sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo
Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum er tvillinger på hver si side av Glomma. Vi brukte to dager i dette eventyrlandet for alle aldre.
[The Glomdal Museum and Norwegian Forest Museum are twins on each side of the Glomma river. We spent two days in this marvellous world for all ages.]

Hanne og Camilla har funnet marihøner foran barfrøstua på Rendalstunet. Johan sitter og tørker svette i varmen.
[Hanne and Camilla have found ladybugs in front of an old house at the Rendal yard. Johan sits mopping away sweat in the heat.]
Hva ser Hanne etter? Flere gamle hus, lekeområder eller dyr hun kan klappe? Glomdalsmuseet har alt, men akkurat nå ser Hanne etter Camilla på Elverumtunet.
[What is Hanne looking after? More old houses, playgrounds or animals she can touch? The Glomdal Museum have all this, but right now Hanne is looking for Camilla at the Elverum yard.]

Johan og Hanne foran kårbygninga på Storelvdal-tunet. Nå har Hanne funnet ut hvor Camilla er - ved en vanndam, og dit må også hun.
Johan and Hanne in front of the a house for the elders at Storelvdal yard. Now Hanne has discovered Camilla - by a little pond, and she wants to go there, too.
Dessverre var det ikke mulig å bare i dammen, men det gjorde ikke så mye, for i vatnet fikk de øye på fiskeyngel. Fangsten blei ikke særlig stor ...
[Unfortunately they couldn't take a bath in the pond, but that didn't matter much, for in the water they spottet fish fry. Their catch didn't amount to much ...]

Jentene liker svært godt å ri. Glomdalsmuseet hadde bare trehester som de kunne sitte på, men det holdt i massevis. Hanne og Camilla hadde ridd i to dager på Midtskogen gård.
[The girls are very fond of riding. The Glomdal Museum had only wooden horses to sit on, but that was enough for them. Hanne and Camilla had been riding for two days at Midtskogen farm.]

Museet har imidlertid andre husdyr. Her står ei ku og passer på to kalver som ligger i graset. Da er det best å holde litt avstand.
[However, the museum has another livestock. Here a cow stands looking after two calves in the grass. Then it's best to keep distance.]
Hanne har funnet noen høns og prøver å klappe en av dem. Høna er ikke heilt med på leken og vil helst være i fred.
[Hanne has discovered some hens and try to pat one of them. The hen isn't keen for that and would rather be left untouched.]

Kaniner er langt mer samarbeidsvillige når det gjelder kontakt med jentene. Nettingen begrenser imidlertid mulighetene for berøring.
[Rabbits are far more cooperative regarding contact with the girls. However, the netting limits the opportunities for touching them.]
Jentene måtte også hilse på en vær. Her er gjerdet plassert der av sikkerhetsgrunner. Væren har solide horn og kan stange så det merkes.
[The girls had to greet a ram, too. Here the fence is put there for safety reasons. The ram has sturdy horns and may knock so it hurts.]

Glomdalsmuseet omfatter mange tun som ligger spredt utover et stort område. Det blei mye gåing i varmen for å rekke over alt, men jentene tok det med godt humør. Hanne ser fortsatt sprek ut, mens Camilla må stoppe i skyggen på ei lita bru for å strekke ut musklene.
[The Glomdal Museum incorporates several yards spread out over a large area. It meant much walking to cover everything, but the girls took this with a smile. Hanne still looks very fit, but Camilla has to stop in the shadow on a little bridge in order to stretch her leg muscles.]

Nå vil Camilla besøke Skogmuseet. Hun går forbi Solørtunet for å finne brua over elva. Men hvor er de andre?
[Now Camilla wants to visit the Forest Museum. She walks by the Solør yard to find the bridge over the river. But where are the others?]
Hun finner en benk og setter seg der for å vente. Klokka er ett og sola steiker fra skyfri himmel. Godt med litt skygge da.
[She finds a bench and sits down to wait. The clock is one PM and the sun blazes down from a cloudless sky. Good to have some shadow then.]

Etter ei stund kommer de andre. Her går Hanne og Johan over brua til Prestøya, som ligger ute i Glomma.
[After a while the others arrive. Here Hanne and Johan are walking over the bridge to Prestøya, which is situated in the Glomma river. ]
Dette er Glomma, den lengste elva i Norge. Fra Aursunden ned til havet måler den 601 kilometer, og fører mer vann enn noen annen norsk elv.
[This is Glomma, the longest river in Norway. From Aursunden lake and down to the sea it runs 373 miles, and carries more water than any other Norwegian river.]

