sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos:

Et utvalg skriblerier

Jeg har valgt ut en del skriftstykker som kan ha interesse for andre, og som står på egne bein uten de grafiske hjelpemidlene (transparanger) jeg vanligvis bruker. Noen viktige opplysninger:

- Samlinga omfatter foredrag, notater, avisartikler og litt til, det aller meste skrevet etter 1990 (jeg har prøvd å datere sånn noenlunde). Avisinnleggene har stått på trykk i bladet "Vesterålen".
- Hvert "papir" ledsages av en kort kommentar som forteller hva det inneholder og hvorfor det er blitt til. Dessuten er temaet stikkordmessig antyda.
- Du kan bruke nedlasta dokumenter til aktverdige(!) formål, forutsatt at du oppgir hvem som har skrevet dem, dersom du bruker dem til mer enn privat lesing. Åndsverksloven og yrkesetikken, you know.
- For sikkerhets skyld har jeg konvertert alt til RTF-format (fra Word 2000), som sies å være ei god vaksinering mot smittefare. Alt er forresten virus-testa på forhånd.
- For å spare nedlastingstid har jeg pakket hver tekst som ei .zip-fil med omlag samme "fornavn" som rtf-fila. Klikk på fil-navnet dersom du vil laste den ned.
- Antallet dokumenter vil vokse etter hvert som jeg får tid til å leite opp og klargjøre nye tekster.
- Kom gjerne med kommentarer.

