sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Fjell er ansikter. Noen har særlig markerte profiler som gjør det lett å kjenne dem igjen. Kråkmotinden i Hamarøy kommune er et slikt fjell. E6 sneier langs foten av denne fotogene tinden, og Marianne benytta anledninga til å knipse en bildeserie. Hun tok disse tjue bildene i løpet av fem minutter gjennom ei åpen siderute med handholdt kamera.
[Mountains are faces. Some of them have very marked profiles that make them easy to recognize. The Kråkmo Peak in Hamarøy is one such mountain. The E6 road passes along the foot of this photogenic peak, and Marianne used the opportunity to shoot a photo series. She took these twenty photos during five minutes through an open car window with a handheld camera.]

Bildene i den første stripa er tatt oppe i bakkene sørvest for Kråkmotinden. Klokka er ti på tre, og solskinner flommer fra nesten skyfri himmel. [The photos in the first strip are taken up in the hills to the southwest of the Kråkmo Peak. The clock is 2.50 pm, and the sunshine blazes from an almost cloudless sky.]:
Andre stripe: Lenger ned i bakkene begynner bjørketrærne å hindre fotograferinga, men Marianne er kjapp på avtrekkeren så snart det dukker opp ei åpning. [Second strip: Further down the hills the birches start to make problems for Marianne, but she is quick on the shutter as soon as a clearing appears.]:
Vi nærmer oss fjellfoten, og Kråkmotinden begynner å minne om et ubåttårn. [We're approaching the mountain foot, and the Kråkmo Peak begins to resemble a submarine tower.]:
Nesten nede på Kråkmo. Vi passerer fjellfoten, og Kråkmotinden viser en ny profil. Nå minner den mer og mer om ei haifinne. [Almost down at Kråkmo now. We pass the mountain foot, and the Kråkmo Peak shows a new profile. It more and more reminds one of a shark fin.]:
Nå er Kråkmotinden bak oss, og Marianne må vri kameraet bakover for å få brukbare bilder. Det siste bildet er tatt et minutt etter det nestsiste, og fjellet glir i skjul for fotografen. [Now the Kråkmo Peak is behind us, and Marianne have to turn the camera backwards to get fine photos. The last photo is taken a minute after the second last, and the peak disappears for the photographer.]: