sitemap [backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Når synet blir skadd

12. Nye undersøkinger

20. juni 1995 satt jeg i stolen hos øyelegen igjen. I ettertid ser jeg hvor heldig jeg har vært. Denne legen forklarte alt i detalj, både hva som feilte meg, hva han tenkte å gjøre og hvorfor han gjorde det. Uvant kost. Her er journalen fra denne dagen:

”ANAMNESE: Ktr partiell sentralvenetrombose od. Kanskje blitt noe bedre dvs blitt mere vant med sitt betydelig reduserte syn hø øyet. Har betydelige problemer på arbeidet. Spes. vansker med dataarbeidet med veksling mellom nært og mellomavst.
FUNN: Visus 0,3 og os 1,3 eg korr. Ved us ses noe bedring i det hø øyet med klart innsyn til fundus med fortsatt betydelig macula ødem, blødninger sentr og nedadg. Noen bløte eksudater parasentr i macula nedad. Det er betydelig oppklarning i øvre og nasale del av fundus.
VURDERING: Fortsatt betydelig handicappet i sitt arbeid, bør få tilpasset ny brille, en bør vel prøve på progressiv for avst og data til bruk i jobbsammenheng. Det burde være mulig å få dekket en slik brille gjennom arb.giver. Foreløpig ikke indik for laserbeh. Ktr 5 mndr.
DIAGNOSE: MAKULADEGENRASJON Dk: F84”

Det stemmer, arbeidsgiver skal dekke utgifter til briller som kreves i arbeidet. Men det skal en del dokumentasjon til, og jeg hadde ikke overskudd til å ta det arbeidet. Resultatet blei med tida briller for ti tusen kroner som jeg betalte sjøl. Fikk ikke engang skattefradrag for det.

I løpet av sommeren blei innredninga av andre etasjen endelig ferdig, takket være innsats fra venner. Fire ukers sommerferie uten å røre mikrofilmleseren og med ganske lite bruk av datamaskinen gjorde godt, og 19. september møtte jeg opp til ny kontroll. Denne gangen skreiv øyelegen:

”ANAMNESE: Ktr venetrombose od. Synes det går bra.
FUNN: Visus od 0,3-0,4 (med enkelte flekker spes nasalt og sentr.) Os 1,4 Ingen rubeosis. Litt minskning av det sentrale netthinnødemet med sentr blære i fovea og spredte mikroan. pg punktblødn. Ett hvitt eksudat.
VURDERING: Tlf situasjon. Usikkert hvordan laser kan ha noe effekt. Skal ha det i mente ved neste ktr 4 mndr.
DIAGNOSE: Grenvenetrombose od DK: 326.36”

Både jeg og legen var optimister, jeg kanskje litt mer enn han. Dette var første gangen han nevnte muligheten for bruk av laser i behandlinga. Neste gang kom fire måneder seinere. Da hadde jeg utover høsten og tidligvinteren merka at synet på høyreøyet blei mer tåket, men trodde i det lengste at det skyldtes mørkere dager. Kontrollen den 25. januar 1996 bekrefta at noe faktisk hadde skjedd med synet:

”ANAMNESE: Ingen forandr, i hvert fall ikke til det bedre.
FUNN: Visus 0,5 od og os 1,25. Od med nyoppstått vifte og likeledes nedad neovaskularisasjoner.
VURDERING: Partiell sentralvenetrombose med neovaskularisasjoner som gjør snarlig panfundus koagulering indisert. Første beh. innen 4 uker.
DIAGNOSE: D: Laesio viscularis retinae NUD DK: 362.19”

Tåka skyldtes altså at ei vifte med vevforandringer hadde spredt seg i den skadde delen av øyet. Nå måtte det sterkere lut til for å berge mest mulig av synet. Lesesynet på høyre øye var borte, men jeg kunne fortsatt se større ting med det, til tross for tåka.