sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Vesterålen

Dette enkle kartet viser Vesterålen. Navn på de største øyene og tettstedene er tatt med, det samme gjelder de fem kommunenenavnene (med kursiv skrift). Kommunegrenser, veier og bruer er utelatt.

This simple map shows Vesterålen. You will find the name of largest places and islands, and (in italics) the five municipalities, too. Roads, bridges and internal borders are omitted.

Regionkart


[backarrow] :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]