sitemap

Hanne Katrines
foreldre, besteforeldre og oldeforeldre

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

tavle Slekt002 Slekt003 Slekt004 Slekt005 Slekt006 Slekt007 Slekt008 Slekt009 Slekt000 Johan Marianne Svend Hanna Fredmund Norgunn oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Mamma og pappaopp
Både Marianne og Johan har sine egne sider på dette nettstedet. Du finner mer om Marianne her og om Johan her. Gløm ikke å komme tilbake hit!

Farfar og farmor opp
Svend og Hanna Dette bildet blei tatt på Hjellsand omtrent da krigen var slutt. Farfar Svend holder en sjenert Johan i handa, farmor Hanna tar et godt tak i Lillian, som er tante til Hanne Katrine. Onkel Svend Harald var enda ikke født da bildet blei tatt.

Hanne Katrine har bare sett farfaren sin på bilder. Fiskebåteieren, høvedsmannen, gårdbrukeren og det aktive samfunnsmennesket Svend Borgos døde mange år før hun blei født. Men hun har mange ganger besøkt farmor Hanna, som hun er oppkalt etter.

Flere bilder fra Hjellsand og Skogsøya finner du på bildesidene våre, først og fremst ei side med sorthvitt-bilder og en rekke sider med lysbilder.

Morfar og mormoropp
Morfar Fredmund og mormor Norgunn bor i Rådhusgata på Myre. Det er ferieplass nummer en for Hanne Katrine. Morfar har sine egne sider på nettstedet, der er det også et bilde av mormor.

Oldeforeldreneopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.
[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]