sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo


1. En skoleklokke ringer,
og glade unger springer
ut til et friminutt.
Og det gjør godt å se dem,
det følger glede med dem,
hver pike og hver gutt.
Men så blir flokken splittet,
de leker på hvert sitt sted –
kursplan en, kursplan to,
kursplan tre.

2. En bryllupsklokke ringer,
for Amor-gudens vinger
vil slå til evig tid.
Men går det som jeg aner
vil kjærlighetens baner
for ettertiden bli
at frierne blir splittet,
de leter på hvert sitt sted –
kursplan en, kursplan to,
kursplan tre.

3. En vekkerklokke ringer
og stoppes av en finger,
en arbeidsdag tar til.
Men tenk deg arbeidermassen
på fremtidsarbeidsplassen,
der tror jeg alle vil
bli splittet opp i grupper
som jobber på hvert sitt sted –
kursplan en, kursplan to,
kursplan tre.

4. En sørgeklokke ringer,
og etterlatte bringer
en kjær til hvilested.
Men vet du hva jeg mener
at fremtidsminnestener
vil gi deg som beskjed?
Jo, massene er splittet,
de hviler på hvert sitt sted –
kursplan en, kursplan to,
kursplan tre.

Tekst/tone: Johan I. Borgos

Som nybakt lærer på 1960-tallet havna jeg midt oppi kursplansystemet, eller på pedagogisk: Administrativ differensiering. Det var ikke bare jeg som reagerte mot systemet, og det blei avvikla midt på 1970-tallet.

Denne visa skreiv jeg i 1968, og blei bedt av rektor om ikke å synge den for elevene. Jeg har aldri opplevd sensur seinere. Viseteksten forklarer antakelig både hvorfor jeg var imot systemet og hvorfor rektor satte foten ned.

[return arrow] til visesida
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]