sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

[This is the Øksnes Accordion Club web page. The text in the top left box means
'Accordion music in murky time and in midnight sun.']


Hovedside   Besetning   Sosialt samvær   DM 2006   DM-resultater   Opptredener   Repertoar
  


Vi synger jula inn
Øksnes kirke 2003


Egil med både bass og trekkspill. Smines 2003.


Jubileumskonsert 2004
med sokneprest Sam Tore Bamle som forsanger

Litt historie ************** Looking back

Øksnes Trekkspillklubb starta opp sesongen 1983/1984. Egil Daljord samla en del trekkspillere fra Myre og omegn, og øvingene begynte høsten 1983. 30. januar 1984 holdt musikerne årsmøte og danna offisielt Øksnes Trekkspillklubb. Øksnes Accordion Club started up in the 1983/1984 season. Egil Daljord gathered some accordionists from Myre and its vicinities, and they began practicing in the autumn 1983. The Øksnes Accordion Club was officially founded on a meeting January 30, 1984.

Gjengen i 1984. [The boys in 1984.]
Allerede våren 1984 deltok klubben på sitt første distriktsmesterskap (DM) - og vant! Dermed kunne vi dra til Førde og delta i Norges-finalen - der vi fikk hederlige sisteplasser. As early as spring 1984 the club participated in its først regional championship (DM) - and won! Consequently we could travel to Førde and participate in the national finals - where we got respectable last places.
Fire år seinere arrangerte klubben DM for første gang. Mellom to og tre hundre musikere fra Ofoten, Lofoten Harstad og det øvrige Vesterålen møttes til Myre og hadde ei fin helg - i et utrolig snøvær. Four years later the Club arranged a DM for the first time. Between two and three hundred musicians from the neighbouring districts gathered at Myre and enjoyed a fine weekend - in an unbelievable blizzard.
Mange av medlemmene våre har bakgrunn som dansemusikere, og klubben begynte tidlig å spille på fester. Da trenger man 'fot' mer enn notekunnskap. Slik aktivitet ga både mer penger i kassen og større glede av spillinga. Many of our members have a dance musician background, and the Club began early playing at dance parties. Then one needs 'foot' more than note-reading skills. Such activities gave more money in the bank as well as more fun from playing.
På 1990-tallet blei klubben aktivt med i Øksnes-dagan, en lokal kulturfestival, både med spilling og arrangering. I denne tida utvikla klubben et tettere samarbeid med sangkrefter, i første rekke Myre Sangkor. In the 1990s the Club participated actively in 'The Øksnes days', a local cultural festival, both in playing and arranging. At that time the Club developed a closer cooperation with singers, first of all the Myre Choir.
Etter år 2000 vedtok klubben å ikke delta på DM. I stedet for å øve et halvt år på å spille to melodier til konkurransen der, valgte klubben ei linje som ga større glede: Å spille enklere ting for et langt videre publikum. After the year 2000 the Club made the decision not to participate at DM. Instead of practicing playing two pieces in the competition there, the Club chose a way which gave more fun: To play easier things for a far broader puclic.
Klubben opptrer nå sammen med kor, akkompagnerer sangsolister og spiller duett med andre musikere. Og flere dører er blitt åpna for trekkspillmusikken: Hver jul synger menigheta salmer til tonene fra Øksnes Trekkspillklubb i Øksnes og Myre kirke. The Club now preforms together with choirs, backs up solo singers and plays duets with other musicians. And more doors are opened for the accordion music: Each Christmas the congregation sings hymns to the music from Øksnes Accordion Club in Øksnes and Myre churches.
I 2004 feira klubben 20-årsjubileum med en stor konsert der den opptrådte sammen med sine venner. Den nye strategien har gitt resultater: Klubben har fått flere medlemmer og er nå større enn på mange år. Sånn blir det når gleda driver verket! In 2004 the Club celebrated its 20th anniversary with a big concert playing together with its friends. The new strategy has produced results: The Club has got more members and is now bigger than it has been for years. That's what happens when it's fun to play!

Toradermusikk!
Sosialt samvær
på Smines 2005


Jubileumskonsert
2004, solist Ragnild Hermansen


Vi synger jula inn
Øksnes kirke 2005
tilbake-pil :tilbake til hovedsida .......... jump to the English main page: [english-arrow]