sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Hvem er [who is] Johan I. Borgos?

Først noen tørre fakta [starting with some vital facts]:

- Født 1939 på Skogsøya i Øksnes, Nordland fylke [born in 1939],
- lærereksamen Nesna 1964 [teachers' training college],
- matematikk grunnfag Trondheim 1968 [studied mathematics],
- cand. philol., historie hovedfag Tromsø 1987 [M.A. in history],
- bosatt i Sortland [where I live].

Litt om historie-arbeidet mitt [about my work as a historian]:

- kartla samisk historie i Vesterålen 1600-1900 som NAVF-stipendiat, trykt i heftet "De er her ennå", som kan kjøpes hos Vesterålen Regionråd: [research in sámi history],
- skriver bygdebøker for kommuner i Vesterålen writer of local history for the following parishes] - Øksnes ferdig/finished), Sortland og Andøy (holder på med dem/writing them right now),
- mange artikler i årbøker og lignende [I'm writing a lot...],
- enda flere foredrag om ulike historiske emner [...and talking even more.].

Brukbar erfaring med dataverktøyene [some experience with edb]:

- data-historia mi [my computer career]: TI-58 (1976), TI-59 (1979), TRS-80 (1983), Amstrad PCW (1985), IBM PS-80 (1988), Digital Celebris (1995), HP Vectra VE (1999), Lenovo (fra/from 2004)
- programmerer i [writing programs in] BASIC, Delphi, DOS-dBase, Visual dBase, HTML,
- har bygd opp dette nettstedet sjøl [built this web-site myself]

Andre ting jeg sysler med [off-job activities]:

- politikk, jeg har vel ei mappe et sted... [politics]
- skriver noveller (samlinga "Vendemøter" utgitt på Orkana Forlag), viser og dikt, bl.a. limericks [writing short stories, songs, poems]
- komponerer små ting, klimprer gitar og arrangerer musikk (MIDI) [making and playing music],
- deltar ofte i debatter om kultur, kulturhistorie og kulturminner [participating when cultural matters are being discussed], - du kan lese mer på min CV [you'll find more om my CV.

Det får greie seg i massevis! [That'll do!]

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]