sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Hovedside   Besetning   Sosialt samvær   DM 2006   DM-resultater   Opptredener   Repertoar
  

Distriktsmesterskapet 2006

12.04.2006: DM 2006 gikk som planlagt, og alt klaffet: Godt musikk, høy stemning - og godt vær. Resultatene og en del bilder er lagt ut på en egen DM-side.

19.03.2006: Her kommer det foreløpige programmet. Mindre endringer i tidsskjemaet for avviklinga av konkurransen kan bli foretatt. NB: Et kart over aktuelle lokaliteter på Myre finner du her.

Fredag 7. april

Fra 15.00: Åpent hus i aulaen på Øksnes ungdomsskole
Lørdag 8. april
Konkurranser (aulaen)
10.00: Solister t.o.m. 11 år
10.30: Solister 12 - 14 år
11.10: Solister 15 - 17 år
11.30: Durspill t.o.m. 14 år
11.40: Varieté
12.30: Orkestermusikk
13.00: Pause
14.00: Underholdningsmusikk
15.00: Gammeldans orkester II
16.00: Gammeldans grupper
16.20: Åpen klasse
Festmiddag (Myre Samfunnshus)
19.30: Dørene åpnes
20.00: Maten serveres
Etter middagen: Dans!
Søndag 9. april

12.00: Matiné i aulaen på Øksnes ungdomsskole

11.03.2006: Her følger deltakerlista. Ei liste med opplysninger om repertoaret til hver deltaker kan lastes ned her.

Solister t.o.m. 11 år
Lavina Martinsen
Hans-Olav Martinsen

Solister 12 - 14 år
Chris-Robert Danielsen
Vanja Benonisen
Elisabeth Benonisen

Solister 15 - 17 år
Marit Galtung Nilsen
Linn Anita Aune

Durspill t.o.m. 14 år
Lars Hasselberg Petersen

Varieté
Marit Galtung Nilsen
Elisabeth Benonisen
Jermunn Lanes
Tone Salberg

Orkestermusikk
Lofoten Trekkspillorkester

Underholdningsmusikk
Andøy Trekkspillklubb
Harstad Trekkspillklubb
Flakstad Trekkspillklubb
Harstadorkesteret

Gammeldans orkester II
Andøy Trekkspillklubb
Harstad Trekkspillklubb
Melbu Trekkspillklubb
Flakstad Trekkspillklubb
Øksnes Trekkspillklubb

Gammeldans grupper
Tonekvarten
Åpen klasse
Den gamle trekkspillhulken
Narvik Trekkspillklubb
Tonekvarten
Harstadorkesteret
med solist Tone Salberg
Øksnes Trekkspillklubb
med solist Victoria Sovatkina

07.03.2006: Noen ord fra hovedkomiteen.
Ved påmeldingsfristens utløp har vi fått bekreftet påmelding fra 7 klubber/foreninger med totalt ca 75 deltagere.
Fra vår side føler vi at vi har det meste under kontroll nå og underkomiteer har startet sitt arbeid med detaljplanlegging for at dette DMèt skal bli ett flott og minnerikt arrangement.
Håper at våre deltagere og gjester har fått tilbud om tilfredstillende overnatting, hvis ikke så ta kontakt med oss, så vi i fellesskap får se på dette.
Ved ankomst på fredag skal registrering skje i ungdomsskolens Aula. (vil bli skiltet) Her vil det bli enkel servering ved ankomst, samt at vi arrangerer “bli kjent fest” her på fredagskveld. Dette vil være ett uformelt arrangement hvor vi oppfordrer til underholdning/spilling.
Konkuranser og konserter vil også holdes i dette lokalet på lørdag og søndag.
Festmiddagen på lørdag blir på Myre Samfunnshus.
Ytterligere info med navn på deltagende klubber/foreninger vil komme her.
Vil ønske dere alle hjertelig velkommen til DM og Myre og ei forhåpentligvis uforglemmelig helg.
Med hilsen fra hovedkomiteen
Torfinn Kristoffersen
leder

01.02.2006: Dommerne under DM 2006 blir:
- Arne B. Olsen, Andenes
- Odd Einar Buvik, Straumen
- Svein Elling Nordalen, Vikersund

Konkurranseleder:
- Arne Torgersen, Narvik

31.01.2006: OBS OBS - påmeldingsskjemaet (i pdf-format) kan lastes ned her OBS OBS.

22.01.2006: Dette er de klassene det vil bli konkurrert i:

Klasser og betegnelser for DM og NM.

