfeldigheter. Hadde ikke Finnmark blitt norsk, ville svarene på regnestykkene gitt andre adresser. Likevel, når man pynter seg med fjær, da bør de være ekte!


[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]