sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Synske personer

Ordet "synsk" kommer av "syn", som igjen har si rot i å se. Engelsk har to ord som betyr omtrent det samme - "psychic" og "clairvoyant". Det første ordet har mange betydninger, og kommer av det greske ordet "psyke" - ånd. "Clairvoyant" betyr rett oversatt klarsynt. Alle disse ordene har ei lang historie, akkurat som fenomenet de står for. Opprinnelig var det folketro, nå er det blitt underholdning, industri - og moderne overtro.

Hvordan "ser" den synske?

Vi kan grovdele aktiviteten til de synske i tre områder på tidsskalaen:


- finne forklaring på hendinger eller tilstander i fortida,
- avdekke hendinger eller tilstander i nåtida,
- spå hendinger eller tilstander i framtida.

Egentlig overlapper disse tre områdene: "Hendinger" er ofte deler av prosesser som begynte for lenge siden, som fortsatt pågår, og som vil vare inn i framtida. Og "tilstander" er som regel utslag av slike prosesser.

Vi må imidlertid skille mellom synske personer og en del andre grupper, som vi kan kalle forskere:

- arkeologer og historikere prøver å forklare hendinger og tilstander i fortida,
- journalister og etterforskere graver i hendinger og tilstander i nåtida,
- meteorologer og prognosemakere prøver å forutsi hendinger eller tilstander i framtida.

Forskjellen mellom forskerne og de synske viser seg først og fremst i hvordan de kommer fram til sine konklusjoner:


- Forskerne bruker kilder og data som ligger nærmest mulig i tid, rom og sak til de hendingene eller tilstandene de studerer, og sammenholder alt dette med allerede kjent kunnskap på området. Så lager de nye hypoteser som skal være mulige å etterprøve (bekrefte eller forkaste) med lignende metoder. Heile forskningprosessen skal altså være mest mulig åpen.
- De synske bruker astrologi, numerologi, tarot-kort og en rekke andre metoder, for eksempel kaffegrut, glasskuler og drømmer, eller at de rett og slett "ser" svarene. Utgangspunktet for spådommene har sjelden noen logisk sammenheng med det som blir spådd, i hvert fall er det umulig å etterprøve metodene.

Det har imidlertid alltid eksistert mennesker som kom fram til riktige slutninger om både fortid, nåtid og nær framtid uten å bruke forskermetodene, og heller ikke metodene til vår tids "synske personer". Den italienske historikeren Carlo Ginzburg har kalt denne tredje metoden for spor-metoden, og beskriver den slik:

"I årtusener levde menneskene av jakt. Jegerne lærte seg å rekonstruere utseendet og bevegelsene til et usett byttedyr ved å studere de sporene det etterlot seg - fotavtrykk på bakken, knekte kvister, avføring, hårtjafser, fjær, dufter, spytt og lignende. De lærte seg å lukte, å iaktta, å gi innhold og sammenheng til det mest ubetydelige spor. De lærte seg å trekke ut avansert kunnskap og gjøre raske beslutninger i en mørk skog eller på en farlig lysning."

Med andre ord: Mennesker med høyt utviklede sanser og stor erfaring når det gjelder å oppdage og tolke ubetydelige spor, kan lett bli regna for å være synske. Men evnen til å "se" skjulte sammenhenger med spor-metoden har altså ingenting med magi å gjøre. Likevel kan oppfatninga av at noen mennesker er synske, ha sitt utspring her.


Spådommer som går "i oppfyllelse"

Spåmenn og -kvinner bruker minst fire hovedteknikker som sikrer at i hvert fall deler av spådommene de kommer med, kan slå til:


- Garderinger - heil- og halv - er en vanlig teknikk. Den går ut på å spå flere mulige utfall i samme sak, slik at sannsynligheta blir stor for at minst én av spådommene faktisk inntreffer. Siden de ofte er svært ordrike, kan det være vanskelig å oppdage at slike garderinger blir gjort. I ettertid husker man sjølsagt de tilfellene der spådommene traff, mens bommene blir glømt.
- Opplagte hendinger er vanlige innslag i spådommer. Et statsoverhode i høy alder vil etter all sannsynlighet dø om ikke så mange årene, man må regne med en eller annen naturkatastrofe hvert eneste år, store flyulykker skjer med ujamne mellomrom, derfor blir slike hendinger ofte "spådd", men aldri med nøyaktig tidspunkt. I de tilfellene spådommen slår til, kan den "synske" si "Hva sa jeg?" Men det er ikke noe mer spådom enn når en tipper får tolv rette. Det er flaks, og bare det.
- Menneskekunnskap spiller en stor rolle i de tilfellene der spåmannen/-kvinnen har direkte kontakt med den som blir spådd. En "synsk" med god menneskunnskap og stor erfaring i intervjuteknikk kan lette lokke ut av "klienten" opplysninger som siden blir innarbeidd i spådommen. I mange tilfeller bidrar antakelig klienten sjøl til at den går i oppfyllelse. I de siste årene har det dukka opp en mengde "synske spåmenn/spåkvinner" som lover å forutsi framtida mens dyre telleskritt øker telefonregninga til dem som går på limpinnen.
- Orakel-effekten er en annen kjent teknikk. Da framstilles spådommen i såpass dunkle ordelag at man kan legge mange betydninger i den eller at bare noen få kan tolke dem. Et velkjent eksempel er spådommene til Nostradamus (1503-1566). De består av nesten tusen firelinja vers med svært uklart innhold, der ingen begivenheter blir spådd i klartekst. I etterkant av store hendinger finner imidlertid tilhengerne av Nostradamus gjerne ett eller annet vers som kan tolkes slik at han forutså det som skjedde - dersom man ser bort fra det som ikke passer i verset.

