sitemap

Hanne Katrines aner regna fra farmors far

Under slektstabellen finner du tekst og bilder som forteller mer om personene.

tavle Slekt030 Slekt031 Slekt032 Slekt033 Slekt001 Ludvig Lars Hanna Ole Marit Peder Olai Anne Madsina oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre oldeforeldre

Ludvig Hagbart Larsenopp
Ludvig Barndommen til Ludvig var fylt av dødsfall. Han var nest yngst av åtte søsken, men bare han og to eldre søstre nådde voksen alder. Like før Ludvig fylte åtte år, døde faren, og det året han fylte seksten, døde mora. Fire år etter gikk også den eldste søstra bort. Tross alle triste hendinger hadde han i alle sine voksne år et lyst og lunt vesen.

Heimplassen til Ludvig, Sørsand på Skogsøya, var et eldgammelt fiskersamfunn, og sjølsagt blei han fisker. 22 år gammel gifta han seg med Gjertrud, sju år eldre enn han, og med en like dramatisk barndom. Du kan se heimen deres på ett av lysbildene fra Sørsand.

Ludvig og Gjertrud stifta familie da aktiviteten i fiskeværet Sørsand var på det høyeste. Men mangelen av ei skjerma havn ødela for stedet, og i 1954 blei Sørsand avfolka. Vel tjue år etterpå døde Ludvig. Da hadde han og Gjertrud vært gift i 63 år.

Lars Olsen og Hanna Edine Bergopp
Hanna Edina Hanna Edine var den femte i rekka av ti søsken. Hun gifta seg tjue år gammel med Lars. De hadde allerede et barn sammen da. En slik start var ganske vanlig på den tida.

Skredderen Lars Olsen blei født utafor ekteskap på Liahjell i Sunndal. Da mora seinere gifta seg, flytta han med til Kletthammar i Oppdal. Der forlova han seg med Marit Larsdtr Øien. Hun døde på barselseng etter å ha født ei datter, som fikk navnet hennes. Jenta kom til Sørsand som voksen, og gifta seg med broren til stemora.

Ekteskapet til Hanna og Lars blei ikke langt. Begge døde av tuberkulose, han i 1898 og hun åtte år etter. Da Hanna døde, var fem av ungene allerede gått bort.
Lars

Ole Eriksen Musgjerd og Marit Kristoffersdtr Liahjellopp
Sunndal Ole blei kalt Musgjerd, men var neppe født på denne gården øverst i Sunndalen på Nordmøre, heilt ved grensa mot Sør-Trøndelag (til venstre på kartet). Han bare tjente der. Opphavet hans er ukjent, skjebnen hans likeså, og mye tyder på at han var tater. Folketellinga i 1865 sier han var født i Sunndal i 1826, men det har ikke vært mulig å finne han i kirkebøkene.

Marit veit vi mer om. Hun var født på Gravem (se kartet), ifølge kirkeboka "sin fars fjerde og sin mors sjette barn utenfor ekteskap". Hun blei sjøl ugift mor, men gifta seg noen år etter med sambygdingen Auden Larssen. De fikk en sønn sammen, og flytta deretter til Kletthammar i Oppdal.

På 1890-tallet kom Marit som enke til Sørsand, der bodde hun så seint som i 1900. Da var sønnen Lars død for et par år siden, og kanskje reiste hun sørover igjen.

(NAF-kart. Copyright: NAF)

Peder Olai Berg og Anne Madsina Pedersdtropp
SørsandPeder Olai og Anne Madsina bodde nede ved Sørkeila på Sørsand. Mønet på huset deres er såvidt synlig lengst til venstre på dette bildet, som er tatt sist på 1800-tallet. (En av sønnene bygde det store huset midt i bildet.)

Dette fiskerbondeparet har stor etterslekt. De fikk ti barn, og ni av dem blei gift. De aller fleste øksnesværinger med etternavnet Berg stammer fra Peder Olai og Anne Madsina.
Sørsand-kart

Oldeforeldre-generasjonenopp
Du finner mer om dem på andre sider. Klikk på ei av trekantpilene lengst til høyre i tabellen for å komme videre utover i slekta.


[return arrow] til første slektsside
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]