På Skogmuseet ligger Bekkeverkstedet, og da var all trøtthet snart glømt. De neste to timene bygde jentene demninger og lærte mye om vassdrag.
[At the Forest Museum lies the Creek Workshop, and then the tiredness soon disappeared. For the next two hours the girls built dams and learned much about water courses.]

Til å begynne med gjorde Camilla mest arbeid. Hun bar sand og laga demninger så vatnet spruta, og etter hvert synes også Hanne (lengst til høyre) at dette var gøy.
[In the beginning Camilla did most of the work. She carried sand and made dams with much splashing, and after a while Hanne (far right) discovered how fun it was.]

Vatnet steig høyere og høyere, og jentene sprang fortere og fortere. Det gjaldt å få mest mulig vatn i den nederste dammen før den siste deminga ga etter.
[The water rose higher and higher, and the girls ran faster and faster. The main task was to get as much water as possible in the lowest basin before the last dam broke.]

Demninga ryker og vatnet flommer ut. Camilla synes det er fryktelig morsomt, Hanne setter seg straks ned ved fossen og plasker videre.
[The dam collapses and the water streams out. Camilla has a very funny moment, Hanne finds at once a place near the waterfall and splashes a little more.]

Skogmuseet inneholder så mye at det er umulig å vise annet enn smakebiter av alt det interessante man finner der. Jentene syntes aldri det var kjedelig å gå gjennom utstillingene, det er en god attest til Norsk Skogmuseum. Her har vi funnet en globus, Hanne viser Johan hvor China ligger, Camilla peiker på Norge.
[The Forest Museum contains so much that it is impossible to show but tidbits of all the interesting things one finds there. The girls never thought it boring to walk through the exhibitions, that is a good testimonial for the Norwegian Forest Museum. Here we have found a globe, Hanne shows Johan where China is, Camilla points at Norway.]

Camilla har fått en venn i ei koie. Han var uberørt av sjarmen hennes og sa ikke et ord. Kanskje han hadde for mye klær på seg i varmen?
[Camilla has made a friend in a hut. He was untouched by her charm and didn't say a word. Perhaps he had too much clothes on in the heat?]
Hanne har fått gevir og er blitt en elg. Vi skal passe ekstra godt på henne når elgjakta begynner!
[Hanne has got antlers and looks like an elk. We shall keep an extra eye on her when the hunting season begins!]

Hanne fant til og med ei sklie i museet, og når hun finner ei sklie, må hun sjølsagt prøve den.
[Hanne even found a slide in the museum, and when she finds a slide she must of course try it.]
Ei utstilling viste en del av de utallige tingene man kan lage av tre. Her er det alt fra redskaper og pyntegjenstander til leketøy.
[One exhibition showed some of the uncountable things one can make from wood. Here are everything from equipment and decorative pieces to toys.]

Jentene var mest opptatt av de utstoppa dyrene, slik som dette villmarksdramaet. En ulv angriper en elg, men det ser ut som elgen kan forsvare seg.
[The girls were most interested in the stuffed animals, such as this wilderness drama. A wolf attacks an elk, but it looks like the elk can defend itself.]
Camilla tar en moskusokse ved hornet. Kanskje er det ikke tillatt å gjøre det, men så lenge oksen er utstoppa, er det i hvert fall ikke farlig.
[Camilla takes a musk ox by its horn. Maybe it's not allowed to do that, but as long as the ox is stuffed at least it isn't dangerous.]

Et annet drama fra villmarka. Jegeren har fått bjørnen på kornet akkurat når den stikker hodet ut av hiet.
[Another drama from the wilderness. The hunter has got the bear in his sight just as it lift its head out of the winter lair.]
Jentene syntes så synd på denne rødreven som hadde fått foten i ei revesaks. De hadde mest lyst til å hjelpe den løs.
[The girls felt very sorry for this red fox who had got a foot caught in a fox trap. They wanted very much to help it free.]