Å bli spådd på Internett

For å få et innblikk i metodene leita jeg på Internett til jeg fant et tilbud om gratis horoskop. Jeg oppga korrekt navn og epost-adresse, fødselsdato og fødselsår, og fikk straks melding om å holde øye med innboksen. Etter fem dager kom ei lang melding, der første avsnitt lyder slik (mi oversetting fra engelsk til norsk):

"Du lurer kanskje på hvorfor jeg skriver til deg så snart? Vel, det er fordi jeg nettopp har avslutta den astrologiske analysen din, og jeg har oppdaga at di nærmeste framtid er svært interessant - himmellegemene er meget klarttalende når det gjelder din skjebne! Jeg kan se svært tydelig at du ikke bare vil gjennomleve en begivenhet av stor astrologisk betydning, men også at du vil bli velsignet med en periode prega av sjanser og muligheter."

Det neste avsnittet begynner med en omfattende egenreklame for astrologen, og så kommer litt mer om hva vedkommende har oppdaga om meg og de forandringene jeg står foran:

"Jeg kan fortelle deg at disse forandringene vises meget tydelig både i dine stjerner og på et psykisk nivå, din aura og dine chakrasentra roper ut om forandring og muligheter!"

Der kom altså andre typer overtro inn i bildet. Astrologen kan tydeligvis observere min aura fra andre siden av jordkloden, og jeg har ikke gjennomgått noen chakra-test hos vedkommende. Etter et nytt avsnitt, der forventningene blir løfta enda et par hakk, kommer dette:

"En meget viktig passasje-periode er på gang, og du er i en perfekt posisjon til å få det aller beste ut av mulighetene den er bestemt til å gi. I løpet av svært kort tid vil du befinne deg midt i blinken for flere kraftfulle astrologiske påvirkninger. Disse påvirkningene vil sette deg i en meget sjelden astrologisk passasje som ikke vil skje igjen på dine himmelstrøk på svært lang tid. Dette er en periode på 72 dager da et stort antall muligheter vil bli tilbudt deg. Disse mulighetene vil komme til å påvirke livet ditt sterkt."

Ikke mye nytt i det avsnittet heller, bortsett fra dette med 72 dager, men dramatikken blir unektelig skrudd enda et hakk i været. Nå begynner jeg imidlertid å lure på om det gratis horoskopet mitt kommer snart. Jeg siterer videre:

"Du kan vente noen meget positive forandringer på profesjonelt nivå og i særdeleshet det som angår jobben din. Din astrale konfigurasjon viser nemlig meget klart at i løpet av denne perioden på 72 dager vil du oppleve et av de mest intense øyeblikkene av din karriere. La meg være litt mer presis: I løpet av denne perioden vil du få muligheten til å oppnå en strålende seier når det gjelder jobben, og du vil bli i stand til å nå et nytt og viktig vendepunkt i din karriere."

Altså atter en gang ei forsikring om at noe vil skje, men ikke hva, bortsett fra at nå veit jeg det gjelder jobben. Det ser forøvrig ikke ut til at astrologen har sjekka fødselsåret min og oppdaga at dette er det året jeg når pensjonsalderen. Men kanskje det å bli pensjonist er "en strålende seier" i jobben og "et nytt og viktig vendepunkt" i min karriere. Vanligvis betyr jo det å gå ned i inntekt, og neste avsnitt handler faktisk om økonomi:

"I løpet av denne perioden kan du vente noen svært positive økonomiske forandringer i livet ditt. Det synes som om en meget viktig mulighet vil åpne seg for deg, og denne muligheten er forbundet med en uventa pengesum. Faktisk viser din astrale konfigurasjon meg at denne pengesummen vil sette deg i stand til å avslutte et prosjekt som du har tenkt på i lang tid. På dette trinnet i analysen min er det vanskelig å si nøyaktig hvordan du kan få tak i denne pengesummen, men det synes som om det har å gjøre med spill eller lotteri. Du vil etter alt å dømme få tak i denne summen når du minst venter det, og dette vil også være et øyeblikk da din naturlige gode lykke har nådd sitt maksimum. Dette antyder en gevist i ett eller annet spill."

