sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Norsk natur er så variert at ikke engang tusen bilder kan bli mer enn smakebiter. Utlendinger forbinder landet mest med fjorder, men vil neppe synes at fjorden under er så mye å skryte av. Likevel er det en av de mest kjente fjordene i Norge - Hafrsfjord.[Norwegian nature is so varied that not even a thousand photos can be more than small samples. Foreigners associate the country with fiords, but they will scarcely feel that the fiord above is worth any boasting. However, this is one of the best known fiords in Norway - Hafrsfjord.]
Vi er så vant med fjell heimefra, men likevel fant vi en del topper som var verd å fotografere. [We're accustomed to mountains on our homeplace, still we found some peaks worth snapping.]


Snøhetta på Dovre, 2286 m.o.h., lenge regna som Norges høgste topp.
[Snøhetta, 7500 feet above sea level.]
Trollveggen, klatreparadiset, stengt for basehopping.
[Trollveggen, climbers paradise, no base-jumping.]
Den karakteristiske profilen til Kråkmotinden i Nordland.
[The characteristic profile of Kråkmo Peak in Nordland.]
Børgefjell lengst sør i Nordland, ved grensa mot Trøndelag.
[Børge Mountain, far south in Nordland county.]

En del fosser ligger så nært veien at det er mulig å ta bilder av dem uten å tape for mye tid. [Some waterfalls run so close to the road that it's possible to snap them without losing too much time.]


Slettafossen øverst i Romsdalen. Bildet er tatt fra en rasteplass.
[Sletta cataract in Romsdal. The photo is taken on a resting place.]
Også i Romsdal, men denne fossen fant vi ikke navnet på.
[One more in Romsdal, but we didn't find out what this one is called.]
Marianne lå på kanten av stupet og knipsa elva nedenfor Vøringfossen.
[Marianne lay on the cliffedge and snapped the river below the Vøring cataract.]
Låtefossen i Hardanger hadde ikke særlig stor vassføring.
[The Låte catarach in Hardanger had fairly low water flow.]

Vi kjørte sjølsagt også gjennom lavland, og her er noen smakebiter. [Of course we travelled through lowlands, too, and here are some examples.]


Setesdalen er kanskje ikke lavland, med den er vakker.
[Setesdal valley isn't exactly lowland, but it's beautiful.]
En annen vakker dal, Fiplingdalen i Nordland.
[Another beautiful valley, Fiplingdalen in Nordland county.]
Dette bildet er tatt like sør for Oppdal i Trøndelag.
[This photo was taken a little south of Oppdal in Trøndelag county.]
Ringerike i Buskerud, frodig og flatt.
[Ringerike in Buskerud county, fertile and flat.]