sitemap

Hanne Katrines aner regna fra farfars farfars farfar

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

3 tavle Slekt074 Slekt075 Slekt076 Slekt077 Slekt078 Slekt002 Jørgen Lars Ragnhild Henning Ildri Erik Ragnhild oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Jørgen Larssen Sødalopp
Golvur

Jørgen var en svært allsidig kar. Han dreiv et småbruk på Sødal, på nordsida av Aursunden, dessuten var han felebygger, smed på kobberverket og klokkemaker. Han lærte noe klokkemakerkunst av en svensk urmaker, men i det meste var han sjøllært. Bildet til venstre er henta fra ei bok om norske klokkebyggere. Dette golvuret står på Trøndelag Folkemuseum.

Da Jørgen døde i 1845, laga en ukjent kunstner den minneplakaten som står til venstre (originalen er i farger). Klikk på bildet dersom du vil se en større utgave.

Minneord

Lars Henningsen Sødal og Ragnhild Eriksdtr Stuedalopp
(tekst inn her) (bilde inn her)

Henning Jørgensen Valset og Ildri Olsdtropp
(bilde inn her) (tekst inn her)

Erik Olsen Stuedal og Ragnhild Larsdtr Stuedalopp
(tekst inn her)(bilde inn her)

Oldeforeldre-generasjonenopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]