sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Numerologi

Om tall og tull

Svært mange fenomener rundt oss kan uttrykkes ved hjelp av tall. Det gjelder først og fremst såkalte kvantitative fenomener, slike som kan telles eller måles på en eller annen måte - antall, mengde, forhold, vekt, lengde, volum, hastighet, tidsforløp og så videre. Matematiske modeller og formler kan dessuten gi et forenkla bilde av virkeligheta i en rekke tilfeller, men aldri på en fullstendig måte.

Kvalitative forhold, altså kvalitetene til ett eller annet, kan derimot svært sjelden uttrykkes ved tall. Å angi de litterære kvalitetene til ei bok med for eksempel fem øyne på en terning sier trolig langt mer om anmelderen enn om boka. Derimot kan kvantitative forhold oppgis - antall sider, ytre mål, vekt osv. Men de sier ingenting om kvaliteten.

Numerologien snur det heile på hodet. De som praktiserer den, hevder at tall og tallforhold styrer ikke bare kvantitative forhold, men også kvaliteter, for eksempel personligheta og egenskapene til en person. Ved hjelp av forskjellige opplysninger, som for eksempel navn og fødselsdato, regner man seg fram til tallstørrelser som i sin tur gir informasjon om personen.

Betydninga av de ulike tallstørrelsene (numrene) er i sin tur lånt fra vidt forskjellige hold: Tallet 4 er viktig fordi Bibelen inneholder fire evangelier, 6 er det første "perfekte tall" i gresk mytologi, 7 er antallet chakraer i kroppen (henta fra hinduismen), 9 er tida fra befruktning til fødsel for et menneskebarn målt i måneder, og så videre. Noen tosifra numre er tillagt særlig betydning, og kalles master-numre. Blant dem er tallene 11 og 22.

Numerologien er i sin heilhet spekulativ og bygd på mystikk. Den tillegger numrene betydninger som svært ofte bygger på myter, tilfeldigheter eller totalt uvesentlige forhold. Numerologene har aldri klart å føre bevis for at påstandene deres er holdbare, og de er slett ikke i stand til å forklare hvordan tall kan være bærere av den informasjonen de påstår er knytta til dem.


Internett har gjort det lett å få tak i numerologiske undersøkinger. Jeg prøvde to steder for å undersøke både framgangsmåten og resultatet. Sjølsagt ga jeg korrekte opplysninger i begge tilfellene.

Numerologien og jeg

Jeg kaller de to numerologene A og B. A forteller at min "livssti" er 32/5, men sier ingenting om utregninga av dette tallet. B sier at min "livssti" er 5, kort og godt. 5-tallet er felles for begge, og B viser hvordan det er blitt regna ut: Summen av sifrene i min fødselsdato og året jeg blei født, og tverrsummen av svaret. Siden den første summen er 32, forklarer det også uttrykket 32/5, som A bruker. Men hadde jeg blitt født tre timer seinere, ville uttrykket blitt 33/6, og jeg hadde antakelig fått en heilt anna personlighet!

Ingen av numerologene har lagt vekt på fødselsåret mitt, som er 1939. Min "livssti" er nå kommet til et skilt der det står pensjonist, det betyr at jeg kjenner svaret på det numerologene spår. Og svaret er sjølsagt dette: Noe stemmer godt, andre ting stemmer dårlig. Det er som forventa. Numerologene satser nemlig på at kundene husker det som stemmer og overser resten. Dermed vil mange nikke på hodet og si: "Ja, numerologi må absolutt ha noe for seg." Og den moderne overtroa har fått nye rekrutter.

