sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Første natt [first night]: Tømmerneset Camping, Hamarøy kommune. Hanne og Camilla i en kano, men det blei ikke tid til rotur. [Hanne and Camilla try a cano on dry land].Morgensol over resepsjonen på Tømmerneset Camping mandag 26. juli.
[Rays from a morning sun spills over the reception hut at Tømmerneset Camping.]

Camilla peiker mot hytta vi overnatta i, Hanne bare venter på å finne lekeapparatene.
[Camilla points towards our cabin for the night, Hanne wants to find the playground.]

Å kjøre gjennom Nordland tar tid. Fra Sortland til grensa mot Trøndelag er det omlag 600 km, med tre fjelloverganger og ei timelang ferjestrekning. Vi gjorde oss ferdig med Nordland i løpet av dagen, for neste dag skulle vi stanse i Trøndelag.
[Driving through Nordland county takes time. The distance from Sortland to the Trøndelag county border is approx. 370 miles, including three mountain crossings and an hour-long ferry trip. We put Nordland behind us during the day, because next day we planned stops in Trøndelag.]Andre natt: Trones i Namsskogan. Vi glømte å ta bilde av motellet, for alle ville snarest mulig bort til Namsskogan Familiepark. Her er Stine og Hanne på vei dit.
[Second night: Trones in Namsskogan. We forgot to take pictures at the motel, because all of us wanted to see Namsskogan Family Park right away. Here are Stine and Hanne heading there.]

Tredje natt: Halsetløkka camping på Oppdal. Verken hytte eller motell denne gangen, men ei romslig leilighet med mange rom. Det var herlig etter en solrik og varm dag (tirsdag 27. juli).
[Third night: Halsetløkka camping at Oppdal. Neither a cabin nor a motel this time, bet a spacious apartment. That was wonderful after a sunny and hot day.]

Rett utafor leiligheta ligger dette lille vatnet, og i bakgrunnen ser vi østsida av dalføret. Halsetløkka ligger stilt og fredelig litt sør for Oppdal sentrum.
[Outside the apartment we found this little lake, and in the background you can see the eastern side of the valley. Halsetløkka stands quiet and peaceful a little south of central Oppdal.]


Neste dag, onsdag 28. juli, passerte vi Dovre i et strålende vær og kjørte ned Gudbrandsdalen. Like nord for Lillehammer ligger neste reisemål, Hunderfossen Familiepark. Der var temperaturen rundt 25 grader.
[Next day we crossed the Dovre mountain range in a magnificent weather and went down into the Gudbrandsdal valley. Our next goal was Hunderfossen Family Park, a few miles north of Lillehammer. There the temperature was close to eigthy degrees (Fahrenheit).]Fjerde natt: Vi fant ut at denne gangen skulle vi prøve gård-camping. Bjørke gård på Ringerike hadde ledige rom, og snart bar vi bagasjen inn i dette huset. Som på Oppdal fikk vi en leilighet med mange og gode rom.
[Fourth night: This time we decided to try farm camping. We got rooms at Bjørke farm, Ringerike (in Buskerud county), and could carry our luggage into this house. Like Oppdal it was an apartment with many and fine rooms.]

For første gang på turen slapp vi å lage frokost neste morgen. Vi bestilte mat til alle, og vertskapet kom med rikholdige brett.
[For the first time on our trip we didn't have to make breakfast next morning. We ordered what we needed, and the host and hostess carried abundant trays to us.]


Torsdag 29. juli begynte vi å kjøre mot neste reisemål, Kristiansand. Vi valgte å kjøre gjennom Telemark, over til Setesdalen i Aust-Agder og ned til Evje, en fantastisk tur. Været? Fortsatt svært varmt.
[Thursday morning we started the journey towards our next goal, Kristiansand Zoo. We drove inland across Telemark county, over to Setesdal Valley in Aust-Agder county, and down to Evje, a fantastic trip. The weather? Still very warm.]
Femte natt: Vi leide denne romslige hytta på Odden Camping, med bord og stoler på uterasse, og elva like i nærheta. Synd vi skulle være der bare ei natt.
[Fifth night: We rented this spacious cabin at Odden Camping, with a table and chairs on a patio, and with the river not far away. A pity we har to leave the next day.]

Som andre store campingplasser har Odden masse lekeapparater, blant annet denne fine sklia. Her kommer Camilla susende i mårrasola!
[Like other large camp-site Odden had a lot of playground equipment, among them this fine slide. Here comes Camilla rushing in the morning sun!]

Neste dag, fredag 30. juli, kjørte vi de fem milene ned til Kristiansand og kjøpte billetter i dyreparken. Den er så innholdsrik at vi måtte ha to dager der. Vi fant et sted å overnatte på Hamresanden camping.
[Next day we drove thirty miles down to Kristiansand and bought tickets to the Zoo. It contains so much that we needed two days there. We found a place to camp at Hamresanden camping.]

