sitemap

Johannes Pedersen og Katrina Jakobsdtr

Fra "Gård og slekt i Øksnes", bind 1:

Johannes Pedersen (1816-1876)
Født i Fron/OP, foreldre: Peder Johannessen/Karen Andersdtr.
Ekteskap nr. 1 (av 2). Øvrige ekteskap:
- g. 2) m/Henrikka M. Henriksdtr (se neste par)

Katrina Jakobsdtr (ca. 1812-1869).
Født i Finnmark(?).

Barn:
1. Petter Fredrik (1832-1875). Født i Kolvereid/NT.
- g. m/Olina J. Olsdtr
2. Anna Maria (1835-?). Født i Orkdal/ST. Flytta ut.
- g. m/Petter A. Kristoffersen
3. Lovisa Katrina (1844-?). Født i Hemne/ST. Til Hemne.
4. Johanna Maria (1846-1939). Født i GildeGildeskål/NO.
- g. m/Jens A. Monssen (se par 1868)
5. Karolina Petrina (1849-?). Født i Tranøy/TR. Til Hemne.
- g. m/Hans Sandnes
6. Lorentina Judit (1859-1899). Født i Øksnes/NO.
- g. m/Andreas J. Berntsen

Johannes Pedersen (se forrige par)
Ekteskap nr. 2 (av 2). Øvrige ekteskap:
- g. 1) m/Katrina Jakobsdtr (se forrige par)

Henrikka Magdalena Henriksdtr (1844-?). Til Hemne.
Født i Stadsbygd/ST, far: Henrik Nilssen.

Barn:
1. Johanna Helene (1876-?). Til Hemne. Født i Øksnes/NO.

I 1852 kjøpte Johannes Pedersen og Katrina Jakobsdtr gården Dypeidet på Tindsøya i Øksnes av godseierne på Sandstrand i Sortland. Dette paret var overhodene i et fantefølge som hadde farta mellom Trøndelag og Finnmark i flere år, men nå valgte de å bli bofaste.

Nyrydding av ødegårder var beinhardt slit, og her skulle det gjøres av folk uten erfaring med jordbruk. I 1857 skreiv Johannes til fattigkommisjonen i Øksnes og fortalte om si fortid som omstreifer. Nå var økonomien så dårlig at han frykta det bar på "fantestien" igjen, og han ba om hjelp fra et fond Staten hadde oppretta for omstreifere som ville bli bofaste. Presten Diesen skreiv ei sterk anbefaling og sa at Johannes og Katrina hadde "alltid oppført seg ordentlig og skikkelig og arbeidet flittig og stadig for seg og sin familie".

Paret fikk hjelp så de kom seg over krisa. Johannes dreiv neppe særlig fiske, men han var smedkyndig og skaffa seg inntekter på det. Han og Katrina rydda dessuten såpass jord at de kunne fø et par kyr og noen sauer. Velstandsfolk blei de aldri, men de beholdt skjøtet til neste generasjon kunne overta, og skiftet etter dem ga til og med et lite overkudd.

Sjølsagt vakte disse "mørke og pene" folkene oppsikt i si tid, men etter hvert blei den unge generasjonen gift inn i andre slekter i bygda og spredte seg utover, og fortida som omstreifere forsvant gradvis ut av minnet på folk. Paret delte gården med sønnen Petter i 1861. Katrina døde i 1869, og Johannes gifta seg på nytt fem år seinere. To av de seks barna flytta seinere sørover til slekt i Trøndelag, mens de fire andre blei i Øksnes.

Johannes gifta seg på nytt i 1874, da med Henrikka Magdalena Henriksdtr. Han døde allerede to år seinere, mens Henrikka gikk gravid med det eineste barnet de fikk, dattera Johanna. Da var økonomien på gården blitt kraftig forverra. Johanna blei satt bort til Esten Taraldsen og Edina Hansdtr i Bollvågen, og Henrikka måtte dra fra gård til gård som legdslem etter ei rute som fattigkommisjonen satte opp. I løpet av 1877 var hun for eksempel innom alle gårdene rundt Skogsøya, to til fire uker på hver plass. Like etter 1880 henta hun barnet og dro til slektninger i Trøndelag.


[return arrow] til romani-sida ~ to the Romany page
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]