sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Bygdebøker fra Vesterålen


Nedenfor brukes begreper som er nærmere forklart på sida om bygdebøker. (You'll find useful explanations and some Norwegian terms on the 'bygdebok' page).

Bø kommune:

Dette er pioner-kommunen i bygdebokskrivinga for Vesterålen. Kommunen utga trebinds-verket 'Bø bygdebok' rundt 1960. Forfatter var Rolv Straume (1882-1981). Bøkene inneholder både generell historie (første del av bind 1), noe gårdshistorie og ei rikholdig slektshistorie. Dessuten er en god del kulturminner samla i bind 3. Verket har ikke personregister.

'Bø bygdebok' er blitt trykt i flere opplag, men er nå utsolgt. Bø kommune har starta arbeidet med å revidere bygdebokverket. Foreløpig er det utgitt ei revidert slektshistorie i tre bind som dekker tidsrommet 1610-1997, og tre bind med gårdshistorie:

Bø kommune. Slektshistorie
– Personregister
– Par-register del 1
– Par-register del 2
Utgitt/publ. 1998, ISBN-nummer 82-994590-0-1.

Gårdshistorie Bø
– Bind 1, fra Guvåg til Vinje, ISBN-nummer 978-82-994590-9-9.
– Bind 2, fra Litløya til Skårvågen, ISBN-nummer 978-82-994590-8-2.
– Bind 3 Malnes, ISBN-nummer 978-82-994590-6-8.
Utgitt/publ. 2007-2010

English summary: The old 'Bø bygdebok', a combined general and 'farm and family' history in three volumes, written by Rolv Straume around 1960 and no longer in sale, is now being updated. The genealogy part (with a time span from 1610 to 1997) was published 1998 in three volumes.

Andøy og Sortland kommune:

Disse to kommunene har begge utgitt første bind av ei generell historie, og med samme forfatter - cand. philol. Helge Guttormsen (f. 1952):

Sortlands historie bind/vol. 1 (fra de eldste tider til 1720 e. Kr.)
Utgitt/publ. 1990. ISBN 82-991889-1-1
Andøy bygdebok bind/vol. 1 (fra de eldste tider til 1800 e. Kr. f.)
Utgitt/publ. 1994. ISBN 82-993224-1-3

Påbygging av den generelle historia er ikke nær forestående. Kommunene samarbeider nå om utarbeiding av gårds- og slektshistorie. Johan I. Borgos er faglig leder for prosjektet og skriver bøkene. Innlasting og bearbeiding av kildematerialet er ferdig, og skriving av bøkene pågår. Bilderedaktører er Asmund Andreassen, Kristian Husvik Schanke og Åsa Elstad (Sortland), og Dagfinn Dybwik (Andøy).

Slektshistoria starter rundt år 1600 og gå fram til 1950. Gårdshistoria vil stort sett ha samme omfang i tid. Hver av kommunene vil gi ut fem bind. Pr. 2011 er tre bind for Sortland og fem bind for Andøy utgitt:

Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del 1.
Utgitt/publ. 2001. ISBN 82-993224-2-1
Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del 2.
Utgitt/publ. 2005. ISBN 82-991889-5-4
Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del 3.
Utgitt/publ. 2007. ISBN 82-991889-6-8
Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del 4.
Utgitt/publ. 2011. ISBN 82-991889-7-5
Sortland bygdebok. Gård og slekt. Del 5.
Utgitt/publ. 2012. ISBN 82-991889-8-2

Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del 1.
Utgitt/publ. 2003. ISBN 82-993224-4-8
Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del 2.
Utgitt/publ. 2004. ISBN 82-991889-4-6
Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del 3.
Utgitt/publ. 2008. ISBN 82-993224-5-4
Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del 4.
Utgitt/publ. 2009. ISBN 82-993224-3-0
Andøy bygdebok. Gård og slekt. Del 5.
Utgitt/publ. 2010. ISBN 82-993224-6-1

English summary: Andøy and Sortland has each published a first volume of a general history (listed above), written by Helge Guttormsen. Now they are cooperating in the writing of 'farm and family' books, and the genealogy part will cover the years from 1600 to 1950. Publishing has reached (2011) three volumes in Sortland and five in Andøy.

Øksnes kommune:

Det er ikke utgitt noen generell historie for Øksnes, og det er heller ikke vedtatt planer for det så langt. Derimot er ei gårds- og slektshistorie utgitt. Forfatter er Johan I. Borgos, bilderedaktør Ivar Toften.

Slektshistoria omfatter tidsrommet 1600 til 1950 og er satt opp i egne tabeller. Hvert bind har et register for hovedpersoner (hovedsakelig gifte personer). Gårdshistoria er forholdsvis omfattende.

Gård og slekt i Øksnes bind/vol. 1
Utgitt/publ. 1990. ISBN 82-992259-1-4
Gård og slekt i Øksnes bind/vol. 2
Utgitt/publ. 1992. ISBN 82-992259-2-2
Gård og slekt i Øksnes bind/vol. 3
Utgitt/publ. 1997. ISBN 82-992259-3-0
Gård og slekt i Øksnes bind/vol. 4
Utgitt/publ. 1999. ISBN 82-992259-4-9

English summary: No general history is published for Øksnes, and there are no plans for such books at the moment. A 'farm and family' history will be completed in four volumes before 1998. They are written by Johan I. Borgos, and Ivar Toften is editor for the illustrations. Two volumes are published so far (se above).

Hadsel kommune:

Ei slektshistorie er under utarbeiding, men tidspunkt for publisering er ikke bestemt. To bind av generell historie fra 1835 fram til år 2000 er utgitt:

Edgar Hovland: De bygde landet
Utgitt/publ. 1995. ISBN 82-993564-1-5
Edgar Hovland/Inger-Johanne Johnsen/Dag K. Andreassen: Vi bygger videre
Utgitt/publ. 2000. ISBN 82-993564-2-3


Dessuten må nevnes:

Kommunene i Lofoten og Vesterålen har i fellesskap utgitt trebindsverket 'Lofotens og Vesterålens historie', ei generell regionshistorie:

Bind 1: Fra den eldste tida til ca. 1500 e. Kr.
Forfatter: Professor Reidar Bertelsen
Utgitt/publ. 1985. ISBN 82-90412-37-1
Bind 2: 1500-1700. Det lå muligheter i strevet.
Forfatter: Kari Lindbekk
Utgitt/publ. 1978. ISBN 82-7096-0780 Bind 3: 1700-1837
Forfatter: Øystein Bottolvsen
Utgitt/publ. 1995. ISBN 82-993557-0-2


Kulturutvalget til Vesterålen Regionråd har utgitt en rekke hefter i serien "Møte med Vesterålen". De aller fleste har kulturhistorie som tema, og i noen hefter finnes slektsopplysninger. Blant dem er:

De er her ennå. Samisk historie i Vesterålen.
Utgitt/publ. 1999. ISBN 82-7737-014-8

English summary: The two regions Lofoten and Vesterålen have cooperated in the publishing of a general history (three volumes) from the oldest times and up to 1837. In Vesterålen a regional cooperation has produced a number of booklets, mostly covering cultural history.

Trykk for adresser og telefonnr. (push for addresses/phone numbers): [redball]

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]