Sjette natt: Dette var den minste og varmeste hytta på heile ferieturen, men hva så? Noen meter unna lå en av de fineste badestrendene i Norge!
[Sixth night: This was the smallest and hottest cabin on our vacation trip, but so what? A few steps away we had one of the finest beaches in Norway!]
Etter turen til dyreparken lørdag 31. juli kjørte vi til Stavanger for å besøke slekt. De neste tre dagene og nettene var vi gjester i huset til venstre, dro rundt og traff venner, besøkte et stort varesenter og brukte mye penger der, kort sagt - hadde det svært fint.
[After the trip to the zoo Saturday 31 July we drove to Stavanger to visit relatives. The next three nights and days we were guests in the house to the left, travelled around and met friends, visited a vast shopping center and spent a lot of money there, and had a very nice time.]


Tirsdag 3. august dro vi fra Stavanger. Vi valgte å kjøre gjennom Hardanger og overnatte der før vi kryssa Hardangervidda.
[Next Tuesday we left Stavanger. We chose to drive through Hardanger and camp there before we crossed Hardangervidda (a mountain plateau).]
Den tiende natta på turen bodde vi på Hardangertun i Kinsarvik, ytterst i Sørfjorden. På bildet over ser vi Hardangerfjorden i bakgrunnen.
[The tenth night on the trip we camped at Hardangertun in Kinsarvik, farthest out in Sørfjorden.]


Her overnatta vi - stor hytte med mange rom, høg standard, dessuten pen å se på. Vi hadde forlengst funnet ut at etter mange timer i en full bil og sterk varme var det nødvendig å bo godt og romslig etterpå.
[Here we camped - big cabin with many rooms, high standards, in addition nice to look at. We had long time ago realized that after many hours in a packed car on hot days it was absolutely necessary to camp comfortable afterwards.]Hardangertun blei i sommer kåra til en av de beste campingplassene i landet. Kanskje var det boblebadet som gjorde utslaget! Her er Stine klar til å prøve det.
[Last summer Hardangertun was voted one of the best camp sites in Norway. Maybe the jacuzzi secured this honor! Here is Stine ready to try it.]


Onsdag 4. august kjørte over Hardangervidda, gjennom Jotunheimen og ned til Gudbrandsdalen. Det var første dagen med regn siden vi kjørte heimefra. Godt å slippe varmen ei stund, men skyene skjulte fjellene i Jotunheimen.
[Next day we drove across Hardangervidda, through Jotunheimen mountain range and down to Gudbrandsdalen. This was our first rainy day since we left home. Fine to get rid of the heat for a while, but the clouds covered the mountain tops in Jotunheimen.]Vi ville prøve gårdcamping igjen, og leite etter ledige rom i Lesja (neste bilde). Og der går veien videre til Romsdal, det neste reisemålet vårt.
[We wanted to try farm camp again, and made a search for vacant rooms in Lesja (below). And there runs the road to Romsdalen, our next goal.]
Vi var på nytt heldige. Et skilt i veikanten fortalte om utleie av rom på en gård, og vi kjørte dit. Denne gangen overnatta vi i en kårbolig.
[Once more we had luck. A sign by the roadside told about room renting at a farm, and we left the main road. This time we got a house where the retired farmer couple had lived.]

På en gård er det dyr, og ungene er svært glade i alle typer. Her har Hanne funnet katta på gården.
[On a farm there are animals, and the children love every kind very much. Here Hanne has found the farm cat.]

Sjølsagt måtte Camilla og Hanne en tur i fjøset. Her klapper de ei ku, som tydeligvis liker at de gjør det.
[Of course Camilla and Hanne had to visit the cow barn. Here they pat a cow, who obviously likes what they're doing.]

Etter besøket hos dyrene så det ut til at Camilla hadde mest lyst til å bli igjen som budeie på gården. Her står hun sammen med matmora.
[After visiting the animals it looked as Camilla most of all wanted to stay behind as dairymaid on the farm. Here she stands with the housewife on the farm.]


Etter et svært interessant besøk i Lesja kirke og bygdetun torsdag 5. august fortsatte vi vestover til Romsdal og videre utover til Hareid ved Ålesund.
[After a very interesting visit at Lesja church and the rural museum we continued westwards to Romsdal Valley and out to Hareid near Ålesund town.]Her var vi gjester hos venner i to dager og netter. Etter tolv dager på tur trengte vi absolutt denne pausen for å samle krefter til de siste etappene nordover.
[At Hareid we were invited to friends, and stayed there for two days and two nights. After twelve days on the wheels we absolutely needed his break to collect energy for the last northbound legs.]


Nordturen gikk først til Oppdal, overnatting samme sted som sist, deretter til Mo i Rana (i 28 graders varme!) og et nytt besøk hos venner, og så siste etappe mandag 9. august. Da vi kjørte på land fra ferja i Lødingen, hadde vi bare fem mil igjen å kjøre.
[First stop on the trip north was Oppdal, where we camped the same place as last time, after that to Mo in Rana (83 deg. F that day!) once more visiting friends, and then the last leg Monday 9 August. When we left the ferry at Lødingen we had just thirty miles left to drive.]