sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Fra lysbilder til video

[From slides to video]

Jeg har skannet nesten alle lysbildene mine, i hvert fall mellom to og tre tusen. Noen gir brukbare gløtt av natur og historie (se dias-sidene mine), andre kan settes sammen i serier for å fortelle historier. På denne sida finner du linker til noen av dem (flere kommer etter hvert). Klippene er i .wmv-format, klikk på bildet ved sida av teksten for å se dem.   I have scanned almost all my slides, somewhere between two and three thousand. Some give passable snapshots of nature and history (see my slides collections), other slides may be joined together into narrative series. On this page you'll find links to some of them (more will come). The videos are in the .wmv-format, click on the picture beside the text to view them.Veien [Country Road]

En godværsdag høsten 1984 sykla jeg den fem kilometer lange veien langs sørsida av Skogsøya i Øksnes, stansa ved hver sving og tok et bilde framover. Så gjorde jeg det samme på turen tilbake. Mye er forandra siden den gang. Bildene er allerede ei historiefortelling, dessuten er det ei hverdagsfortelling. Ikke noe glansbilde, slik var veien dengang. (5'43 min.)   A fine autumn day in 1984 I biked the three miles long country road along the southern side of Skogsøya Island in Øksnes, stopped at every bend and took a snapshot ahead of me. Then I did the same on the trip back. Much have changed since then. The photos now tell a story about yesterday, and also a story about everyday. Nothing glamorous, such was the road then. (5'43 min.)

Landbruksveka 1988 [The Farming Week 1988]

Sømna er den største og fineste jordbruksbygda i Nord-Norge. I juli 1988 blei det arrangert ei landbruksuke for Nord-Norge der, og i noen dager var Sømna sentrum for stor oppmerksomhet. En rekke utstillinger viste fram ny teknologi i landbruket, men også tradisjonelle teknikker fikk en plass. Været var strålende, men siste dagen regna det – heilt til kong Olav kom. Da revna skyene og slapp sola til igjen. (4'37 min.)   Sømna is the biggest and finest agricultural area in Northern Norway. In July 1988 a Farming Week for Northern Norway was arranged there, and for some days Sømna was center of much attention. Many stands displayed new farming technology, but traditional handicrafts were shown, too. The weather was magnificent, but on the final day the rain poured down – until King Olav arrived. Then the clouds split and let the sunshine in again. (4'37 min.)

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]