sitemap

Hanne Katrines aner regna fra farfars far

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

tavle Slekt010 Slekt011 Slekt012 Slekt013 Slekt014 Slekt015 Slekt016 Slekt017 Slekt001 oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Johan Petter Borgosopp
Petter Han het egentlig Johan Petter, men blei alltid kalt bare Petter, og var gift med "ho Gina". På bildet står han i døra til sitt rette element - smia. Han var smed i ei tid da det var bruk for smeder, ikke minst for slike som kunne kvesse et bor.

Pressluftborer kom ikke i vanlig bruk før på slutten av hans tid som smed. Skulle man bore et hull i berget for dynamitten, brukte man et handbor, som en eller flere slo på med en feisel. Boret måtte kvesses og herdes så snart det blei sløvt, og det var en kunst. "Han Petter Borgos" blei regna som en av de beste bor-kvesserne nordafjells.

Han fikk bruk for ferdighetene sine på mange anlegg: Gruvearbeid i Birttavarre, bygginga av Ofotbanen, samt en rekke veianlegg i Vesterålen. Bildet er tatt under arbeidet på veifyllinga over Strengelvågfjorden i Øksnes. Denne veibiten over en grunn fjord kalles fortsatt "anlegget", og en del av strekninga er freda som kulturminne.

"Anlegget" blei bygd rundt 1930, da smeden i døra var mellom femti og seksti år. Han slutta ikke som yrkesaktiv smed før han fylte åtti, og arbeidde i smia til han fylte nitti.

Svend Borgos og Karen Johansdtropp
På bildet til høyre sitter Svend og Karen foran. I midten står sønnen Johan Petter, bak Karen står dattera Ingeborg, og bakom Svend står Jakobina, som Svend fikk før han gifta seg. Ingeborg reiste til USA, Jakobina til Canada. Begge har etterkommere der.

Bildet blei antakelig tatt i 1886, da Jakobina sto som konfirmant. Aldersforskjellen mellom Svend og Karen er ganske lett å se. Han var 35 år og hun 49 da de stilte opp for fotografen. Noen år etter fikk Svend to barn med tjenestejenter, begge døtre. Den ene vokste opp i Øksnes, den andre ved Bergen, og begge har etterkommere.

Karen kom før Svend til Hjellsand. Hennes søster Jakobia var gårdkone der, men hadde ikke barn. Smeden fra Rørosmarka gifta seg med den fjorten år eldre tjenestejenta fra Nesna, og de kjøpte en stor gårdpart på Hjellsand.

På gården bygde Svend opp det første salgsjordbruket i Øksnes. Han kjøpte og alte opp livdyr, og solgte kjøtt og melkeprodukter til Vesteraalens Dampskibsselskab. Men fisker blei han aldri.
Svend og Karen

Kristen Jørgensen Borgos og Kirsti Klausdtr Sommeropp
Borgos før 1900 Borgos i Brekken, mellom Røros og svenskegrensa, slik gården så ut for vel hundre år siden. Paret på veikanten er neppe Kristen og Kirsti, men antakelig sønnen Christen og kona hans, Gjertrud Larsdtr Lien.

I huset bak hovedbygninga dreiv Christen junior handel i mange år. Han og svogeren Jørgen Kuraas hadde ei tid et rederi sammen. De dreiv rutetrafikk mellom Brekken og Røros.
Borgos 2001 Slik ser gården ut i dag. Parabolantenne på veggen og nytt fjøs er de viktigste forandringene sett utenfra. Innomdørs er det langt stillere enn før. Både butikken og rederiet er historie.

Bak gården ligger Aursunden. Elva Borga renner ut i sjøen like i nærheta, og elveosen har gitt navn til gården.

Johan Petter Pedersen og Ingeborg Rebekka Jørgensdtropp
Det finnes neppe bilde av Johan Petter, og heilt sikkert ikke av Ingeborg, som døde i 1848. Paret var fattige husmenn på gården Hauknes, nesten innerst i Sjona, en av de mange fjordene på Helgelandskysten. De hadde fire døtre. Ei døde første leveåret, to reiste nordover til Øksnes, skjebnen til den fjerde er foreløpig ukjent. Karen kalte opp foreldrene sine da hun sjøl fikk barn (se bildet lenger opp).Hauknes

Oldeforeldre-generasjonenopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]