sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Hovedside   Besetning   Sosialt samvær   DM 2006   DM-resultater   Opptredener   Repertoar
  

Sosialt samvær

[the social side]

En gang i året møtes vi på et høvelig sted med instrumenter og partnere for å slappe av, hygge oss, spise god mat, og sjølsagt spille akkurat det vi har lyst å spille. Her er noen bilder fra tre slike treff. Fotograf: Marianne F. Pettersen. Once every year we meet at a convenient place with instruments and partners, to relax, enjoy ourselves, eat tasty food, and of course play just the tunes we want to play. Here are some photos from three meetings. Behind the camera: Marianne F. Pettersen.

Jan eier et stort og fint hus på Smines, med plass nok til å ha heile klubben på besøk. Jan owns a big and nice house at Smines, with room enough to have the whole Club as guests.
Den første runden med kaffe og kaker er unnagjort, og instrumentene tas fram. - Hva skal vi spille?

[The first round of coffee and cakes is done, and the instruments are picked up. - What shall we play?]
Vi har et lite, men kritisk publikum på slike treff. Og de smiler alltid!

[We have a small but competent audience at our meetings. And they're always smiling!]
Asle har fått fart på toraderen, og snart smeller en polka mellom veggene.

[Asle has put the 'torader' in over-drive, and in a few moments a polka will fill the room.]
Også tre av de ferskeste musikantene spiller torader. Og kjønnsbalansen i klubben er blitt langt bedre!

[Three of the newest musicians, too, play the 'torader'. And the gender balance of the Club is much improved!]
Felles frokost dagen etter er like viktig som spillinga. Og da går praten som regel om heilt andre ting enn musikk.
[Breakfasting together the next morning is just as important as the playing. And then the talk covers quite other topics than music.]


I fiskeværet Stø nordligst på Langøya har Gunnar et sted for turister. Der har klubben sitt andre møtested. [Gunnar has a tourist place in the fishing hamlet Stø at the northern tip of Langøya (Long Island!). There the Club has another meeting place.]

Her kommer Egil (til venstre) med gode forslag til nye melodier.
[Here Egil (left) have some good ideas for new tunes.]
Atter et sosialt treff går mot slutten, men først frokost!
[Another social meeting is coming to its end, but first breakfast!]

[return arrow] til Øksnes Trekkspillklubb
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]