sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo


En pike sitter drømmende
og tegner et ansikt i sand
mens toner kommer strømmende
fra bjørkene inne på land
hvor en løvsanger strekker sin hals
og slår i med en løvsangervals
til ære for den varme kveld
og dagen som nå er på hell.<

En sommernatt på Helgeland
når sjøen leker speil,
når vinden blåser lunt fra land
på leting etter seil,
og stryker om ditt kinn
en sommernatt på Helgeland.

Han vandrer langs den stille vik
op visker et navn til en tjeld
som flyr til værs med iltre skrik
om uro og ødelagt kveld,
men det eneste svaret den får
er et ekko fra nærmeste gård
av ungdom som drar ut på dans
og feirer en riktig Sankt Hans.
En sommernatt på Helgeland
når sjøen leker speil,
når vinden blåser lunt fra land
på leting etter seil,
og stryker om ditt kinn
en sommernatt på Helgeland.

En bindalsfæring duver lett
med stavn mot den sørlige vind
som kommer mild og sommermett
med hilsen fra Heilhornets tind,
nynner sakte en sommerlig låt
for et par i den drivende båt,
og bringer lukt av slåttonn med
mot Vega, hvor solen gikk ned.

En sommernatt på Helgeland
når sjøen leker speil,
når vinden blåser lunt fra land
på leting etter seil,
og stryker om ditt kinn
en sommernatt på Helgeland.

Tekst/tone: Johan I. Borgos

Jeg satt i Trondheim som matematikkstudent i 1968 og hadde forelska meg i sommernettene på Helgeland. Sånt måtte det bli ei vise av, en vals attpåtil. På den tida skreiv jeg tekstene på bokmål/riksmål. Seinere har jeg 'oversatt' de fleste til dialekt, men ikke denne. Min egen vesterålsdialekt passer ikke inn, og jeg er ikke stø nok i Sømna-dialekten. Teksten får være som den er.


[return arrow] til visesida
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]