sitemap

Minneord over Jørgen Larssen Sødal

Minneord

Dette er teksten i minneordet:

Min Ven! Her seer du et æreminde over Støvet av den i Livet ærlige og Gudfryktige, og nu i Døden salige Mand. Jørgen Larsen Søedahl. Dødde den 28de May 1845. I sit Alders 71. Aar.

Stat lidet stille Vandrings mand, Betænk din Livets Ende.
Nu reiser her en ærlig Mand, Til Graven Legems Hiemme.
Hans Siæl den er i Himlens Land, Blant de udvalte fromme.
Og frydes der med Engle sang, Hos Gud og Lammets Throne.
Nu tager hand sin Afskeed her, Med sin troværdig Mage.
Og sine Otte Børn kiær, Sorgen maae modtage.
Men sørg dog ikke meer for han, Tænk Hand er blant Guds Skare.
Der haaber vi paa Dommens Dag, At møde ham med Glæde.
Nu faer da vel elskværdig Ven, Tak for du her har været.
Gud giv vi samles glad igien, Og hos Gud evig være.

Gud giv os naar vort Liv bliir ent, Og vi skal for Guds Throne.
Gid vi da var bereed som hand, At nyde Ærens Krone.


Tilbake


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]