sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

TankeFelt Terapi

Tekst fra nettstedet Mine kommentarer
 • Angst (bl.a. redd for å dø), prestasjon-angst (idrett, eksamen, jobb), sosialangst.
 • Traumer, mareritt, tvangstanker, voldtekt
 • Fobier (Fly, høyde-, tannlege-, heis-, tunnel-, edderkopp-, vann-skrekk osv.)
 • Depresjon, sorg, fødselsdepresjon, nedstemthet, kjærlighetssorg
 • Sinne, frustrasjon, skyldfølelse
 • Uro, hjertebank
 • Utbrenthet, jobbproblemer, samlivsproblemer/utroskap
 • Klaustrofobi
 • Spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi, mat (tenker på mat hele tiden)
 • Avhengighet (røyk, mat/sukker, alkohol, narkotika, medisiner)
 • Dysleksi (lese/skrivevansker), konsentrasjonsproblemer
 • Hyperaktivitet, lærevansker
 • Tvangstanker, stamming
 • Kolikk (spedbarn)
 • Migrene/hodepine
 • Nakke-/ skuldersmerter, stress, betennelser.
 • Søvnløshet (innsovings problemer eller våkner opp flere ganger)
Jeg blei første gang oppmerksom på TankeFelt Terapi (TFT) da et flygeblad dukka opp i postkassen min for et par år siden. Det inneholdt en rekke påstander om virkninga av terapien, som blei kalt "en revolusjonerende og effektiv behandlingsmetode" for ulike plager. På et av de norske nettstedene til TFT fant jeg den komplette lista som (til venstre).

Teksten i flygebladet sier at metoden har "en suksessgrad på 80-90%". Det må være gode nyheter, for lista omfatter blant annet lese/skrivevansker og hyperaktivitet, som krever store ressurser i skoleverket, den har med spiseforstyrrelser, som er blitt en moderne folkesykdom, og ikke minst: TFT kan gjøre slutt på misbruk av alkohol, narkotika og medisiner. Hva går en slik mirakelkur ut på?

TFT er oppfunnet av den amerikanske psykologen Roger J. Callahan. Han bygger på antakinger fra kinesisk medisin om at det i kroppen finnes usynlige energifelt, såkalte 'tankefelt'. Videre antar Callahan at forstyrrelser av energistrømmen skaper psykologiske problemer. Men der kineserne anvender nåler (akupunktur), bruker TFT 'fingerbanking'.

Nettstedet til Callahan har svært sparsomme opplysninger om virkemåten til TFT, men dette står under overskrifta "What is The Callahan Techniques® Thought Field Therapy® (TFT)", i mi oversetting:


'Over 22 år under utvikling - - TankeFelt Terapi (TFT) framskaffer en kode til naturens helbredelsessystem. Anvendt på problemer griper TFT fatt i deres grunnleggende årsaker, skaffer informasjon i form av en helbredelseskode, balanserer kroppens energisystem og setter deg i stand til å eliminere de fleste negative følelsene i løpet av få minutter og styrke kroppens egne evner til helbredelse. Vi bringer tilveie allmenne oppskrifter (algoritmer) eller koder i våre bøker og lydband. Spesifikke eller individuelle koder blir framkalt gjennom TFT's unike vurderingsprosedyrer som kan læres gjennom treningsprogrammene trinn A, B og C.'

Overskrifta og avsnittet avslører ganske godt hva det heile dreier seg om. Metodene er registrerte varemerker, og kunnskapen kan bare kjøpes gjennom treningsprogrammer. Men ingen steder forklarer eller dokumenterer Callahan hvordan banking med fingertupper på hender, ansikt eller overkropp kan fjerne årsakene til så ulike problemer som anoreksi og bulimi, lese- og skrivevansker, samt samlivsproblemer og utroskap. Han legger ikke fram noe bevis for at alt dette skyldes 'blokkerte energistrømmer', og beviser ikke engang at det finnes et slikt energisystem med bestemte baner i kroppen. Det norske hovednettstedet for TFT forteller imidlertid litt mer om oppbygginga av metoden:


'TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene medianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking, etter bestemte mønstre.'

Til dette er å si: Verken medianlære eller anvendt kinesiologi regnes som vitenskaper av andre enn utøverne sjøl. Å stille dem på linje med kognitiv terapi er en drøy påstand. Men nettstedet har ei anna interessant opplysning lenger ned på førstesida, under overskrifta "Beklager, alle besøkende". Det er tydelig at myndighetene har stempla visse påstander som tøv:


'Vi er av forbrukerombudet tvunget til å ta bort alt som direkte kan ANTYDE at TFT har effekt! Dvs at vi har måttet ta bort mer enn 1000 historier skrevet av den enkelte klient eller behandler.Vi kan ikke vise dere de mange historiene som er gjenfortalt og opplevd av presse og ukeblader, og vi får heller ikke lov til å vise dere resultatene fra f.eks en søramerika studie over 14 år med mer enn 29000 pasienter som har blitt behandlet med såkalte "tapping" teknikker. Det kan jo gi et inntrykk av at TFT har en effekt, må vite...
På denne måten forsøker enkelte krefter å stoppe kunnskapen om at det nå finnes metoder som virker mye mer effektivt enn medisiner.'

