sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Et bygdebokverk

Bygdebokverk av typen gårds- og slektshistorie finnes i mange varianter. Valg av utforming kan ha store følger for hvordan verket lages, det gjelder blant annet plasseringa av slektstabellene. Det kan gjøres på tre måter:


 • slektstabeller og pesonregistre i egne bind
 • slektstabellene integrert i gårdshistoria, personregister i samme bind
 • slektstabellene som egen del av gårdskapitlene, personregister i samme bind

Min modell bygger på det siste alternativet. Et gårdskapittel inneholder historia om folket på en enkelt matrikkelgård, det vil si bosteder med samme gårdsnummer. Hvert bind i et bygdebokverk har denne disposisjonen:


 1. Forord, innholdsliste og andre opplysninger om boka
 2. Ei brukerveiledning
 3. Gårdkapitlene
 4. Personregistre
 5. Grafiske framstillinger
 6. Bilder, kart og illustrasjoner
 7. Rettinger av feil i tidligere bind

Punkt 2, 3 og 4 utgjør den sentrale tekstdelen av hvert bind. Nedenfor følger flere opplysninger om dem. Punkt 5 og 6 omtales på egen side.


Brukerveiledninga

Denne veiledninga består av opplysninger som skal lette forståinga og lesinga av boka og verket. Disse stikktitlene forklarer hva den omfatter:


 1. Hva er ei gårds- og slektshistorie?
 2. Er det som står i boka ”sant”?
 3. Kildene
 4. Oppbygginga av boka
 5. Gårdshistoria
 6. Slektstabellene
 7. Navn og skrivemåter
 8. Gamle myntenheter
 9. Landskyld
 10. Om eierforholdet til jorda
 11. Gårdbegrepet
 12. Inndelinga av bygdebokverket
 13. Tips om hvordan boka kan brukes

Gårdkapitlene

Antallet kapitler i hvert bind har variert fra 5 til 23, alt etter om bindet omfatter mest store eller små gårder. Gårdsnumrene avgjør til vanlig rekkefølgen, det sikrer at nabogårder stort sett kommer etter hverandre. Hvert kapittel har denne inndelinga:


 1. Generelt om gården
 2. Historia om folket som har bodd der
 3. Slektstabeller

Personregistre

Registrene omfatter bare hovedpersoner, det vil si alle som er eller har vært den ene halvdelen av et parforhold, og som omtales i bindet. Det er separate registre for kvinner og menn, og begge er sortert etter primært fornavn, sekundært etter farsnavn eller slektsnavn.

Bak navnet står en kode som viser i hvilket gårdkapittel personen er omtalt, for eks. #1843/13 (par 1843 på gnr. 13). Hver person kan ha flere henvisninger, enten på grunn av flytting, altså opphold på flere gårder, eller på grunn av flere parforhold.