sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Moderne overtro

Healing og New Age:
Universal White Time Healing
Reiki
TankeFelt terapi

Tipping og Lotto:
Lotteri
Astrologi og spådommer:
Astrologi
Synske personer

Pseudo-vitenskap:
Numerologi

Ei lita innledning

Ifølge Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon er overtro -
"tro på makter og årsakssammenhenger som faller utenfor vitenskapens lover og som ikke har noen fornuftig,'rasjonell' begrunnelse".
Leksikonet skiller det fra folketro -
"som hører til i et godtatt mønster av forestillinger med klar funksjon i den tid og det samfunn den finnes".

Begge forklaringene er interessante. For å begynne det siste: Folketro besto blant annet av ei samling 'forklaringer' om årsakene til og virkningene av en rekke fenomener som man møtte. Dette gjelder særlig fenomener som spilte en stor rolle livet til folk, for eksempel årstider og vær, avling og husdyr, sykdom og død. Folketro var en viktig del av kulturen, og formålet med forklaringene var å øke sjansene for å overleve.

Forklaringene bygde som regel på mange og gode observasjoner, og de var ikke evige sannheter. Svært mye folketro var dynamisk i den forstand at forklaringer som gang på gang viste seg å ikke holde stikk, lett blei skifta ut med noe man meinte var bedre - mer 'rasjonelt' og fornuftig. Slik sett var folketro en 'før-vitenskapelig vitenskap'. Det er derfor ikke merkelig at mye gammel folketro ligger nær de forklaringene som dagens vitenskap bruker.

Side om side med rasjonell folketro levde også mye overtro, altså forklaringer som forutsetter overnaturlige makter - underjordiske eller overjordiske. Slike forklaringer bygger ikke på naturlige årsaker, de kan ikke testes gjennom forsøk, og det er umulig å avgjøre om de er sanne eller usanne. Det gikk neppe noe skarpt skille mellom slik overtro og rasjonell folketro i gammel tid, sjøl om den første bygde på tro og den siste på kunnskap.

Moderne overtro bygger delvis på folketro og mer på gammel overtro, men har også mange nye elementer. Forklaringer på uforståelige fenomener utgjør fremdeles en stor del av innholdet, men på to måter skiller moderne overtro seg fra sine røtter:


- Det ser ut til at 'overnaturlige' forklaringer heller øker enn minker,
- svært mange utslag av moderne overtro er en salgsvare som noen fabrikkerer for å tjene penger, og ikke fordi de tror på det.

Linkene til venstre leder til en del eksempler på dette.


tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]