S1 Solister t.o.m. 11 år
S2 Solister 12 - 14 år
S3 Solister 15 - 17 år
S4 Solister f. o .m. 18 år

S5 Solist durspill t.o.m. 14 år
S6 Solist durspill f.o.m. 15 år

D1 Duetter t.o.m. 14 år
D2 Duetter f.o.m. 15 år

V Varieté
K Kammermusikk
O Orkestermusikk
U Underholdningsmusikk

G1 Gammeldans orkester I
G2 Gammeldans orkester II
G3 Gammeldans grupper
G4 Gammeldans durspill orkester

Å Åpen klasse

22.01.2006: Denne invitasjonen er sendt til alle som kan tenkes å delta:

Vi viser til vårt brev av 3. desember 2005 med en orientering om at vi har tatt på oss å arrangere DM for 2006. Vi er godt i gang med alle forberedelsene til arrangementet og som vedlegg til dette brevet, sender vi ut påmeldingsskjema, deltakerskjema, klasseinndelinger, m.m.

Øksnes Trekkspillklubb ønsker dere alle hjertelig velkommen til ei fin helg på Myre i tiden 7. til 9. april i 2006.

DM-06 vil bli arrangert i ungdomsskolens Aula sentralt i Myre sentrum og vi disponerer også flere klasserom som kan benyttes til møterom/treningsrom og til evt. overnatting til de som måtte ønske det. Det må betales en rimelig overnattingspris for overnattingen på skolen.

Som nevnt i brevet vårt av 03.12.05 har Myre noe begrenset overnattingskapasitet på hotell. Vi har lagt beslag på de plassene som var mulig ved Myre hotell og de som vil overnatte på Hotellet kan ringe 76 11 99 20 for bestilling. Det forefinnes for øvrig 7 rom som kan gjøres om til dobbeltrom (tidligere Centrum Hotell) og plass her kan dere reservere med å ringe 91 51 51 30 (Eirik Sørdahl) Disse rommene har enkel standard.

Stevnekontingent er satt til kr 250,- for medlemmer av NTL og kr 300,- for ikkemedlemmer. I tillegg vil festmiddagen/fest på lørdag kveld koste kr 225,-. Påmeldingen til festmiddag/fest gjøres på vedlagt skjema, og stevnekontingenten og prisen for festmiddagen vil bli innkrevet ved ankomst.

Det kan for øvrig opplyses at vi tar sikte på å gjøre klar plass til et visst antall campingvogner i tilknytning til skolen med tilgang til strøm. Vi håper vi kan få opplyst hvor mange som kommer med campingvogn av hensyn til evt. snørydding og til strømkapasitet.

Det er valgt en hovedkomité som skal stå for koordineringen frem til DM. Dette er Torfinn Kristoffersen - leder, tlf 761 33904, Jan Eriksen, tlf. 761 33587, Eirik Reinholdtsen, tlf. 762 00181, og undertegnede.

Vi har for øvrig fått egen hjemmeside på Internett hvor vi fortløpende legger inn nyheter om DMet og om andre ting som rør seg oss. Vi vil gjerne ha tilbakemelding om ting som dere savner på hjemmesiden. Dere finner oss på www.borgos.nndata.no/trekkspill.htm. Vi kan for øvrig nevne at vi tar sikte på en "Bli kjent" fest på fredag. Det organiseres ikke spillelister, men lar det være opp til deltakerne å ta ting på sparket. Vi holder til i ungdomskolens Aula.

Så til det viktigste. Vi må ha bindende påmelding senest 1. mars. Dette betyr at vi må ha innmeldinger til de forskjellige klassene dere ønsker å delta innen denne datoen. Noter som skal videresendes til dommerne må også være sendt oss innen dette tidspunkt. Det er viktig at datoen overholdes.

Vi antar at man kan ettermelde seg i klasser som ikke krever noter til dommerne som tidligere år. Av hensyn til program og til ledelse av DMet er det viktig at vi så tidlig som mulig får beskjed om hvem som skal delta, komposisjon, og komponist.
Er det noen spørsmål så nøl ikke med å ta kontakt med oss i hovedkomiteen. Som nevnt vil vi fortløpende oppdatere hjemmesiden vår slik at dere kan få fortløpende innformasjon der.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til en hyggelig week-end på Myre
Med vennlig hilsen
Øksnes Trekkspillklubb
Egil Daljord
formann

18.01.2006: Distriktsmesterskapet på trekkspill 2006 i 11. distrikt blir arrangert på Myre i Øksnes fra 7. til 9. april. På denne sida vil det bli lagt ut informasjon om arrangemanget så snart det er noe nytt å melde. Forberedelsene er i god gjenge, alle komiteer er bemanna, og det viktigste problemet - overnatting - ser ut til å bli løst på en tilfredsstillende måte. Hovedkomiteen består av Torfinn Kristoffersen (leder), Jan Eriksen, Eirik Reinholdtsen og Egil Daljord.

[return arrow] til Øksnes Trekkspillklubb
[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]