sitemap

Marianne F. Pettersen/Toril Ellingsen:

Vår romani-slekt ~ Our Romany ancestry


Norsk tekst:

English text:

Vi er to søskenbarn som for noen år siden blei klar over at vi har et sterkt innslag av tatere - eller romani - blant våre felles aner. Dermed begynte vi å grave i historiske kilder for å finne ut mer om dette. We are two cousins who discovered some years ago that we among our common ancestors have quite many of the Gypsy - or Romany - people. So we started digging in old sources to find out more about this.
Vi stammer begge fra Johannes Pedersen og Katrina Jakobsdtr, som kom til Øksnes i Vesterålen omkring 1850. Der kjøpte de en liten gård, og etter dette sluttet de som "omstreifere". We both descend from Johannes Pedersen og Katrina Jakobsdtr, who came to Øksnes in Vesterålen (Nordland county) around 1850. There they bought a little farm, and afterwards they gave up the life "on the road".
Historia til Johannes og Katrina etter at de kom til Øksnes, var ganske lett å finne ut av, men det blei strastraks vanskeligere da vi begynte å forske videre bakover. Heldigvis har vi fått hjelp av mange med stor kunnskap om gamle romani-slekter: It was fairly easy to map the life of Johannes and Katrina after they settled down, but the difficulties increased when we started researching their background and ancestry. Luckily we got help from people who knew very much about Romany ancestry:

Jonny Mydland, Stavanger
Liv Borge, Drammen
Carin Randsby, Arendal
Arnvid Lillehammer, Stavanger
Lars Øyane, Bergen
Statsarkivet (The State Archive), Tromsø

Dersom du bruker Kvasir og oppgir "romani" som søkeord, vil du finne en rekke linker til andre heimesider som forteller om romani-folket i fortid og nåtid. Vi har dessuten lest mange bøker og studert en rekke kilder på mikrofilm. Etter hvert har vi oppdaget at blant våre aner finnes en meget sentral tater-kvinne fra 1800-tallet: "Kari med kjeften". Det har gjort arbeidet ekstra interessant for oss. If you use a search engine, with "Romany" as your search word, you will find many links to enlightening pages. In addition we have read many books and examined a lot of microfilmed sources. During this work we have discovered that among our ancestors is a very important Romany woman who lived in the 1800s: "Kari the Mouth". This has made the research extra exciting for us.
Vi presenterer romani-slekta vår her av to grunner. For det første er det ei historie og en arv som vi er stolt av. Og for det andre ønsker vi å komme i kontakt med andre av romani-folket. Kanskje er det noen som kan gi oss opplysninger der vi står fast. We present our Romany ancestry here for two reasons. First of all it's a history and a heritage we are proud of. And secondly, we wish to make contact with other Romanies. Perhaps there are people who can help us with information where we know nothing.
Slektstreet nedenfor inneholder bare de personene som vi er rimelig sikre på er av romani-slekt. Derfor mangler en rekke norske ektefeller. En del navn er usikre, men vi tar sjansen og viser de opplysningene vi har samla. Du kan klikke på de fleste navnene for å få vite mer. Og du kan sende oss kommentarer - her er mail-adressene våre: The ancestry tree below contains only persons we are reasonably sure that they belong to the Romany people. That's why Norwegian spouses are missing. Some names are doubtful, but we boldly show the information we have gathered. You may click on most names to learn more - if you can read Norwegian! And you can send us comments - here are our email-addresses:
Marianne F. Pettersen ~ Toril Ellingsen


Romani
Marianne Toril Fredmund Laila Nilma Paul Hans Olai Lovise Jens Andreas Johanna Marie Anna Maria Mons Inger Marie Johannes Katrina Maren Johannesdtr Peder JohannessenKari med kjeften Sara Svendsdtr Johannes Pedersen Anniken Anders Johannessen Marta Nilsdtr Svend Svendson Anna Rochling Peder Johansen Marta Pedersdtr Kristian Børresen Anna Gustavsdtr
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]