sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Reiki

Mange tror at reiki er en eldgammel healing-metode, og dermed ikke noen form for moderne overtro. Men faktum er at metoden slik den praktiseres i dag, blei oppfunnet i 1914 av japaneren Mikao Usui (1865-1926). Dette kan man lese på flere reike-nettsteder og er kjent fra andre kilder. Enkelte nettsteder som informerer om reiki, prøver imidlertid å gjøre metoden - og Mikao Usui - en god del eldre. Her er ett eksempel [mi oversetting fra engelsk]:


'Reiki antas å ha oppstått i Tibet for flere tusen år siden. Seere i Østen studerte energier og utviklet et system av lyder og symboler for universelle helbredelses-energier. Forskjellige helbredelses-systemer, som blomstret i mange ulike kulturer, vokste fram fra dette rotsystemet. Uheldigvis blei originalkilden sjøl glømt. Dr. Mikao Usui, en japansk kristen lærer i Kyoto, gjenoppdaget rotsystemet midt på eller sist på 1800-tallet.' [...] 'Han gjennomgikk en metafysisk opplevelse og blei satt i stand til å bruke lydene og symbolene for å helbrede. Han kalte denne formen for helbredelse reiki og underviste i den rundt om i Japan til sin død ca. 1893.'

Ifølge andre kilder lånte Mikao Usui gammelt kinesisk tankegods om energistrømmer og livskraft, og ideen om at sykdom skriver seg fra forstyrrelser der. Også navnet reiki har kinesisk opphav, og "logoen" er to kinesiske tegn - rei og chi ('reiki' er den japanske uttalen). Betydninga av det sammensatte ordet er 'åndelig livskraft'. Disse tankene blei kjent i Europa og USA fra 1970-tallet og utover. Der kom reiki på kollisjonskurs med to andre verdensoppfatninger - kristendommen og vitenskapen. Tilhengerne har prøvd å berolige de personlige kristne mest mulig, mens forsøkene på å forene reiki med vitenskapen er prega av mye juks. Etter at reiki kom til Vesten, er den også blitt utvida med chakra-begrepet. Det kommer verken fra China eller Japan, men fra hinduismen.


Tekst fra reiki-nettsteder {mine oversettinger] Mine kommentarer
'Mystikere i alle kulturer har snakket om at det fysiske universet er skapt av en underliggende form av ett eller annet, mye likt det moderne fysikk nå begynner å forstå at universet er laget av energi som kan påvirkes av tanken. På samme måten som moderne fysikk sier at denne energien påvirkes av tanken, hevder også mystikerne at den underliggende formen påvirkes av tanken, og går så langt som å hevde at vi kan skape vår egen virkelighet ved vår tenkning og av de tankene vi deler mellom oss hver dag. Stopp og tenk gjennom dette et øyeblikk. Forestill deg følgene av at universet omkring oss er dannet av energi som kan blir formet og manipulert av tanker. Dette er følgene av både kvantefysikken og eldgammel metafysikk.'

Alt dette er bløff. Det finnes ingen vitenskapelig teori som går ut på at energien i universet kan påvirkes av tanken, og det er heilt meiningsløst å trekke kvantefysikken inn i sammenligninga. Hensikten med denne falske koblinga er tydeligvis å gi reiki-metodene en slags vitenskapelig troverdighet. Og i samme slengen vises det til ei undersøking som verken kan oppspores eller kontrolleres (se neste sitat).
'Kan dette gjøre enkelte sykdommer lettere å forklare, særlig de som ikke har noen åpenbar fysisk årsak? Kan dette gjøre mirakuløse kurer lettere å forklare? For eksempel blei det gjort et forskningsprosjekt for et par år siden som viste at bønn forbedrer helsa til den det blir bedt for. Hensikts-fokuset i bønn sender ut tanker i forma "jeg ønsker at det og det må skje", så dersom verden er energi som kan påvirkes av tankekraft, da må bønner virke (avhengig av hvor klart og presist du utformer bønnene eller tankene).'
Her omtales en bønne-teknikk det ikke har vært mulig å påvise virkninga av. I Europa og USA har imidlertid helbredelses-metoden til Mikao Usui blitt den viktigste delen av reiki. Han valgte en annen metode enn akupunktur, som også har chi/ki-begrepet som grunnlag. Akupunktur går ut på å fjerne blokkeringer i klientens egen shi/ki, mens reiki vil kanalisere universets ki til klienten for å gjøre vedkommende frisk. Kanaliseringa gjøres ved handspålegging, og så skal ki flyte gjennom handflatene til klienten.
'Reiki er i stand til å helbrede alt fordi den virker på svært grunnleggende nivåer av virkeligheten. Men sjøl om evnen til å gjøre det er tilstede, skjer det ikke alltid. Begrensningene til reiki synes å ligge i mottakernes villighet til å gi slipp på gamle vaner og mønstre, til å godta forandringer og akseptere helbredelse. Det virkelighetsnivået der reiki virker, er den underliggende energistrukturen, der det fysiske stoffet vi ser omkring oss, er en stivnet form for energi (husk Einsteins berømte ligning som sier at hver masseenhet tilsvarer en bestemt mengde energi).'
Sitatet viser at virkninga av reiki faktisk ikke kan måles ved forsøk. Alle fiaskoer bortforklares med at klienten er uvillig til å motta hjelp, hvordan skal man da kunne måle effekten av metoden? Sitatet inneholder i tillegg et forsøk på å bruke Einsteins relativitetsteori for å forklare hvordan reiki virker. Relativitetsteorien er ikke så ille sitert, men den har ingen sammenheng med resten av avsnittet.

Reiki er utbredt også i Norge. I likhet med andre såkalte healing-metoder er den kommet i myndighetenes søkelys fordi den lover langt mer enn den kan holde, noe som kan lure folk vekk fra andre og bedre behandlingsmetoder. Et av de norske nettstedene kommenterer dette slik:


'Med bakgrunn i myndighetenes strenge regler om markedsføring i forhold til behandlere, at vi som har internettsider står ansvarlig for innholdet i linkene, har jeg fjernet de over 100 linkene jeg hadde, hvor man kunne stort sett orienter seg om alt innenfor det alternative i Norge og i delere av utlandet. Svenskenes påstand om at Norge er den siste Sovjetstat..... vel våre myndigheter undervurderer i blant vår evne til å velge hva vi vil lese og hvordan vi vil forholde oss til den informasjon som ligger ute på nettet. Sensur???? det er det mange som hevder blir håndhevet innenfor alternativbehandling - en person kan ikke få informasjon om MAT og den gunstige effekten enkelte produkter har på sykdom. Referer da til artikkel av redaktør av Mat og Helse, Dag Viljen Poleszynski.'

Til det er å si: Setninga "svenskenes påstand om at Norge er den siste Sovjetstat" er ganske typisk for den argumentasjonen slike bevegelser benytter. Det er nemlig ikke "svenskene" som påstår dette, men en enkelt svenske - Björn Rosengren, i en helt anna sammenheng - at Norge er "så oerhört nationalistisk" (det gjaldt sammenbruddet i Telenor/Telia-forhandlingene). Og nasjonalisme har vel ingenting med saka å gjøre? Forøvrig er også denne sida bygd på informasjon "som ligger ute på nettet", der det finnes mye seriøs kritikk av reiki, og fra andre hold enn norske myndigheter. Der kan man også finne at reiki ikke lenger er særlig mye brukt i Japan.


[return arrow] til Overtro-sida
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]