sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Langs norske veier kan man se hus av alle typer og aldre. Mange er godt vedlikeholdt, andre er prega av forfall, de fleste kan plasseres mellom disse ytterpunktene. Vi kunne ikke stanse så mange steder, derfor hang Marianne halvveis ut av bilvinduet med kameraet og fotograferte så mye hun klarte. Her er et eksempel fra Dovre.Alongside Norwegian roads you'll see houses of all kinds and ages. Many of them are kept in good repair, others show signs of decay, the majority can be put between these extremes. We coudn't stop so many places, therefore Marianne hang halfway out of the car window with her camera and snapped everything she managed. Above is an example from Dovre Mountain Range.]Drivstua jernbanestasjon, et stykke sør for Oppdal.
[Drivstua railway station, some miles south of Oppdal.]
Kongsvoll skyss-stasjon, nesten oppe på Dovre.
[Kongsvoll coachin in, almost at the Dovre plateau.]
Gamle tømmerhus vest for Dalen i Telemark.
[Old timber houses west of Dalen in Telemark county.]
Et gammelt stabbur på et tun i Setesdalen.
[An old storehouse (brown) at a farmyard in Setesdal Valley.]
Noen ganger måtte vi stanse: Lårdal bygdetun i Telemark.
[Sometimes we had to stop: Lårdal rural museum in Telemark.]
Museet ligger ved Eidsborg stavkirke (se nedenfor).
[The museum lies near Eidsborg stave church (see below).]
Også byer har gamle hus. Fra 'gamle Stavanger'.
[Cities, too, have old buildings. From 'Old Stavanger'.]
Kvite gavler på ei bryggerekke ved havna i Stavanger.
[White fronts on a row of seahouses at Stavanger harbour.]

Kirker er lette å få øye på, de er som regel vakre og imponerende bygninger, og de forteller ofte ei lang og dramatisk historie.

Churches are easy to spot, they are as a rule pretty and impressive buildings, and they often tell a long and dramatic history.]Den største stavkirka i landet, Heddal ved Notodden. Bygd på 1200-tallet.
[The biggest in stave church in Norway, at Heddal near Notodden. Built in the 1200s.]
En detalj av treskjæringene ved inngangsdøra.
[A detail of the wood carvings near the entrance.]
Ullensvang kirke i Hardanger. Bygd av kleberstein mellom 1250 og 1300.
[Ullensvang church in Hardanger. Built of steatite before 1300.]
Mange av anene til Johan og Hanne er gravlagt her.
[Many ancestors of Johan and Hanne are buried here.]
Hanne på muren rundt Eidsborg stavkirke i Telemark.
[Hanne on the wall surrounding Eidsborg stave church in Telemark county.]
Er det ei løve som vokter en av inngangene til kirka?
[Is it a lion that guards one of the entrances to the curch?]
Til venstre kan du se rekka av staver som har gitt stavkirkene navnet.
[At left you can see the row of staves that have given the stave churches their name.]
Katedraler hører til i byene: Domkirka i Stavanger.
[Cathedrals belong to the cities: This is the one in Stavanger.]