sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Hovedside   Besetning   Sosialt samvær   DM 2006   DM-resultater   Opptredener   Repertoar
  

Bilder fra konserter

[photos from some of our concerts]

Klubben opptrer i mange ulike sammenhenger, og lokalavisene har ofte bilder av musikerne i aksjon. Nedenfor finner du bilder fra to julekonserter og jubileumskonserten vår.
Fotograf er Marianne F. Pettersen.
[The Club performs in many different settings, and the local papers often show photos of the musicians in action. Below you'll find photos from two church concerts and our anniversary concert.
Photographer: Marianne F. Pettersen.]
"Vi synger jula inn" i den gamle Øksnes kirke er blitt en tradisjon. Her er klubben klar til å spille salmer. ["Singing in Christmas" in the old Øksnes church has become a tradition. Here the Club is ready to play hymns.]
Til venstre synger barnekoret, mens musikken kommer fra trekkspillene til høyre.

[To the left a childrens choir sings while the music comes from the accordions to the right.]

I 2004 feira Øksnes Trekkspillklubb sin 20-årsdag, og arrangerte en stor konsert i den anledning. Kor og solister som vi har samarbeidd med, opptrådte med egne numre og sammen med klubben i et meget variert program. [In 2004 Øksnes Accordion Club celebrated its 20th anniversary, and gave a big concert on that occasion. Choirs and solists that we have cooperated with sang pieces on their own and together with the Club in a very varied program.]
Victoria Sovatkina synger en russisk folkemelodi, "Enstoning ringer den lille klokke".

[Victoria Sovatkina sings a Russian folk tune, "Solemny rings the little church bell".]

Myre Sangkor synger "En gång i min ungdom.

[The Myre Choir sings "En gång i min ungdom".]

Konserten er over. Konferansieren takker publikum, og klubben tar mot applausen fra en fullsatt sal. [The concert has ended. The speaker gived thanks to the audience, and the Club collects ovations from a packed hall.]
[return arrow] til Øksnes Trekkspillklubb
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]