Numerolog B presenterer som i tillegg mitt "uttrykk" (22) og min "sjels lengsel" (11). Begge er regna ut fra navnet mitt, der hver bokstav har fått en bestemt tallverdi ut fra en tabell som bare inneholder de 26 bokstavene i det engelske alfabetet (heldigvis for B finnes verken æ, ø eller å i navnet mitt). Ut fra denne tabellen er tverrsummen for alle bokstavene i navnet mitt 22 og for vokalene 11. Men hadde foreldrene mine bestemt at jeg skulle hete Johann og ikke Johan (se lenger ned), da ville mitt "uttrykk" blitt 9, som ifølge numerologene ville gjort meg til en heilt anna person.

Mitt "uttrykk", som altså er 22, forteller om mine "potensielle naturlige talenter og evner". På dette området når smigeren sitt absolutte høydepunkt, og da er det lett å bære over med en advarsel om at jeg lett vil bli korrupt av å ha absolutt makt! Poenget er sjølsagt at en som kjenner seg sjøl rimelig godt, får seg en lang og god latter av alt dette tøvet.

Min "sjels lengsel" har altså fått verdien 11, som skal fortelle "hva jeg ønsker å være, å ha og å gjøre i livet". Og der står et avsnitt som viser hvor fjernt fra rasjonell tenkning numerologien står: "Noen av de åndelige erfaringene du ønsker, kan bli for sterke for ditt følsomme nervesystem. Av denne grunn bør du unngå psykedeliske stoffer, altfor ekstreme situasjoner eller religioner som ber deg å være vert for fremmede ånder. Du er også mer sårbar for astrale angrep enn andre numre, rett og slett fordi du er som en vidåpen kanal som er villig til å ta imot telepatiske beskjeder fra andre. Siden noen telepatiske beskjeder er nedbrytende, trenger du å lære meditasjon og telepatiske verneteknikker for å beskytte deg mot negativ innflytelse og energi."

Men hvorfor er tallet 11 mer sårbart for astrale angrep enn for eksempel 5, 7 og 9? Der har ikke numerologien noe svar, rett og slett fordi det ikke finnes noe svar.


Numerologien er slett ikke aleine om å trekke vidtrekkende konklusjoner på et grunnlag som ikke finnes. "Den kabalariske filosofien" er en avlegger som blei konstruert av amerikaneren Alfred J. Parker (1897-1964). Ved hjelp av den kan man finne "den virkelige meininga" av navnet sitt basert på "matematiske prinsipper", som det heter. Det har altså ingenting

Betydninga av en 'n'

Et kabalarisk nettsted tilbyr å fortelle "det direkte slektskapet mellom navnet ditt og vilkårene i livet". For å sjekke det, brukte jeg to lovlige skriveformer av fornavnet mitt - Johan og Johann (uttalen er lik for de to). Nedenfor kan man lese hva en ekstra 'n' har å si for meg og mitt, ifølge "den kabalariske filosofien".Johan Johann
Sjøl om navnet Johan skaper interesse for de djupere sidene ved livet, understreker vi at det hemmer deg gjennom en splittet og følelsesfull natur. Sjøl om navnet Johann skaper interesse for de djupere sidene ved livet, understreker vi at det forårsaker en hensynsløs og materialistisk holdning som ødelegger for høyere menneskelige kvaliteter.
Ditt navn Johan har en tosidig innflytelse: noen ganger kan du være svært lykkelig, uttrykksfull, full av moro og vennligsinnet; likevel kan du andre ganger hyggelig samvær umulig fordi du beherskes av medynk med deg sjøl, dårlig humør og depresjoner. Ditt første navn Johann har skapt en djup, følsom og forfinet natur med intelligente tanker og stor appetitt på materielle verdier.
Om du kunne vise bare de konstruktive kvalitetene og dempe de negative trekkene i din natur, vil du alltid være en god følgesvenn. Disse ulike kvalitetene gjør det vanskelig for folk å forstå deg, og kan føre til gnisninger i ditt privatliv.
Du har gode forretningsevner og kunne gjøre det godt i en lederposisjon, siden du har evner som sjef. Du arbeider best i ei sjølstendig stilling, der du er i stand til å tenke nøye gjennom problemene før du handler.
[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]