Men det gratis horoskopet mitt, hvor blir det av? Jo, det kan jeg få ved å klikke meg inn på ei bestemt nettside. Etter å ha studert url'en, lot jeg være å gjøre det. Etter url'en sukrer astrologen budskapet ytterligere. Noen sitater:

"Jeg har følt noen meget sterke vibrasjoner fra deg, og disse følelsene inntraff fra absolutt første øyeblikket du kontaktet meg." ... "Jeg føler vibrasjoner fra deg som er langt mer intense enn de jeg føler med de fleste klientene." ... "Til enkelte tider må du ha lurt på om du er synsk."

Men så dukker det opp en liten advarsel:

"Hvis du ikke opptrer på en svært bestemt måte i forhold til denne perioden, er det meget sannsynlig at alle disse viktige mulighetene rett og slett vil gå tapt."

Etterpå følger ei ny oppramsing av alt som er sagt tidligere, uten noen nye opplysninger, men med en advarsel om at ingen andre astrologer kan gi samme hjelp til meg som vedkommende har å tilby. Deretter kommer diverse tilbud om så og så mye i rabatt dersom jeg bestiller de og de tjenestene. Men ikke noe gratis horoskop - jeg må betale for å se det.

Nøyaktig ei uke etter kom en ny epost fra astrologen med de samme tilbudene, pluss ei opplysning om at nå var også tarot-kortene blitt konsultert, og de peika i samme retning som den astrologiske lesinga. Sjølsagt var prisen like høg som før dersom jeg ville vite innholdet! Men jeg betaler ikke for moderne overtro.

Sjølsagt kom enda en epost presis ei uke etter den forrige, avsendt på nøyaktig samme klokkeslett som de to forrige! Jeg ligger altså på ei purreliste som blir kjørt en gang i uka. Denne gang kom bare ei ny opplysning: Passasje-perioden vil vare fra 26. juni til 6. september, og kommer ikke igjen på svært mange år.

Men i tillegg avslørte ei bestemt setning at eposten er et reint dataprodukt, og at det er en liten feil i programmet: "Jeg må minne deg om at du vil få sjansen til å komme nærmere noen som står ditt hjerte nært og få ei ny retning på din karriere takket være denne nye jobben og ." Den store lotterigevinsten nevnes ikke lenger, og "denne nye jobben" har tatt plassen i stedet. Dessuten har programmet glømt å putte på plass ett eller annet etter det siste "og". Kanskje lotterigevinsten?

Joda, presis på dagen og klokka ei uke etter kom neste epost, og nå var tonen blitt skarpere, med argumenter i tre punkter - og det gjelder betaling. Jeg tar med de viktigste setningene:

1. "Du veit jeg allerede har brukt svært mye tid på din spådom, at jeg har laga en innledende rapport til deg, deretter ei tarot-lesing og den tidligere undersøkinga som satte meg i stand til å oppdage alle de viktige datoene i din passasje, og dessuten alle de forskjellige epostene jeg har skrevet til deg."
2. I de mange årene i mitt arbeid har jeg alltid lagt merke til at dersom den person jeg gir råd, ikke deltar i dette arbeidet, da vil han eller hun aldri ta i bruk de rådene eller den rettleiinga jeg gir, og mye tid blir bortkasta for alle det angår.
3. Jeg tror du har forstått at denne deltakinga både er viktig og dessuten det tegnet jeg venter å se fra deg. Dette tegnet garanterer meg at du vil bruke all den informasjonen som jeg vil skaffe deg, rett og slett fordi at du ved å betale for noe vil føle deg personlig involvert i saka.

Og så kommer et tilbud på 25% reduksjon av prisen på horoskopet. Men jeg har aldri bestilt det, jeg klikka bare på et tilbud om gratis spådom. Min tur å bli synsk: Noen minutter over åtte på mårrakvisten neste lørdag vil det komme en ny epost, neppe med flere nyheter om framtida mi, men trolig med nye bønner om betaling. Dersom astrologen hadde sjekka sitt eget horoskop, ville vedkommende fort finne ut at det ikke kommer noen betaling fra meg.

Epilog: Spådommen min gikk ikke i oppfyllelse. Altså ytterligere et eksempel på at det er vanskelig å spå, og spesielt om framtida (skal visstnok være et ordtak fra den danske tegneren og humoristen Storm P.). Nei, vent - to døgn etter skjema kom ei ny purring, svært kort denne gangen, bare ei påminning om at ti dager fra nå starter denne passasjen som skal være så viktig for meg. Men fremdeles ikke noe gratis horoskop ...[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]