Ulven fikk mindre sympati. Denne vargen flekker tenner mot en sau som står oppe på en avsats. Jentene synes mest synd på sauen.
[The wolf got less sympathy. This one bares his teeth against a sheep standing on a platform. The girls felt most for the sheep.]
Camilla har truffet ei gaupe. Kanskje får hun se ei heime, det er funnet gaupespor på øya vi bor på.
[Camilla has met a lynx. Perhaps she may see one at home, because lynx tracks has been found on the island where we live.]

Siden Hanne så filmen om Bambi, har hun lagt sin elsk på alle dyr som ligner. Dette utstoppa rådyret ser faktisk ut til å be om kontakt.
[Since Hanne saw the Bambi movie she has been in love with all similar animals. This roe deer really looks like it wants contact.]
To bjørnunger oppe i en trestamme er i ferd med å få besøk av Hanne. De behøver ikke å være redd henne, hun har ikke gevær med seg.
[Two bear cubs up on a tree trunk are about to get a visit from Hanne. They need not be afraid, she hasn't got a gun with her.]

Ei av utstillingene har opptak av fuglelyder som man kan lytte på. Hanne gjør det på sin måte, hun fører en samtale med fuglen bak vinduet.
[One of the exhibitions has recordings of bird song for listening. Hanne do this her own way, she's having a dialog with the bird behind the pane.]
Denne helleristninga har jentene sett i virkeligheta og i full størrelse. Elgen er rissa i et berg like ved fergeleiet på Bognes i Nordland.
[The girls have seen the fullsized original of this rock carving. The elk is carved on a hillside near the ferry landing at Bognes in Nordland.]

Polarreven er en annen av favorittene til jentene. De så to rever i dyreparken i Kristiansand, men på avstand og med et gjerde mellom.
[The polar fox is another favourite of the girls. They saw two foxes in the Kristiansand Zoo, but at a distance and with a fence between.]
Et vanlig drama i tidligere tider. En bjørn prøver å nå tre sauer, de hopper over gjerdet for å komme seg unna han.
[A common drama in earlier times. A bear tries to catch three sheep, they jump over the fence to get away from him.]

Etter flere timer inne i museet lengta vi ut i sola. Der kjente vi lukt av vafler, og ei hyggelig dame inviterte oss inn i hytta.
[After several hours in the museum we longed out to the sun. There we smelled waffles, and a nice lady invited us into the hut.]
Hytta var et lite museum, og der fikk jentene se ulike typer redskaper. Hanne gaper av undring over verdens minste vaffeljern.
[The hut was a little museum, and there the girls were shown various kinds of utensils. Hanne gawks in amazement seeing the worlds smallest waffle iron.]

Vi hadde gått forbi denne hule eikestokken mange ganger. Åtte meter lang og 450 år gammel, nå ville jentene krype gjennom den.
[We had passed this hollow oak trunk many times. 25 feet long, 450 years old, now the girls wished to crawl through it.]
Camilla er kommet midtveis gjennom stammen. Det er både mørkt og varmt inni der, og hun ligner mest et underjordisk vesen fra en skrekkfilm.
[Camilla has come halfways through the trunk. It is both dark and warm in there, and she looks almost like a subterranean being from a horror movie.]

Endelig ute! Sjøl om stammen er ganske vid, måtte elleveåringen Camilla krype på sine nakne knær heile veien, og det gjorde litt vondt.
[Through at last! Even though the trunk is quite wide eleven year old Camilla had to crawl all the way on her naked knees, and that did hurt a bit.]
Hanne er tre år yngre og ennå så lita at hun nesten kunne gå gjennom stammen. Men også hun kommer ut med bustet hår i varmen.
[Hanne is three years younger, and still so short that she could duck-walk through the trunk. But she too comes out with tussled hair in the heat.]

Hanne står nede ved en kulp i Glomma og ønsker at hun hadde ei fiskestang. Det skal hun ha med neste gang, for hit må hun flere turer.
[Hanne stands down by a pool in Glomma river and wishes she had a fishing rod. She will take one with her next time, because this is a place she must visit more.]
Vi skal dra videre, og jentene poserer foran en av elg-skulpturene til Skule Waksvik. Himmelen er fortsatt like skyfri som under heile dette fantastiske oppholdet.
[We are ready to drive, and the girls pose by one of Sture Waksviks elk sculptures. The sky is still as cloudless as it was during the whole of this fantastic stay.]