sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Vi reiste sammen med Jan Åge og de to barnebarna hans, Erika og Thomas, til ei fjellbygd like vest for Dalen i Telemark.
[We went together with Jan Åge and his two grandchildren, Erika and Thomas, to a mountain village west of Dalen in Telemark.]
Her er gården, der skal vi overnatte. Gården ligger høyt oppe i en fjelldal der alt er bratt - og grønt.
[Here is the farm, there we shall camp. The farm stands high up in a mountain valley where everything is steep - and green.]

Våningshuset sett nede fra markene. Det står høgt og fritt på en liten bakketopp, med god utsikt i nesten alle reninger.
[The main house seen from the fields. It stand high and free on a little knoll, with a fine view in almost all directions.]
Fra baksida ser vi lettere at det er et gammelt tømmerhus. Hvor gammelt? Sikkert to hundre år eller mer.
[From the backside we can more clearly see that it is an old timber building. How old? Two hundred years or more, for sure.]

Tunet ligger i øverkant av den dyrka jorda. Dermed blir ikke god jord ødelagt, men avstanden til den fjerneste marka er stor.
[The farm yard lies at the upper end of the fields. In this way no fertile land is damaged, but the distance to the remotest fields is great.]
Innmarka fortsetter nedover bakkene som et langt og smalt band. I det fjerne ser vi området ved innsjøen Bandak.
[The fields stretch downhill as a long and narrow strip. Far away we can see the area around Bandak lake.]

Gården har tre andre hus, fra venstre fjøs, et kombinert redskapshus/stabbur og et ildhus.
[The farm has three more buildings, from left a barn, a combined equipment house/storehouse and a house for cooking and frying.]

I hovedbygninga finnes en rekke gamle møbler og gjenstander. Alderen på denne stolen er ukjent, men det er lett å se at den har vært brukt lenge.
[In the farm house there are a lot of old furniture and equipment. The age of this chair is unknown, but it's easy to see that is has been used for a long time.]
Den som laga denne stolen, skar inn årstallet og forbokstavene sine på tverrtreet. Der kan vi se at stolen var ny i 1880.
[The person who made this chair carved the year and his or her initials on the crosspiece. There we can see that the chair was new in 1880.]

Til venstre ser vi flere initialer på en tømmerstokk, og til høyre forbokstaver og årstall på et jernbeslag - THS 1757.
[To the left we can see more initials on a timber log, and to the right initials and a year on an iron mounting - THS 1757.]

Rosemaling var tidligere en vanlig måte å utsmykke vegger og møbler. Tradisjonen lever ennå - disse panelene er forholdsvis nye.
[Norwegian rose painting was in earlier times a common way of decorating walls and furniture. This tradition lives on - these panels are relatively new.]
Denne typen skap kan være hundre år gamle eller mer. De blei laga i mange størrelser og finnes i de fleste gamle hus.
[This kind of cupboards may be a hundred years old or more. They were made in many sizes and can be found in most of the old houses.]

På slutten av 1800-tallet blei slike senger vanlige. De kan reguleres i lengden, og har fine gavler og hjørnestolper.
[In the late 1800's this kind of beds became sommon. The length can be adjusted, and they have fine headboards and bedposts.]
Dette er ei eldre seng, antakelig laget lokalt, kanskje på gården. Camilla og Hanne sov godt i den!
[This is an older bed, very likely made in the area, perhaps at the farm. Camilla and Hanne slept well in it!]

På trappa før avreise. Bak står Marianne og Jan Åge, foran Thomas, Hanne, Camilla og Erika. Hanne gir tommelen i været for stedet.
[On the doorstep before leaving. Behind - Marianne and Jan Åge, in front - Thomas, Hanne, Camilla and Erika. Hanne gives thumbs-up for the place.]
Camilla, Erika og Jan Åge på vei opp til bilen. Sola skinner, og vi er klar til å besøke en rekke museer i øvre Telemark.
[Camilla, Erika and Jan Åge on their way up to the car. The sun is shining, and we're ready to visit several museums in upper Telemark.]