sitemap

Hanne Katrines aner regna fra farmors mor

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

tavle Slekt034 Slekt035 Slekt036 Slekt037 Slekt040 Slekt041 Slekt001 Gjertrud Kolbein Marit Sjur Ragnhild Sivert Anne oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Gjertrud Haaheimopp
Gjertrud På bildet til venstre er Gjertrud ei ung dame fra Sørsand, kanskje rundt tjue år gammel. Til høyre er hun 84 år, og bosatt i kommunesentret etter at Sørsand blei fraflytta et drøyt tiår tidligere. Hun døde i 1977, nesten 95 ør gammel.

Fem dager etter at hun fylte åtte, fikk hun meldinga om at fembøringen til faren hadde forlist, og alle omkom - faren, eldstebroren Sivert, søskenbarnet med samme navn, og fem stykker til. Sju år etter fraus den to år yngre broren Halvdan i hjel et overhendig uvær, og den yngste søstra, Klara, bukka under for tuberkulosen i 1910.

Gjertrud gifta seg med Ludvig i 1912, og de fikk seks barn, tre sønner og tre døtre. Sønnene og en svigersønn blei fiskere, men Gjertrud slapp å motta flere dødsmeldinger fra havet.
Gjertrud

Kolbein Sjursen Haaheim og Marit Sivertsdtr Smedstugunopp
Kolbein Kolbein kom fra Ulvik i Hardanger og fulgte med jektene nordover. Marit vandra over Dovre fra heimplassen nær Otta, og så havet for første gang i Trondheim. De møttes antakelig i Lurøy på Helgeland, der gifta de seg i 1874. Sønnen Sivert var født da bryllupet sto.

Etter ei tid i Henningsvær og noen år i Nyksund, bosatte de seg på Sørsand i 1883. Samme året blei Kolbein valgt til ordfører i Øksnes. Dessuten var han poståpner, handelsmann, jekteeier og høvedsmann. Katastrofedagen 25. januar 1893 forliste han mellom Sørsand og Nyksund, og alle omkom. Sønnen Sivert var også med.

Marit førte virksomheta videre de neste årene (bildet er tatt ca. 1907). Husmannsdattera fra Selsmyra blei "madam Haaheim" på Sørsand, og fikk flere sorger å døyve. Sønnene Kolbein og Bergithon døde i USA, den første av tæring, den andre som drapsoffer. Heime tok tuberkulosen dattera Klara, og sønnen Halvdan omkom i et uvær.
Marit

Sjur Johansson Haaheim og Ragnhild Kolbeinsdtr Torblåopp
Sjur og Ragnhild bodde på Håheim i Ulvik, Hardanger. Det skal ha vært to sterke og slektsbevisste personligheter. Slekta til Sjur har drevet Håheim i mange generasjoner, og Ragnhild si slekt kan følges svært langt bakover i Ullensvang.

Paret fikk ni barn, det betydde at de fleste måtte finne annet bosted. Sjur og Ragnhild sørga for god utdanning, i hvert fall til guttene. Lars utvandra og har stor etterslekt i USA, Anfinn blei lærer i Bærum, og Kolbein dreiv handel og post i Vesterålen.

Bildet til høyre er gammelt. Sjur døde i 1890 og Ragnhild to år etter.
Sjur og Ragnhild

Sivert Anderssen Smedstugun og Anne Olsdtr Blekastadopp
Anne OlsdtrBlekastad ligger like nord for Otta i Gudbrandsdalen, og husmannsplassen Smedstugun hørte til gården. Der bodde Sivert og Anne fra de gifta seg i 1834, og til Sivert døde i 1856.

Paret fikk sju barn. To døde unge, de fem andre forlot husmannsplassen og dro nordover. Mora blei med dem, hun dro fra Blekastad i 1865. De stoppa i Lurøy på Helgeland, og der skilte søsknene etter hvert lag. Marit kom til Øksnes, ei søster bodde ei tid i Trondenes, men utvandra som enke. Minst to av de andre dro tidlig til Amerika.

Blant bilder som barnebarn av Marit eier, finnes det som står til venstre. På baksida av bildet er det skrevet "Anne fra Gudbrandsdalen". Det kan neppe være andre enn Anne Olsdtr Blekastad. Men hvor hun levde sine siste år og årstallet hun døde, er ikke kjent.

Etterlysningeropp
1. Faren til Sivert Anderssen het Anders Knutson, men hvem var han - fødested og foreldre?

2. Ragnhild Kristensdtr var født ca. 1792, men hvem var foreldrene, og hvor bodde de?

Hvis du veit svarene, send dem i en mail til meg.

Oldeforeldre-generasjonenopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]