sitemap

Hanne Katrines aner regna fra farfars mor

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

tavle Slekt018 Slekt019 Slekt020 Slekt021 Slekt022 Slekt023 Slekt001 Jørgine Edvard Anne Erik Siri Jon Maren oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Jørgine Eriksen Jøssåsopp
Jørgine 1905Mellom disse to bildene ligger det omkring førti år. Til venstre er Gina i 25-årsalderen, og nettopp kommet nord. Hun blei født på Jøssås i Lånke (nå i Malvik). Faren omkom da hun var to år, og hun vokste opp på Sandstad, Hitra. Seinere arbeidde hun på rutebåter, der traff hun Johan Petter Borgos.

Bildet til høyre er henta fra et legitimasjonskort, datert 1941, og hun er 63 år. Tiåret før hadde hun fulgt ei datter og tre sønner til grava, alle ofre for tuberkulosen. To år etter at bildet blei tatt, døde hun sjøl av samme sykdom.
Jørgine 1941

Edvard Eriksen Jøssås og Anne Jonsdtr Jøssåsopp
Edvard Det er usikkert om mannen på bildet til venstre er Edvard, men likheta med Svend Borgos (dattersønn til Edvard Eriksen) er slående. Edvard blei bare 25 år gammel. Han drukna under tømmerfløting i elva Homla, som renner ut i Hommelvik.

Etter at Edvard omkom, satte Anne bort dattera Jørgine til Hitra og flytta til Trondheim. Der gifta hun seg i 1891 med Odin Aarhaug - flyttmann, vognmann og enkemann, og de fikk to sønner. I folketellinga for 1900 står hun som "handlerske, handler med sild og fisk" i Gaubekkveita 12.

Erik Jonsen Brannåsen og Siri Mattisdtr Vennopp
Mostadmarka Erik og Siri rydda husmannsplassen Ytre Brannåsen, som lå under Store Jøssås. Siri kom fra nabogården Venn (eller Venna). En gang lå de to gårdene i hver sin kommune, Jøssås i Lånke og Venn i Malvik. Nå går kommunegrensa øst for begge.

Erik var født i Selbu, nabokommunen i sør. Han kom antakelig til Malvik for å arbeide på jernverket i Mostadmarka. Det lå ved utløpet av Foldsjøen, et stykke vest for Jøssås, og blei nedlagt i 1877.

Erik og Siri fikk aldri egen gård. I 1865 hadde de to kyr, en sau og ei geit, ikke rare buskapen. Ingen av barna blei boende på husmannsplassen.

(NAF-kart. Copyright: NAF)

Jon Jenssen Venn og Maren Olsdtr Jøssåsopp
Jon og Maren var ikke gift. Da deres datter Anne blei døpt i 1852, skreiv presten i kirkeboka at hun var det fjerde barnet til Jon utafor ekteskap. Tidligere hadde han barn med Anne Nikolaisdtr Gjeving, Gjertrud Pedersdtr Venndal og Anne Pettersdtr Fossrabben. Seinere fikk han barn også med Marit Pedersdtr Leirplassen.

Jon gifta seg i 1866 med Lusia Jakobsdtr Nilsdal, og paret utvandra ikke lenge etter. De har mange etterkommere i USA.

Vi veit ikke hvem foreldrene til Maren var, til tross for at folketellingene sier hun var født i Malvik. Antakelig hadde også hun ugifte foreldre, men hvem var de? Jon Leirfall antyda en gang med et lurt smil at hun kunne være datter til "hain Stor-Ola Lånke". Umulig å bevise eller motbevise i dag.

Oldeforeldre-generasjonenopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]