Rtf-fil Tid Tema Kommentar
Blåby-1.rtf Høst
1999
Blå by Sortland skal males blå, og jeg har deltatt i debatten om prosjektet. Dette er det første innlegget jeg skreiv, på et tidspunkt da jeg enda trodde det var en stor spøk, og ikke skjønte spillet bak kulissene. Men argumentene mine den gang mot prosjektet står fortsatt ved lag, sjøl om nye er kommet til.
Blåby-2.rtf Mai
2000
Blå by På et folkemøte i mai 2000 blei forprosjektet "Sortland den blå byen ved sundet" nærmere presentert, og etterpå skreiv jeg et nytt innlegg. Nå var de demokratiske prosessene - eller mangelen på dem - blitt et stadig heitere tema i debatten.
Blåby-3.rtf Juni
2000
Blå by Forprosjektet blei kjørt gjennom den kommunale kverna, dermed blei det muligheter til innsigelser av mer formell karakter. Jeg samla argumentene i ett skriv og sendte det over til teknisk styre. Mine og likesinnede kommentarer utgjorde et flertall blant innsigelsene, men forprosjektet blei likevel vedtatt - ved hjelp av formannens dobbeltstemme.
Reise-1.rtf Feb.
2000
Reiseliv Et utslitt munnhell sier at "det er ikke så vanskelig å legge gode planer, bare man husker hvor man har lagt dem". Etter mi meining er ikke det viktigste å passe på hvor man legger planene, men hvordan man lager dem. Derfor blanda jeg ubedt meg inn i debatten da en ny reiselivplan for Vesterålen skulle snekres sammen.
Reise-2.rtf Juli
2000
Reiseliv Merkevarehysteriet griper om seg på alle bauger og kanter, og sjølsagt skal også Vesterålen utstyres med en merkelapp som skal selge regionen som reiselivprodukt. Men gode merketitler er ikke uten videre lette å ordfeste når regionen er så variert og mulighetene så mange.
Kult-01.rtf Juli
2000
Kyst-
kultur
Jeg kan sjelden dy meg når begrepet kystkultur blir brukt i utide og som en floskel. Denne gangen var det "Sommer-Melbu" som irriterte meg. Arrangemanget har fått høy status utad, og da er det god grunn til å passe på at historia og kulturen til regionen presenteres på en edruelig og vederheftig måte. "Sommer-Melbu" kommenterte aldri innlegget mitt.
Kult-02.rtf Juli
2000
Kyst-
kultur
Svar på det forrige innlegget fikk jeg imidlertid fra annet hold (Erik Bugge er sekretariatsleder for kulturutvalget i Vesterålen Regionråd). Det ga anledning til ei utdyping av synspunktene i det første innlegget, samt til å utvide kritikken en smule. Men i likhet med de fleste sommer-debatter stansa "brevvekslinga" nokså raskt. Og kulturdebatter har vel aldri den heilt store leserkretsen ...
Musikk-1.rtf Høst
1998
Musikk Tradisjonsmusikken er ei altfor lite utnytta kraftkilde i det nordnorske kulturlivet. Den er et fullverdig kulturuttrykk, men blir sjelden tatt med når regional kultur skal presenteres utad. Hva verre er, den er i ferd med å tape terreng også innad. Som aktiv utøver (komper på gitar i en trekkspillklubb) vil jeg at denne kulturforma skal komme lenger fram på scenen. Derfor skreiv jeg et notat til kulturutvalget ved Vesterålen Regionråd i håpet om et initiativ derfra.
Musikk-2.rtf Jan.
1999
Musikk Innspillet til kulturutvalget (se forrige fil) utløste ingen aksjon. Argumentene blei gjentatt på nytt i en litt annen sammenheng, nemlig som et skriv til den kretsen min trekkspillklubb tilhører. Det blei drøfta på årsmøtet og trykt i "Trekkspillnytt", men så langt har lite skjedd.
Allemed.rtf Feb.
1999
Bygde-
bøker
En bygdebokforfatter må av og til klatre opp på et utsiktspunkt for å skaffe seg litt distanse til og oversikt over det han/hun holder på med. Å lage et foredrag er en slik klatretur. Her er manus'et til "Alle skal med", et foredrag jeg holdt på et seminar som Norsk Lokalhistorisk Institutt arrangerte. Tittelen antyder hva innholdet dreier seg om.
Ulykka.rtf Jan.
1993
Kyst-
historie
Den 25. januar 1893 opplevde kystbefolkninga en av sine tyngste dager. Over 130 fiskere omkom i Lofoten og Vesterålen da et overhendig uvær brått slo inn over øyriket. Blant de omkomne var min oldefar Kolbein Haaheim og heile mannskapet hans. Hundre år etter tragedien minstes man det som skjedde, og da holdt jeg dette foredraget på Myre i Øksnes. Da prøvde jeg å sette den grufulle dagen i 1893 inn i en større sammenheng.
Gammel.rtf Nov.
1999
Sosial-
historie
Lederen av pensjonistforeninga i Øksnes ba meg å holde et lite kåseri på "Eldres dag" om hvordan det var å være "gammel i gamle dager". Kåseriet blei deretter til en artikkel i "Leddiken", årboka til Øksnes Historielag. De som regner med at dette er atter ei romantisering av "de gode gamle dagene", tar styggelig feil.
Vesterålen.rtf Juli
1996
Regions-
historie
Dette foredraget tar jeg med som et gløtt inn i mi historietenking. Oppdraget kom fra Stokmarknes, anledninga var "Hurtigrutas dag", og temaet skulle være "Vesterålen for hundre år siden", altså da det trafikksystemet vi kaller hurtigruta, blei skapt. I stedet for å gi et "frosset" bilde av regionen, valgte jeg å fortelle om hvilke endringsprosesser som var på gang.
Båtbygging.rtf Mai
1998
Samisk
historie
Av og til har en historiker sjansen til å banne litt i kjerka. En av mine minst populære påstander (i visse kretser) er at samiske båtbyggere trolig har en stor del av æra for utviklinga av nordlandsbåten i eldre tid. Men kildene gir nokså entydige svar på spørsmålene som historikeren stiller, og i denne artikkelen står noen av dem. Artikkelen kom på trykk i ei svensk årbok, men det er mer tilfeldig. Trur eg ...
Kvinne-
kulturen.rtf
Høst
1995
Kystkultur Kvinnehistorie er et spennende felt, ikke minst for en mannlig historiker, som blir nødt til å skjerpe sine metoder og teste sine holdninger for ikke å ende opp med et kjønnssentrisk perspektiv. Dette fordraget, med den retoriske tittelen "Kvinnene - mer enn halve kystkulturen", blei holdt på en kystkonferanse i Tromsø.
Fiskarkona.rtf 1994/
1998
Kystkultur I 1994 blei planene for et monument i Svolvær over "fiskarkona" presentert. Jeg var ikke alene om å påpeike at prosjektet ikke stemte særlig godt med den skikkelsen den skulle framstille, og jeg laga et avisinnlegg på saka. Fire år etter skulle monumentet ferdigstilles, og da blussa debatten opp på nytt. Jeg sa mi meining i et intervju, og fikk gjennomgå for det. Svaret mitt blei et nytt avisinnlegg. Begge innleggene finnes i denne fila.
Kultur-
tanker.rtf
Feb.
1993
Nordnorsk
kultur
Dette foredraget holdt jeg på et årsmøte i HATS (Hålogaland Amatørteaterselskap), og tittelen er "Kultur uten framtid - framtid uten kultur?". To nordnorske publikasjoner ba om å få kopi av manuset, men ingen av dem trykte det. Plassproblemer, eller noe sånt. Eller kanskje sa jeg noe som ikke var "politisk korrekt"? Foredraget er i hvert fall prega av mye høgttenking og mange spissformuleringer.
Viser.rtf 1990/
1996
Visetekster Jeg har pakka tre av visetekstene mine i denne fila: 1) Byssan lull med ny tekst til revybruk, 2) en uhøytidelig festsang fra et sangerstevne, og 3) en sjølironisk tekst om hvordan man blir dirigent i en trekkspillklubb. Melodiene er gamle travere. Alle tekstene er hva man kaller "leilighetsdiktning" - de passa der og da, men disse tre er likevel såpass allmenne at de kan resirkuleres.
[norsk-pil :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]