sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Vi hadde ikke planlagt å besøke Lista fyr, men etter å ha overnatta i Farsund, fant vi ut at vi ville kjøre utover dit. Avstanden var kort, og vi hadde god tid.
[We hadn't planned to visit Lista lighthouse, but after camping in Farsund we decided to drive there. The distance was short, and we had plenty of time.]

Fyret er en turistattraksjon, og da er det sjølsagt en kiosk der. Camilla og Hanne graver i ei skattekiste på jakt etter gull.
[The lighthouse is a tourist attraction, and then there is of course a kiosk. Camilla and Hanne are digging in a pirate chest in a hunt for gold.]
Kiosken har mye nyttig informasjon om fyret og den betydninga det har hatt. Her er et kart over alle forlis man veit om utafor Lista.
[The kiosk har mush valuable information about the lighthouse and its importance. Here is a map showing all shipwrecks known around Lista.]

Denne utgaven av Lista fyr blei bygd på 1850-tallet, men et eldre tårn blei reist tjue år tidligere. Fyret blei tatt ut av bruk i 1989.
[This version of Lista lighthouse was built in the 1850's, but an older lighthouse was erected twenty years before that. The lighthouse ended its mission in 1989.]
Vi måtte klatre 137 trinn oppover i sommervarmen for å komme de nesten førti metrene opp til toppen av fyret. Heldigvis var trappa lett å gå.
[We had to climb 137 steps upwards in the summer heat to get more than 130 feet to the top of the lighthouse. Luckily the stairs were easy to walk up.]

En liten pause for fotografering i et av de vakre vinduene som vi passerte. Camilla ser ut til å være heilt uberørt av klatringa.
[A little break for taking photos by one of the pretty windows we passed. Camilla looks totally untouched by the climbing.]
Heller ikke Hanne er utkjørt, og hun er utålmodig etter å klatre videre. Begge jentene nådde toppen i fin form.
[Neither is Hanne exhausted, and she is impatient to get on with the climbing. Both girls reached the top in good condition.]

Øverst måtte vi klatre opp en stige de siste metrene. Johan står og passer på at ikke Hanne og Camilla ramler ned.
[Uppermost we had to climb up a ladder the last feet. Johan assists Hanne and Camilla so they don't tumble down.]
Endelig oppe i det siste rommet. Herfra kan man gå ut på balkongen som går rundt toppen av fyret.
[At last up in the last room. From here one can walk out on the balcony that surrounds the top of the lighthouse.]

For ei utsikt! Her ser vi mot nordvest. Havet er Nordsjøen, og bak horisonten et sted ligger de britiske øyene.
[What a view! Here we look northwestly. The ocean is the North Sea, and somewhere behind the horizon are the British Isles.]
Mot øst ser vi at bebyggelsen på Lista kryper stadig lenger utover mot havet og fyret. Vanse er det nærmeste tettstedet.
[To the east we see that houses is being built further and further towards the sea and the lighthouse. Vanse is the nearest bigger place.]

Og så - fotografering på toppen av fyret. Johan har fått pusten tilbake, Camilla og Hanne myser mot skarpt solskinn.
[And then - photo session on the top of the lighthouse. Johan has got his breath back. Camilla and Hanne squint towards the bright sunshine.]
Sjølsagt må også Marianne bli fotografert. Den jobben har vanligvis Camilla, og det er hun som har tatt dette bildet.
[Of course Marianne, too, must get her picture taken. That is usually a job for Camilla, and she is the photographer here.]

Før vi går ned, tar Marianne et bilde av bygningene som hører til fyret. Der er det blant annet en meteorologisk stasjon.
[Before we go down Marianne takes a picture of the houses belonging to the lighthouse. Among other things there is a meteorologic station.]
Hanne og Johan kom først ned. Her går de over plenen for å se på restene etter det gamle fyret.
[Hanne and Johan got down first. Here they walk across the lawn to have a look at the remains of the old lighthouse.]

Camilla begynner første delen av nedturen og ser ut til å være svært fornøyd med opplevelsen på fyret.
[Camilla begins the first leg of the trip down, and she looks very satisfied with the adventure at the lighthouse.]
Og her kommer hun ut av fyrdøra, kanskje litt skjelvende i knærne etter alle trinnene hun har gått.
[And here she comes out of the lighthouse door, perhaps a little shaky in her knees after all the steps she has walked.]