sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Norwegian:

Denne ferien kjørte vi i store trekk fra Sortland til Stavanger og tilbake. I tillegg gjorde vi tre omveier - et stykke av Nordsjøveien fra Farsund og vestover; fra Stange til Elverum og til E6 igjen over Mjøsbrua; og over Namdalseidet til Namsos og Grong - og en avstikker, til Dalen i Telemark. Numrene viser rekkefølgen av overnattinger.

English:

On this vacation trip we travelled from Sortland to Stavanger and back. In addition we made three detours - part of the North Sea Road west of Farsund; from Stange to Elverum and back to the E6 road over the Mjøsa Bridge; and over Namdalseidet to Namsos and Grong - and one side trip, to Dalen in Telemark county. The numbers show the order of our overnight stops.