sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Stine, Camilla og Hanne:

Stine, Camilla og Hanne

Norwegian:

Fra 25. juli til 9. august kjørte Johan, Marianne, Stine (16), Camilla (nesten 9) og Hanne (snart 6) fra 69 grader nord (Sortland) til elleve grader lenger sør (Mandal) og heim igjen - 4475 km. Lang tur, ingen uhell, rikt utbytte. Vi besøkte slekt og kjente, vi opplevde mye spennende, kjørte gjennom en praktfull natur og fikk se mange kulturperler.

I alt tok vi over 2200 bilder på turen. Noen av de beste finner du på disse feriesidene, og bildetekstene forteller mer om stedene vi besøkte eller passerte. Bildene viser også at vi stort sett var heldige med været. Det blei nesten i varmeste laget, med temperaturer opp mot tretti grader enkelte dager.

Feriesidene våre er ikke meint å være et 'skrytealbum', men en måte å dele opplevelsene våre med andre. Kanskje kan noen av bildene og kommentarene være nyttige for de som planlegger en ferietur. Bruk linkene til høyre for å finne kart og bilder.Badestrand

English:

From July 25 to August 9 Johan, Marianne, Stine (16), Camilla (almost 9) and Hanne (soon to be 6) travelled by car from 69 degrees north (Sortland) to eleven degrees farther south and home again - 2780 miles. Long trip, no accidents, rich returns. We visited friends and relatives, we had a lot of fine thrills, drove through magnificent nature and saw many cultural sights.

We took more than 2,200 photos during the trip. You'll find some of the best on these vacation pages, and the captions tell more about the sights we visited or passed. The photos also show that we had a magnificent weather most of the time. It was almost too hot, with temperatures in the 80's some of the days.

Our vacation pages are not ment to be a 'boasting album', but a way to share our experiences with other people. Perhaps some of the photos and captions may be useful for people planning a vacation trip. Use the links at right to find map and photos.