sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Slektstabellene

Generelt

Slektdelen følger umiddelbart etter historiedelen i hvert gårdkapittel. Den omfatter alle parene som kildene sier har bodd på gården, og som gifta seg innen utgangen av 1950. Slektstabellene skal inneholde alle barn til parene som er med i slektdelen

Kodene i tabellene er forklart i brukerveiledninga. Systemet er forøvrig det samme i alle tre bygdebokverkene jeg har skrevet.

Slektstabellene genereres fra en database. Hver tabell består av to eller tre grupper med opplysninger:


  1. om paret
  2. om hver av ektefellene
  3. om eventuelle barn

Hver av gruppene inneholder to typer opplysninger:


  • vitale data
  • henvisninger til bosted og/eller parforhold

Slektsdelen inneholder ingen personale opplysninger. De står i historiedelen.


Opplysninger om paret

Hvert par har et parnummer. Det er et årstall:


  • gifteåret, dersom det er kjent, alternativt –
  • fødselsåret for første kjente barn, dersom fødselsår ikke er kjent, alternativt –
  • første året paret er registrert i kildene, dersom verken gifteår eller barn er kjent

Ugifte par får alltid fødselåret til barnet som parnummer. Parnumrene er sjølsagt ikke unike, men sammen med personnavnene gir det sikker identifikasjon både av gifte og ugifte par. (I databasen har alle par et unikt parnummer.)

Etter parnummeret følger opplysninger om vigselsted for gifte par, samt varigheta til ekteskapet, dersom den er kjent. Så følger henvisninger til andre gårder, dersom paret har bodd på andre gårder. Henvisninger til gårder i andre bind markeres med et romertall som viser hvilket bind det gjelder.


Opplysninger om ektefellene

Så langt kildene gir grunnlag for det, oppgis både hans og hennes navn, men i par fra 1600-tallet vil som regel hennes navn mangle. De vitale dataene omfatter videre fødselsår, dødsår og fødested, dersom disse opplysningene er kjent. Tabellene har også henvisninger til eventuelt andre parforhold til ektefellene.

Navnet på foreldrene til begge ektefellene oppgis så langt de er kjent. For innabygds foreldre står i tillegg parnummer og bostedskode. Dersom noen av foreldrene har flytta ut av soknet, er flyttemål oppgitt.


Opplysninger om barna

Dersom barn er kjent, står de i kronologisk rekkefølge. Vitale data og flytteopplysninger er som beskrevet i forrige punkt. Dersom noen av dem gifta seg innen utgangen av 1950, er ektemake oppgitt. Ved innabygds giftemål står henvisning til parnummer og gård etter navnet til ektemaken.


Oppsummering

Hver slektstabell kan altså omfatte inntil tre generasjoner. Henvisningene kjeder personene i tabellene sammen med andre slektledd i tid (generasjoner) og i rom (bosetning). Som eksempel følger to tabeller, der kona i det siste er barn nr. 6 i det første.


Par 1869 - gift i S., varighet 1869-1931, hovedomtale (se også 13/Bø [I], 14/Steiro [I], 6/Spjutvika)

Martin Nilssen (1845-1931), Hadsel/NO. Foreldre: Nils Mikkelsen/Lovisa Eliasdtr

Evelina Christina L. Fansbäck (1846-1935), Haparanda/Sverige. Far: Lars Fansbäck

Barn:

1. Othilia Lorentse (1870-1926), f. 13/Bø [I]

2. Hjalmar (1872- ?), f. 13/Bø [I]

3. Edla Maria Natalia (1874-1905), f. 14/Steiro [I]

    - g. m/Oliver A. Marsdal (par 1902 her)

4. Julie Mathilde (1876- ?), f. 14/Steiro [I] - til Øksnes 1903.

    - g. m/Gerhard Nilssen

5. Dagmar (1878- ?), f. 14/Steiro [I] - til USA 1912.

6. Eveline Kristine (1880-1955), f. 14/Steiro [I]

    - g. m/Hans Sætre (par 1898 4/Sigerfjord)

7. Sofus (1883- ?), f. 14/Steiro [I]

8. Eivind Marius (1885- ?), f. 14/Steiro [I] - til USA 1904.

9. Fanny Lovise (1887-1949), f. 14/Steiro [I]

    - g. m/Reinhold Wiklund (par 1917 4/Sigerfjord)

10. Martin Ludvig (1889-1889), f. 14/Steiro [I]Par 1898 - gift i S., varighet 1898-1949

Hans M. Sætre (1874-1949), Stryn/SF. Foreldre: Martinus Hanssen/Marta Martiniusdtr

Eveline Kristine Nilssen (1880-1955), f. 14/Steiro [I]. Foreldre: Martin Nilssen/Eveline Fansbäck (par 1869 3/Kjerringnes).

Barn:

1. Malmfrid (1899-1989)

    - g. m/Ole E. Endresen (par 1920 her)

2. Einar (f. 1900) - til USA 1923.

3. Solveig (f. 1901)

4. Dagmar (f. 1903) - til USA 1923.

5. Edla (f. 1907)

6. Hermod Elias (1909-2001) - til Oslo.

7. Olaug Elfrida (f. 1913)

8. Lundgren Edmun (1915-1943) - til Sør-Varanger.

9. Snefrid (Molly) Wiolande (f. 1917) - til Hvaler.

    - g. m/Angel E. Angelsen (par 1941 her)