sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Universell Hvit Tid healing

Universell Hvit Tid healing presenteres på nettstedet til den svenske damen Channie Smith (eller West), som har tatt etternavnet Centara (eller Centara Cha). Som navnet sier, dreier det seg om en healing-metode, og sentralt i den står 'hvit tid'. Dette fenomenet er videre knyttet til en rekke 'utenomjordiske' symboler, samt ulike helbredelses-metoder, som praktiseres også i Norge.

Nedenfor følger en del klipp fra det norske nettstedet til 'Universell Hvit Tid healing' (til venstre) med mine kommentarer til høyre.Tekst fra nettstedet Kommentarer
"Hvit Tid´s Healing er unik på grunn av at man med denne form for healing går inn i HVIT TID. HVIT TID er det samme som å arbeide i fortid, nåtid og framtid på samme gang. Tiden slås sammen til en enhet." Avsnittet røper hvor Channie Centara har henta navnet HVIT TID fra. Hvis man 'slår sammen' lysbølger fra heile fargespekteret, får man HVITT LYS. Men tida er en prosess, ikke bølger som kan 'slås sammen'.>
"På grunn av dette så har healern mulighet til å gå bakover i tiden og gi healing innen sykdommen engang har blitt til eller gå inn i framtiden og forhindre at sykdommen opptrer igjen!" Dette fører til en sjølmotsigelse: Dersom healeren fjerner en sykdomsårsak som ligger for eks. tjue år tilbake, vil jo klienten plutselig ha vært frisk i alle disse årene. Så hvorfor skulle vedkommende oppsøke healeren nå?
"Med Hvit Tid´s Healing tærer man heller aldri på sin egen livsenergi. Derimot kjenner healern seg pigg og i harmoni med seg selv i løpet av og etter utøvelsen. Ingen healer kan heller bli smittet av klientens plager - verken fysiske eller psykiske. Dette på grunn av at healingkraften kun flyter i en retning, noe som gir beskyttelse mot uønsket lekkasje bakover." Her dukker 'healingkraften' opp som enslags strøm, ei vanlig forestilling om healing. Legg også merke til oppfatninga av hva sykdom er: Til og med psykiske plager regnes som smittsomme.
Det går å heale stort sett alt og alle. Det finnes ingen begrensning for hva man kan få til. Healern utvikles hele tiden selv om han/hun bare gir seg selv healing. Til slutt holder det for healern å bare se på en person for at denne skal få det bedre! 'Fjernhealing' er også velkjent fra andre healer-teknikker. Her bygger den antakelig på ei gammel forestilling om at øynene kan sende ut bølger. Men øynene er heilt og holdent et organ som mottar lysbølger.
Universell Hvit Tid´s Healing anvender seg av den sterkeste kraften i hele universet: betingelsesløs kjærlighet. Healern tar inn kraften gjennom en "trakt" som leder ned i Kronechakraet. For hver gang som healern gir en behandling så utvides trakten en anelse og healerns styrke og tilgang til kosmos øker. Det finnes dog snarveier for å øke på kraften raskere. Man kan utvide trakten i ulike steg og slik øke healerns evne! Begrepet 'krone-chakraet' har Channie Centara lånt fra tradisjonell yoga, som lærer at kroppen har sju energisentra langs midtlinja, med kron-chakraet (også kalt 'chakra sju') som det øverste. Men når Channie Centara lar 'betingelsesløs kjærlighet' havne der, stemmer det dårlig med yoga-læra. Kjærlighet skal høre heime i 'chakra fire'.
Hvit Tid´s Healing går å anvende på mange ulike måter. Healern går inn på alle nivåer i kropp og psyke. Foruten ren håndspåleggelse så inngår mange andre teknikker i Universell Hvit Tid´s Healing, blant annet aurarensingsteknikker for å blant annet ta bort dårlige minner, chakrabalansering eller så kan man legge inn en lysstav. På høyere nivåer kan healern arbeide direkte med engler og høyere vesen ved en behandling. Her nevnes aura - 'en elektro-photonisk vibrasjonsrespons hos en person som opplever en eller annen ytre påvirkning', ifølge ei healer-bok. Auraen kan bli synlig rundt hodet på personen. Men å rense auraen må være å begynne i gal ende, den inneholder bare informasjon om personen, igjen ifølge de som tror på slikt. NB: Engler hører heime i kristendommen, jødisk religion og islam.
Den Universelle Hvit Tid´s Healingen er også spesiell i et annet henseende, karmaet kan aldri på noen måte forstyrres, røres eller endres. Om sykdommen hos mottageren er karmabunden, stenges healingkraften av for healern og dette kjenner healern i så fall i hendene sine. Altså kan ingen utøvere av denne healingform noensinne ta på seg et annet menneskes karma. Begrepet 'karma' er henta fra blant annet hinduismen og buddhismen. Karma er summen av alt en person har gjort og fortsatt gjør, og her kommer Hvit Tid healing i vansker: Alle sykdommer må jo ut fra definisjonen være 'karmabunden', og siden karmaet verken må forstyrres, røres eller endres, kan ikke healeren gjøre noe som helst med pasienten!

