sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

CV'en til Johan I. Borgos

CV = curriculum vitae, som betyr "kort levnetsbeskrivelse"

Hvorfor legger jeg ut min CV på nettet? Blant annet fordi jeg har passert sytti – utdanning og erfaring teller ikke lenger når yrkeslivet stort sett er tilbakelagt. CV'en er altså ikke en søknad om noe som helst. Men kanskje hjelper den en eller annen som spør seg "Var det han jeg gikk på handelsskolen sammen med?" eller "Var ikke vi i samme avdeling i militæret?". Uansett, nedenfor følger historia, som begynner bak disken på Tunstad Samvirkelag dagen etter at jeg fylte femten år.


Utdanning     Praksis
      Butikkbetjent Tunstad Samvirkelag, Tunstad
22.07.1954 - 31.12.1956
J. Ellingsens Handelsskole, Sigerfjord
06.01.1957 - 23.06.1957
    Butikkbetjent L. Hustad, Tennes/J. Kristiansen, Seljelvnes
01.11.1957 - 31.12.1958
      Militærtjeneste kystartilleriet
10.01.1959 - 10.06.1960
4-årig lærerskole, Nesna
01.08.1960 - 20.06.1964
    Lærer Ytre Helgeland Realskole, Nesna
01.08.1964 - 31.07.1967
Grunnfag matematikk Norges Lærerhøyskole, Trondheim
01.08.1967 - 20.06.1968
    Lærer Sømna Sentralskole, Sømna
01.08.1967 - 31.07.1981
      Funskjoner:
- klasselærer 1968-1978
- rådgiver 1970-1975
- undervisningsinspektør 1979-1981
      Permisjoner:
- stipendiat NRK Marienlyst 2. halvår 1971
- generalplanlegger i Sømna 1. halvår 1978
Grunnfag historie, Tromsø universitet
Desentralisert, eksamen 1981
    Rektor Skavlnes skole, Øksnes
01.08.1981 - 31.07.1985
- prosjektleder "Skolen i nærmiljøet" 1981-1984
Mellomfag historie, Tromsø universitet
Desentralisert, eksamen 1984
    Lærer Sømna Sentralskole, Sømna
01.08.1985 - 31.07.1986
Hovedfag historie, Tromsø universitet
Eksamen høsten 1987
    Bygdebokforfatter, Øksnes kommune
01.01.1988 - 30.06.1991
      NAVF-stipendiat, Sámi Instituhtta
01.07.1991 - 30.06.1993
      Prosjektarbeider AOF Vesterålen
01.07.1994 - 31.12.1994
      Bygdebokforfatter Sortland og Andøy
01.01.1995 - 31.12.2012
      Prosjektarbeider Statens Vegvesen/Sametinget
01.06.2015 - 31.08.2015
      Pensjonist
01.01.2013 - 30.05.2015 og 01.09.2015 - ?


Døgnet har flere timer enn de som går med til arbeid eller skolegang, måltider og søvn. En god del av de ledige stundene er blitt brukt til forskjellige andre virksomheter, og CV'en får derfor et tillegg. Se også min bibliografi og mine viser.

Denne oversikta viser publiserte og upubliserte produkter i tekst og toner, og er ajour pr. desember 2012. Et stort antall guidinger, foredrag og kåserier er ikke tatt med. NB: Bygdebøkene er skrevet ved lønna arbeid.

  Bygdebøker   Artikler   Noveller   Viser   Dikt   Revyer
Publiserte  
14 bind
 
77
 
35
 
3
 
6
 
ti oppførte
Upubliserte  
 
 
en del ...
 
2 - 3
 
nesten nitti
 
noen
 
en uoppført

I tillegg kommer noen kulturelle virksomheter som innebærer mer enn vanlig deltaking:

 • dirigent Berg skolekorps 1968-1971
 • dirigent Sømna Mannskor 1974-1981
 • dirigent Sømna Hornmusikk 1987-1991
 • musikalsk leder Øksnes Trekkspillklubb 1992-?

De ledige timene har også gitt rom for en del politiske virksomheter. De viktigste vervene har vært disse:

 • kommunestyremedlem Brønnøy 1975-1976 (Senterpartiet)
 • kommunestyremedlem Sømna 1976-1978 (Senterpartiet)
 • kommunestyremedlem Sømna 1987-1990 (Sosialistisk venstreparti)
 • leder Sømna skolestyre og barnehagenemnd 1987-1990 (Sosialistisk venstreparti)
 • fylkestingsrepresentant Nordland 1991-1994 (Sosialistisk venstreparti)

Så har det blitt noen priser, og her er de viktigste:

 • 1. pris i visekonkurranse på en Leirfjordfestival sist på 1970-tallet ("Voggevise i november")
 • 1. prise i en novellekonkurranse arrangert av Nordnorsk Magasin i 1982 ("Istid")
 • Norges Fiskarlags kystkulturpris 1996
 • 3. premie i tidskriftet Prosas essaykonkurranse 2009 ("Min metode").

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]