sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Presten Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) var en stor folkeminnesamler og enda større salmedikter. Som guttunge hørte jeg mange ganger at han satt på Øksnesheia og skreiv den mektige salmen "Fra fjord og fjære." Men han var bare åtte år da faren, Hans Landstad, fikk et nytt embete i Telemark, og familien forlot Øksnes kirke. Han skreiv nok salmen et annet sted.
[The priest Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) was a great collector of folklore and even greater as hymn writer. As a boy I many times heard that he sat at Øksnes Mountain and wrote the monumental hymn "Fra fjord og fjære". But he was only eight when his father, Hans Landstad, got a parish in Telemark, and the family left Øksnes church. Obviously he wrote the hymn at another place.]

På en tur oppover Telemarkskanalen kom vi nær Kviteseid gamle kirke, der M.B. Landstad var prest noen år. Den måtte vi besøke.
[On a trip up the Telemark Canal we came close to the old Kviteseid church, where M.B. Landstad was priest for some years. We had to visit it.]
Neste dag kom vi til Kviteseid Bygdemuseum like før stengetid. Kirka og prestegården skulle være like i nærheta.
[Next day we came to Kviteseid Rural Museum just before closing time. The church and the rectory should be close by now.]

Kirka var lett å få øye på. Ei mer enn åtte hundre år gammel steinkirke, med en praktfull beliggenhet like ved Kviteseidvatnet.
[The church was easy to spot. A more than eight hundred years old church made of stone, at a magnificent site close by the Kviteseid lake.]
Guiden, Kjersti Ofte Jakobsen, var i ferd med å stenge da vi kom, men da hun hørte at vi kom heilt fra Nord-Norge for å se hvor M.B. Landstad hadde vært prest, låste hun opp kirka igjen og viste oss rundt.
[The guide, Kjersti Ofte Jakobsen, was about to close the chuch when we arrived, but when she heard that we came all the way from Northern Norway to see where M.B. Landstad had been a priest, she opened the church again and showed us its inside.]

Alteret og altertavla er yngre enn kirka, men har likevel høy alder. Altertavla blei malt i 1732. De små skulpturene på hylla bak tavla er kanskje enda eldre?
[The altar and the altarpiece are younger than the church, but nevertheless of high age. The altarpiece was painted in 1732. The small sculptures on the shelf behind it are perhaps older than that?]
Døpefonten ser svært gammel ut, men vi veit ikke når den blei laga. Her døpte M.B. Landstad nyfødte barn den tida han var prest i Kviteseid.
[The baptismal font looks very old, but we don't know what time it was made. Here M.B. Landstad christened newly born babies when he was priest in Kviteseid.]

Kirkerommet sett fra alteret. Takhimlingen og galleripanelene er vakkert dekorert. Maleriene i taket blei laga i 1714.
[The interior of the church seen from the altar. The ceiling and the gallery panels are beautifully decorated. The paintings on the ceiling were made in 1714.]
Like ved kirka står Kviteseid gård, som var prestegård på Landstad si tid. Skreiv han kanskje "Fra fjord og fjære" der?
[Close by the church stands Kviteseid farm, which was restory in Landstad's time. Perhaps he wrote "Fra fjord og fjære" there?]

I en omtale av prestegården fant vi dette: ”Landstad satt og skrev ved en stor lind i hagen, der mange av salmene hans er blitt til.” Vi spurte om det fantes et slikt sted, og fikk til svar: "Joda, kom med på andre sida av huset." Der fant vi treet og benken, kanskje stedet der han skreiv "Fra fjord og fjære". Avstanden fra Øksnesheia var stor, både i mil og miljø, men salmen favner om begge deler. Da har det liten betydning hvor den blei skrevet.
[In a review of the old restory we found this: "Landstad sat and wrote by a tall lime tree in the garden, where many of his hymns were made." We asked if there was such a place, and got the answer: "Oh yes, come to the other side of the house." There we found the tree and the bench, maybe the place where he wrote "Fra fjord og fjære". The distance to Øksnes Mountain is great both in miles and surroundings, but the hymn embraces both. Then it is of small importance where it was written.]

Lanstad var prest i Kviteseid fra 1834 til 1840. Så fikk han presteembedet i Seljord og flytta dit. Og vi fulgte etter.
[Landstad served as priest in Kviteseid from 1834 to 1840. Then he got the benifice in Seljord and moved there. And we followed him.]
Vi fant ikke noe sagn i Seljord om at han skreiv salmene sine der. Derimot fant vi monumentet over han, laga av Anne Grimsdalen.
[We didn't find any traditions in Seljord saying that he wrote his hymns there. Instead we found his monument, made by Anne Grimdalen.]