sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Høljeregn klokka åtte om morgenen i Skien: Hanne står klar med ombordstigningsbilletten for å reise oppover Telemarks-kanalen til Dalen 105 kilometer unna. Turen vil ta mer enn ti timer, og atten slusekmare skal løfte oss omkring sytti meter høyere enn der vi starta. På billetten står det "Henrik Ibsen", og til høyre ligger båten ved brygga i Dalen.
[Heavy rain eight o'clock in the morning in Skien town: Hanne is ready with her admission ticket for a journey up the Telemark Canal to Dalen 65 miles away. The trip will take more than ten hours, and eighteen lock chambers will lift us 230 feet higher than we started. On the ticket is the name "Henrik Ibsen", and to the right the boat has reached the quay at Dalen.]

Første sluse, ved Løveid.
[First chamber, at Løveid.]

Til å begynne måtte vi se hver slusepassering, sjøl om regnet hølja ned. Her står fire turister og ser på den siste porten ved Løveid.
[At first each dock passing was something to watch in spite of pouring rain. Here are four tourists watching the last gate at Løveid.]
Fra venstre Hanne, Thomas, Camilla og Erika. Thomas og Erika er firmenninger til jentene våre, og de trivdes godt sammen på turen.
[From left Hanne, Thomas, Camilla and Erika. Thomas and Erika are relatives to our girls, and they got well together on the trip.]

Det er mye å se innadørs også. Johan har oppdaga ei fin vegglampe og sørger for at den gir godt lys til Henrik Ibsen.
[There is much to see indoors, too. Johan has discovered a fine wall lamp, and adjusts it to give good light on Henrik Ibsen.]
Salongen var et godt sted å være mens det regna som verst, og enda bedre etter som timene gikk og vi blei sultne. Maten var ypperlig!
[The saloon was a fine place to sit while the rain poured down outside, and still finer when we got hungry after many hours on the journey. The food was delicious!]

Langs kanalen ligger severdigheter og idyller på rad og rekke. Her passerer vi Skotfoss kirke ved sørenden av Norsjø, den lange innsjøen i nedre Telemark.
[Along the canal you'll find landmarks and idyllic places after another. Here we pass Skotfoss church at the southern end of Norsjø, the long lake in lower Telemark.]
Vi går inn i kanalen ved Ulefoss. Nå begynner klatringa oppover mot Flåvatn, den største samlinga av sluser på turen.
[We reach the canal near Ulefoss. Now we begin the climb towards Flåvatn, the largest group of docks on the trip.]

Kanalen skulle først og fremst brukes til tømmerfløtning og tjene industrien. På Ulefoss ligger fortsatt fabrikker like ved slusene.
[First of all the canal should be used to timber floating and to serve the industry. At Ulefoss factories still borders the docks.]
Vi går inn i neste slusekammer og gløtter bakover. Å passere sluser går ikke fort, de fjorten kilometrene opp til Flåvatn tar tre og en halv time.
[We sail into the next dock chamber and look behind us. Passing docks is a slow ride, the nine miles up to Flåvatn take three and a half hour.]

Ei reise på Telemarkskanalen er en turist-attraksjon, og båtene som seiler opp og ned kanalen, trekker til seg tilskuere også på land.
[A journey on the Telemark Canal is a tourist attraction, and the boats that sail up and down the canal draw many spectators to the shores.]
Portvakta gjør klar til å slippe oss inn i neste slusekammer i varmt sommerregn. De fleste portene blir betjent manuelt.
[The gatekeeper is ready to let us into the next dock chamber in a warm summer rain. Most of the the gates are handled manually.]

Mellom Ulefoss og Flåvatn ligger det tett med hus langs kanalen. Arkitekturen er svært variert, her passerer vi et hus i sveitserstil.
[Between Ulefoss and Flåvatn the houses stand close together along the canal. The architecture is very varied, here we pass a house built in Swiss style.]
Etter hvert blir omgivelsene mer landlige, med gårdbruk og husdyr. En hest bryr seg mest om graset og mindre om båten på kanalen.
[After a while the surroundings become more rural, with farms and livestock. A horse cares mostly for the grass and less about the boat on the canal.]

Skiltene forteller hvor langt vi har
reist og hvor høyt over havet vi
har kommet. Regnet stansa
ved Lunde!
[The signs tell how far we have
travelled and how high above
sea level we are. The rain
stopped at Lunde!]

Vest for Lunde møtte vi "Victoria" på vei nedover til Skien. Den er eldst av de to kanalbåtene som trafikkerer kanalen fra mai til september.
[West of Lunde we met "Victoria" on her way down to Skien. She's the oldest of the two boats that traffic the canal from May to September.]
Ved strendene langs Flåvatn, Kviteseidvatnet og Bandak ligger en rekke idylliske steder, noen med kai, alle med velstelte hus.
[On the shores of Flåvatn, Kviteseidvatnet and Bandak you'll find a lot of idyllic places, some with a pier, all of them with well kept houses.]

Flere bruer krysser Telemarkskanalen mellom Ulefoss og Kviteseid. I bakgrunnen kan vi se Strengen bru, like vest for Flåbygd kirke.
[Several bridges cross the Telemark Canal between Ulefoss and Kviteseid. In the background you can see Strengen bridge, a little west of Flåbygd church.]
Sundkilen bru ved Kviteseid er den ene av to svingbruer som fortsatt finnes i Norge. Like bakenfor krysser ei nyere bru fjorden.
[Sundkilden bridge near Kviteseid is one of two swing bridges still in use in Norway. Right behind it a newer bridge crosses the lake.]

Hustypene forandra seg når vi kom lenger vest og dypere inn i Telemark. Her passerer vi en rekke gamle hus i brunt tømmer.
[The architecture changed when we came farther west and deeper into Telemark. Here we pass a group of old houses made of brown timber logs.]
Telemarkskanalen er en populær vannvei for padlere. Vi møtte flere grupper på turen, her vinker padlere til oss ved østenden av Bandak.
[The Telemark Canal is a popular route for paddlers. We met several groups on our trip, here paddlers salut us at the eastern end of Bandak lake.]

Og her er det mannskapet som førte båten på turen vår. Til venstre kaptein Tor Rønningen og matros Vetle Reiersen, til høyre maskinist Einar Løberg og servitør Tone-Lise Holtsdalen.
[And here is the crew that sailed the boat on our trip. To the left captain Tor Rønningen and able seaman Vetle Reiersen, to the right chief engineer Einar Løberg and waitress Tone-Lise Holtsdalen.]

Den siste etappen, langs Bandak, tar to timer, men ingen av de unge kjeda seg. Camilla og Erika korter tida med litt handbak.
[The last leg, along Bandak lake, takes two hours, but none of the youths got bored. Camilla and Erika shorten the time with a little hand wrestling.]
Hanne og Thomas spiller kort. Det ser ut som Hanne har fått gode kort, mens Thomas ser mer misfornøyd ut.
[Hanne and Thomas play a card game. It looks like Hanne has got fine cards, while Thomas seems to be more dissatisfied.]

Vi passerer snart Lårdal på styrbord side, det betyr at vi kommer til Dalen om mindre enn en time. En fantastisk tur!
[Soon we will have Lårdal on startport side, that means we will reach Dalen in less than a hour. A fantastic trip!]
På slutten av turen dukka sola fram. Hanne, Thomas, Camilla og Erika er fortsatt i godt humør etter over ti timer ombord i "Henrik Ibsen".
[At the end of the voyage the sun was shining. Hanne, Thomas, Camilla and Erika are still in fine spirits after more than ten hours onboard the "Henrik Ibsen".]