sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Namsskogan Familiepark er en plass vi gjerne besøker på nytt. Rundt en liten innsjø finner du en rekke dyreslag og fuglearter, både i bur og natur. Dessuten finnes en rekke aktiviter, fra ridning til roing. Med andre ord - noe for heile familien.

[Namsskogan Family Park is a place we absolutely will visit again. Around a little lake you'll find many kinds of animals and birds, both caged and free. In addition there are several activities, from riding to rowing. In other words - something for all in the family.]Hanne, Stine, Camilla og Johan klare til å gå gjennom parken.
[Four of us ready to walk through the park.]
Hanne klapper en hest på mulen og får en suss igjen.
[Hanne pats a horse on its muzzle and gets a kiss in return.]
Hanne vil hilse på en hane, men fuglen snur ryggen til.
[Hanne tries to greet a cock, but the bird turns its back to her.]
Camilla blir kjent med en geitebukk, men er litt redd hornene.
[Camilla meets a billy goat, but is a little afraid of the horns.]
En liten svart gris er glad for å treffe Stine.
[A little black pig is glad to meet Stine.]
Karusell eller gynge? Like moro uansett svar.
[Carousel or sway? Real fun in any case.]
En flokk fugler på vatnet holder seg på avstand fra Camilla og Hanne.
[A bunch of birds on the lake are keeping a distance to Camilla and Hanne.]
Et ekorn stanser midt i treet for at Marianne skal ta et bilde.
[A squirrel stops half up the tree waiting for Marianne to take a photo.]

Vi var heldige med været denne dagen. Sol, men ikke så varmt at dyrene la seg i skyggen. Det var lett å få øye på dem og ta bilder.

[The weather was on our side. Sunny, but not so hot that the animals hid in the shadows. They were easy to spot and get photographed.]Camilla prøver å få øye på flere dyr. Hvor er bjørnene?
[Camilla tries to discover more animals. Where are the bears?]
Der! Litt gretten over å bli forstyrra i middagskvila.
[There! A little grumpy for being disturbed in his siesta.]
Camilla fikk lett kontakt med dyrene - hun ga dem mat.
[Camilla easily got in contact with the animals - she gave them food.]
Så kom en flokk elger ut av skogen, og alle sto klistra til gjerdet.
[Then a herd of moose came into sight, and everybody flocked along the fence.]
Like etter peikte Hanne framover og ropte: - Bambi!
[A little later Hanne pointed ahead and yelled: - Bambi!]
En tiur prøvde å skjule seg i krattet.
[A capercaillie tried to hide in the shrubbery.]
En ilder med bildet sitt i matfat!
[A ferret with his portrait in the food dish!]
Grevlingen sov i varmen og grynta bare til oss.
[The badger slept in the heat and just grunted to us.]

Du kan bruke mange timer i parken og likevel ha lyst til å gå en runde til. Vi skulle imidlertid kjøre videre sørover og begynte å se på klokka. Men vi tok oss tid til noen flere opplevelser.

[You can walk for hours in the park and still have a good mind to make another round. However, we had planned to continue driving south and began to look at the watch. But we found time to a few adventures more.]En påfugl viser kry de fargerike fjærene sine.
[A peacock proudly shows its colorful feathers.]
Noen dyr nærmest ba om å bli fotografert - her en rødrev.
[Some of the animals almost begged to get photographed - here a red fox.]
- Vi vil ha en hamster!, sa Hanne og Camilla i kor.
[- We want a hamster!, Hanne and Camilla said in unison.]
Hanne kjente straks igjen denne karen: - Donald Duck!
[Hanne quickly recognized this guy: - Donald Duck!]
Hanne lærer pappa å ro. Redningsvester må til.
[Hanne teaches dad rowing. Safety jacket is a must.]
Motorene i katamaranen til Stine og Camilla fusker.
[The motors in Camilla and Stines catamaran misfires.]
Camilla på ridetur. Hun og hesten blei gode venner.
[Camilla takes a ride. She and the horse got along well.]
Stine (med en beundrer) trener for å ta lappen.
[Stine (with an admirer) practices for the driving licence.]

Vi kommer absolutt til å stoppe på Namsskogan neste gang vi drar på bilferie!

[We certainly will stop at Namsskogan on our next vacation trip by car!]