Universell Hvit Tid healing plukker trekk fra ulike religioner og plasserer dem side om side. Chakra, karma, aura og engler (reinkarnasjon også!) behandles som om alle er realiteter og kan være sanne på samme tid. Men den har verken dybden eller heilheta til egentlige religioner. Den er ei overflatisk og sprikende samling av lånegods fra diverse religioner og mytologier, med innslag fra science fiction og populærvitenskap, kort sagt: Moderne overtro.
Ingen av teknikkene til healing-metoden kan testes på kontrollerte måter, derfor er den heilt utenom-vitenskapelig. Det forhindrer ikke at den ofte bruker ord og uttrykk med 'vitenskapelig klang' - frekvens, DNA-nivå, meridianer, og ikke minst energi. Det ser ut som Universell Hvit Tid healing er svært opptatt av det siste, her er noen sitater fra det norske nettstedet:


- 'Alt rundt oss består av energi som flyter rundt og gjennom fysiske ting. Dette gjør at alle har en kropp som består av ren energi i tillegg til den fysiske med kjøtt og blod.'
- 'Jeg jobber profesjonelt med energier. Alt er energi. Vi består av energier og energier omgir oss alle til enhver tid. Ofte så er dessverre noen av disse energiene i ubalanse! All energi kan ved ubalanse påvirkes til balanse. Jeg vet hvordan.'

Denne mystifiseringa av energibegrepet når sitt høydepunkt i beskrivelsen av ei 'åndelig evolusjonsliste' som beskriver hvordan 'Moder Jord forbereder seg innfor det nye'. Prosessen ser forøvrig ut til å ha fått en treg start:


- 'I løpet av høsten 2001 startet alt. Alle jordiske lay-linjer utvidet sin energi i alle retninger. De jordiske rutenett ble mer lik en enhet av energi som dekker vår planet som et teppe. Dette gjør oss mer forbundet med andre planeter i vårt solsystem på en ny måte som aldri før er sett. Det åpner også muligheter for energi til å nå og berøre enda lenger ut. Denne prosessen vil fortsette inntil den kommer i perfekt balanse med hele Jorden som trygg og sikker og dekket med positiv energi.'

Beskrivelsen av den 'åndelige evolusjon' viser at Universell Hvit Tid healing prøver å være noe mer enn bare en vanlig healing-metode. Den vil også være en religion, slik disse to avsnittene antyder:


- 'Ditt livs største opplevelse - garantert - venter deg om kort tid! Vi gjennomgår akkurat nå en åndelig evolusjon og Jorden og vi alle skal snart gå opp i en ny dimensjon! Du kan lære mer om Hva? - og aktivt være med å hjelpe til! Den Nye Jorden er vårt nye hjem! Universell Hvit Tid´s Healing er Lyset, Kjærligheten og Håpet!'
- 'Den Nye Jorden og dens folk prøver å forandre seg selv til total balanse med Universet og Gud gjennom å bygge opp et nytt fundament. Dette fundamentet etableres gjennom å fjerne de gamle måtene å leve på (bygninger) skritt for skritt. Siden presenteres et liv i harmoni med naturen.'

Det siste sitatet viser hvordan Universell Hvit Tid stadig havner i banaliteter der den prøver å være høystemt. Prosessen med å komme 'til total balanse med Universet og Gud' blir plutselig redusert til en slags boligfornying. Hva skal så alt dette tøvet tjene til? Gjør noe rike, sjølsagt. I samme slengen lurer det mange syke mennesker til å velge en behandlingsmetode som bygger på hokus-pokus. Derfor er Universell Hvit Tids healing ikke bare harmløst tull. Den kan i verste fall være direkte farlig for klientene.


Her er noen av prisene som den norske avdelinga av Universell Hvit Tid healing oppgir på nettstedet sitt - værsågod bli lurt:


Fire kurs i Universell Hvit Tids healing - kursavgift fra 2.900 til 8.000 kroner, inkl. kurspapirer, diplom og oppfølging.
NET-kurs pr. stk: 500 kroner i epost/post (NET = New Earth Teachers)
Behandling/rådgivning innen alle områder, pris: 400 kroner per enkelttime, ellers priser etter avtale. Gjøres ved personlig møte eller på avstand.
Behandlingsbenk: 2.700/3.200 kroner eks. mva. og eventuell frakt
Tilleggsutstyr:
* Armstøtter 375 kroner eks. mva.
* Justerbar nakkepute 495 kroner eks. mva.
* Bæreveske m/skulderrem 495 kroner eks. mva.
* Justerbar ryggstøtte 875 kroner eks. mva.
* Tetningsplugg f/ansikt 195 kroner eks. mva.
* Papirrullholder 175 kroner eks. mva.
[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]