sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Strand Slekt & Data

[English summaries in square brackets!]

* Hva er [what is] Strand Slekt & Data?

- Et lite firma som drives av slektsforskeren Marianne F. Pettersen, og som kombinerer kompetansen og kildesamlinga hun og historikeren Johan I. Borgos har bygd opp. 'Strand' er bostedet vårt, 'Slekt' viser at virksomheta dreier seg om slektsforsking, og 'Data' forteller at dette er et meget viktig redskap i arbeidet. [A little company combining the skills of Marianne F. Pettersen, a genealogy researcher, with all the sources that she and historian Johan I. Borgos have collected.]

* Hvilken hjelp kan SSD gi [what help can SSD give]?

- Marianne utfører slektsforskning, mot betaling, sjølsagt. Mesteparten av kildene vi har, gjelder Vesterålen, og foreløpig prioriterer hun oppdrag for folk som stammer fra denne regionen. Etter hvert vil denne geografiske avgrensinga bli utvidet mer og mer. [If you descends from Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Sortland and Øksnes parishes) Marianne will be able to find your ancestors. But it's not a free service!]

* Hva leverer SSD [what kind of products do SSD make]?

- Alt etter behov: Enkle svar pr. brev eller mail, datafiler, slektsskjemaer på norsk eller engelsk, slektshefter med aner og/eller etterkommere, og dessuten anetavler (50x70 cm) til å henge på veggen. [Everything from e-mails to booklets with ancestors or descendants or both.]

* Hvilke opplysninger trenger SSD [what do SSD need as a start]?

- En stor del av kildene etter 1900 er klausulert, derfor er navn på personer født før 1900 det sikreste utgangspunktet. Mest mulig nøyaktig navn og fødselsår letter identifiseringa, det samme gjør opplysninger om fødested. [Name, birth place and year og birth for persons born before 1900 constitutes the best starting point for a speedy research.]

* Hva koster et oppdrag [what about the price]?

- Det kommer an på omfanget og hvordan resultatene skal settes opp. Ta kontakt med Marianne og diskutér det med henne. Opprett kontakten via mail - adressen finner du nedenfor. [That depends on how much time it will take and how you want it presented. Send an e-mail to Marianne and discuss the terms. Use the address at the bottom of this page.]


Mail address: Strand Slekt & Data.


[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]