Hvilken søramerikansk undersøking snakkes det om her? Det var ikke vanskelig å finne ut det, for et annet norsk TFT-nettsted hadde ikke fjerna omtalen. Jeg gjengir det jeg fant der (se neste boks).


Omfattende vitenskaplig studie av tankefeltterapi
Foreløpig rapport fra omfattende studier
Av Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Hele studien omfatter mer enn 29000 pasienter behandlet på 11 institusjoner i Argentina og Uruguay over de siste 14 år. I alt deltok 34 terapeuter.
Fellestrekke er at alle pasientene først gjennomgikk diagnostiske undersøkelser, deretter pr tilfeldighet satt i grupper (randomisering) og gitt ulike typer behandling. Vurderingen av resultatene var på grunnlag av såkalt dobbelt blindt design. Dertil etterundersøkelse etter 1, 3, 6 og 12 måneder.
En undergruppe i denne store studien besto av 5000 pasienter som led av ulike typer angst. Halvparten ble behandlet med TFT® (gruppe A), resten med kognitiv atferdsterapi + medikamenter (gruppe B)
- I gruppe A fant en bedring hos 90%, i gruppe B hos 63%.
- I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
- I gruppe A var gjennomsnittelig behandlingstid 3 sesjoner, i gruppe B 15.
- Etterundersøkelsen viste for gruppe A betydelig mindre tilbakefall (tall ikke opgitt).
- Det ble ikke påvist noen bivirkninger ved bruk av TFT®.

Når hele materialet sees under ett, mener forfatterne at TFT® virker noe ulike på ulike lidelser sammenlignet med andre behandlingsmetoder.
TFT® gir et mye bedre resultat når det gjelder: Ulike angstlidelser, traumatiske tilstander, blandingstilstander angst/depresjon, tilpasningsforstyrrelser, dårlig impulskontroll, overgrep og omsorgssvikt, mer spesifikke forhold som frykt, sorg, skyld, sinne, skam, sjalusi, avvisning, ensomhet, frustrasjon, kjærlighetssorg, tilpasningsvansker, ADHD, impulskontroll, og vansker i sammenheng med å ha vært utsatt for minbruk og neglekt.
TFT® er bedre enn andre behandlingsmetoder når det gjelder: Tvangstanker, generalisert angst, angst grunnet somatisk helse, sosiale fobier, lærevansker, kommunikasjonsproblemer, spiseproblemer som mindre barn, tics, selektiv mutisme, samspills/relasjonsvansker, seksuelle dysfunksjoner, søvnforstyrrelser.
TFT® er like god som andre behandlingsmetoder når det gjelder: Milde/moderate depresjoner, motoriske ferdigheter, sykdom/plager/problemer forårsaket av misbruk.
TFT® er dårligere enn andre behandlingsmetoder når der gjelder: Alvorlige endogene depresjoner, personlighetsforstyrrelser, dissosiative lidelser.
TFT® synes ikke å ha effekt når det gjelder: Psykoser, bipolare depresjoner (manisk- depressiv sinnslidelse), delir, demens, mental retardasjon, kronisk utmattelse.

Selv om TFT® i de 2 – 3 sistnevnte kategorier, ikke har særlig innvirkning på det som kalles grunnlidelsen, legger forfatterne til at TFT® kan være en betydningsfull metode mht å øke deres livskvalitet og å avhjelpe mange av dagliglivets store og små bekymringer og problemer.

Min kommentar: Ei så svær undersøking - to land, elleve institusjoner, fjorten år, 34 terapeuter, 29 tusen pasienter - må være mulig å spore på internett. Jeg søkte etter "Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD", og fikk seks treff, alle hos TFT-nettsteder i Norge, Sverige og Danmark. Så prøvde jeg med 'and' i stedet for 'og' for å finne artikler på engelsk. Null resultater. Det var simpelthen ikke mulig å finne disse to navnene på samme nettsted utenom de nordiske. Interessant.

Så søkte jeg etter opplysninger om de to mennene bak undersøkinga hver for seg. Jeg fant ingen Joaquim Andrade med tittelen MD (en med doktorgrad i medisin), men derimot en Joaquim Andrade som er professor i makroøkonomi, en annen som er filmregissør, og en tredje som er proffsyklist. David Feinstein PhD var derimot lett å finne. Han er tett knytta til TFT-bevegelsen, og altså ingen uavhengig forsker. Bukk og havresekk, med andre ord.

Jeg tror nok forbrukerombudet hadde gode grunner til å forlange denne "undersøkinga" fjerna fra markedsføringa. Callahan har faktisk ikke ei eneste seriøs og kontrollerbar undersøking som kan dokumentere at TFT virker slik han påstår den gjør. Han serverer i stedet en rekke anekdoter om påståtte suksesser som ikke lar seg etterprøve. Dermed blir TFT atter et eksempel på moderne overtro, og som vanlig svært lønnsom for de som har registrert varemerket.


[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]