sitemap

Peder Olson Solvorn og Maren Johannesdtr

Dette er foreldrene til Mons Pedersen. Peder var av bondeslekt, Maren hørte til ei av de store romanislektene i Sogn. Hun var datter til Sara Svendsdtr. Vi skal få på plass mer om dette paret når vi har fått sikre opplysninger.


[return arrow] til romani-sida ~ to the Romany page
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]